Мункачій Ірина Зеновіївна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 239–46–03

Електронна пошта: iryna.munkachii@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • теоретичні засади менеджменту та маркетингу;
  • менеджмент та маркетинг туризму;
  • правове регулювання туристичної галузі;
  • теоретико-прикладні засади міжнародного сервісного маркетингу;
  • організаційно-економічний механізм сфери готельного господарства.

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Менеджмент організацій” та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій. У 2013 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Правознавство” та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень юриста.

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 035.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: “Управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні” (науковий керівник – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Мальська Марта Пилипівна).

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

  • Мальська М. П., Жук І. З. Туризмологія : навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 8.14010301 “Туризмознавство” /       М. П. Мальська, І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 29 с.
  • Мальська М. П., Жук І. З. Актуальні проблеми туризму і сфери послуг : навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 8.14010301 “Туризмознавство”/ М. П. Мальська, І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 31 с.
  • Мальська М..П., Бордун О. Ю., Жук І.З. Управління персоналом в туризмі: теорія та практика Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2013.– 386 с.
  • Романів П. В., Жук І. З. Основи туризму : навчально-методичні матеріали / П. В. Романів, І. З. Жук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 65 с.
  • Мандюк Н. Л., Жук І. З. Маркетинг : навчально-методичні матеріали / Н. Л. Мандюк, І. З. Жук. – Львів, 2012. – 34 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!