Манько Андрій Михайлович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Andrii.Manko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Економічна та соціальна географія
  • Туризмознавство
  • Спортивно-подієвий туризм

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Ковальчук А. С. Географія релігійного туризму в Україні : навчальний посібник / А. С. Ковальчук, М. Й Рутинський, А. М. Манько, Т. Б. Завадовський, Д. А. Каднічанський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 474 с.

Статті

Манько Андрій. Актуальний стан і оцінка потенціалу розвитку молодіжного туризму в Львівській області / Манько Андрій, Байцар Андрій // Матеріали XIII міжнародної наукової конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 27 – 29 вересня 2019 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. 145 – 150.

Манько Вплив соціального здоров’я на украънську молодь / Манько Андрій, Можаровський Юрій // Матеріали XIII міжнародної наукової конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 27 – 29 вересня 2019 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. 157 – 161.

Манько А. М. Удосконалення стратегії формування інвестиційних ресурсів готельно-лікувального комплексу «RIXOS-Prykarpattya» // А. М. Манько Wspolczesne formy turystyki I recreacji / IV Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Lublin – Lwow 10 – 14. 10 2018 . – Lublin: Drukarnia I Wydawnictwo Akademickie WSSP im. Wincentego Pola, 2018. – C. 34 – 35.

Манько А. М. Особливості розвитку релігійного туризму римо-католицької церкви на Львівщині // А. Манько, І. Лесик / Географія та туризм: Наук. зб. / Ред.. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. 43 – С. 94 – 102.

Манько А. М. Туристично-екскурсійна привабливість Львова // А. Манько, В. Рожак, В. Ярмолович / Географія та туризм: Наук. зб. / Ред.. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. 43 – С. 122 – 130.

Манько А. Язичництво в Україні як потенціал для розвитку релігійного туризму // Манько А., Ковальчук А. Вісник Львівського університету. Серія географічна, 2018. – Вип. 52. – С. 134 – 142.

Mandiuk N. Factors and prerequisites for the sustainable development of mountain skiing tourism in lviv region / N. Mandiuk, A. Manko // Sustainable tourism for development. Proceedings of international conference / The Baltic university programme (Zhovkva, March 19-22, 2017). – Zhovkva, 2017. – P. 40–43.

Ковальчук А. С. Функції та ознаки екскурсійного обслуговування / А. Ковальчук, А. Манько // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 95–99.

Манько А. М. Сакральні пам’ятки Старосамбірського району / А. Манько, А. Ковальчук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 121–125.

Манько А. М. Проблеми і перспективи розвитку рекреаційного комплексу у Передкарпатті Львівської області / А. Манько // Матеріали VШ наукової конференції з міжнародною участю “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Ворохта, 5 – 7 вересня 2014 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 103 – 105.

Городиський Ю., Манько А. Проблеми і перспективи розвитку туризму у Тернопільській області // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 2012. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 35 – 42

Манько А. М. Особливості туристично-ресурсного потенціалу м. Самбора та Самбірського р-ну Львівської області / Д. А. Каднічанський, А. М. Манько // Матеріали VІ міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 159-163.

Манько А. Потенціал природних краєзнавчо- туристичних ресурсів України // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини, 2008. – Вип. 24 – С. 192 – 200

Манько А.М. Практикум з курсу “Спортивно – оздоровчий туризм” для студентів спеціальності “менеджмент організацій”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 8 с.

Манько А. Розвиток малого бізнесу і підприємства на території Львівсько-Волинського вугільного басейну // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини, 2007. – Вип. 20 – С. 179 – 181

Манько А. Розвиток туризму в гірській частині Івано-Франківської області // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2006. – Випуск 2. – С.128 – 131

Манько А.М., Пандяк І.Г. Еколого-туристичні маршрути в національному природному парку “Сколівські Бескиди” // Туризм в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 20-22 жовтня 2005 р.). – Львів: 2005. – С.326 – 330

Манько А.М. Екологізація суспільства як один із виходів із техногенної кризи у XXI столітті ( в контексті Болонського процесу) // Екологізація освіти України в контексті завдань Болонського процесу: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (Львів, 17-18 листопада 2005 р.). – http: // www. forest. lviv. ua. – Львів: 2005.

Манько А. Проблеми зайнятості населення Львівсько-Волинського вугільного басейну // Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні. Зб. тез доповідей. – К.: НПУ ім.М.Драгоманова, 2003. – с.59-62

Біографія

Народився 11 червня 1980 року в с. Кружики Самбірського району Львівської області. У 2002 році закінчив з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю географія. З 2002 до 2005 рр. – аспірант кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка. Тематика дисертаційного дослідження “Трансформація структури промисловості Львівсько-Волинського вугільного басейну” (науковий керівник – проф. М.П. Мальська).. З 2005 року – асистент, з 2012  – доцент кафедри туризму.

Розробив і читає спецкурси: “Туроперейтинг”, “Рекламно-інформаційна діяльність в туризмі”, “Інфраструктура туризму”.

Опубліковано понад 210 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!