Шевцова Анастасія Андріївна

Публікації

  • Шевцова А. Рельєф палеолітичних поселень Буглівської групи на Поділлі Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнар. наук. конф. (23–25 вересня, 2021). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., – 2021.
  • Шевцова А., Томенюк О. Морфометричний аналіз рельєфу району буглівських палеолітичних стоянок на Поділлі та перспективи їхньої охорони. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2020. Вип. 01(11). С. 250–266. http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3211
  • Шевцова А., Томенюк О. Буглівські палеолітичні стоянки на Поділлі: морфометрична характеристика рельєфу та проблеми їхньої охорони. Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології та палеогеографії в Україні: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка (26–27 листопада 2020 р.). Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 46–47.

Біографія

аспірант (науковий керівник проф. Богуцький А.Б.) ,2 рік навчання