Туроперейтинг (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Манько А. М.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРТ-41сЯрмолович В. В.
ГРТ-42сдоцент Манько А. М.
ГРТ-43сЯрмолович В. В.

Опис курсу

Мета:

 • ознайомити студентів із сутністю та принципами туроперейтингу;
 • сформувати необхідні навички в туроперейтингу;
 • сформувати навики в туроперейтингу.

Для чого необхідно вирішити такі завдання:

 • вивчення основ туроперейтингу;
 • освоєння туроперейтингу;
 • вивчення специфіки процесу в туроперейтингу.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: специфіку застосування інфраструктури в туризмі.

вміти: провести ефективно інфраструктурну діяльність в туризмі.

Рекомендована література

Базова:

 • Манько А. М Навчально-методичні матеріали з курсу «Туроперейтинг» спеціальності «туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 23 с.
 • Ільїна Е.Н. Туроперейтинг: Організація діяльності. М., Финансы и статистика, 2016.
 • Ільїна Е.Н. Туроперейтинг: Організація діяльності. М., Финансы и статистика, 2012.

Допоміжна:

 • Балабанов И.Т. Экономика туризма. М., Финансы и статистика, 1999.
 • Гуляєв В.Г. Организация турист ской деятельности. – М., 1996. – С. 50.
 • Зорин И.В, Квартальонов В.А. Энциклопедия туризма: – М., 2000. – С.302.
 • Ильина Е.Н. Туроперейтинг: Организация деятельности. М., Финансы и статистика, 2002.
 • Квартальнов В. А., Федорченко В.К. Туризм социальный: история и современность. К.: Высшая школа, 1989.
 • Квартальонов В.А. Туризм. – М., 2000. – С.71.
 • Крачило Н П. Георафия туризма. Учебное пособие. К.: Вища школа, 1987.
 • Мальська М.П., Худо В. В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. Навчальний посібник. − Львів. − Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. − 360 с.
 • Косаченко Н. А. Умови і якість розвитку внутрішнього туризму в Україні.
 • Уокер Д. Введение в гостепримство. М., Юнити, 1999.

Інтернет-ресурси: