Біланюк Ольга Петрівна

Посада: асистент кафедри туризму

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Olha.Bilanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • міжнародний туризм в сфері польсько-українських відносин;
  • розвиток ділового туризму в Україні;
  • сучасний стан та перспективи розвитку виїзного, в’їзного та внутрішнього туризму.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

M. P. Malska The influence of global processes on the strategic development of festive tourism in Ukraine/ M. P. Malska, Y. O. Mashuk, O. P. Belanyuk // Menagement mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global nvironment: collective monograph/edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol./ ISMA University. – Riga: ”Landmark”SIA,2019. – Latvia, 2019. – P. 244–253.

Статті та матеріали конференцій

Біланюк Ольга, Волошенюк Юлія, Альбіна Брилліантова, Georgios Konstantinidis, Spartakos Masmanidis. Туризм як провідний напрям розвитку Греції ( на прикладі діяльності туристичного опертора «МузенідісТревел»)/ О. П. Біланюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – C.40-44.

Біланюк Ольга, Корпан Діана, Chavush Erkan. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму у Турецькій Республіці (Міжнародна практика) / О. П. Біланюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – C.44-49.

Біланюк Ольга, Дужик Назар, Бербеничук Яна, Lubenov GeshoТуризм та готельно-ресторанна сфера Болгарії: досвід та перспективи / О. П. Біланюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – C.255-258.

Біланюк О.П. Напрями розвитку українсько-польського транскордонного туристичного ринку в умовах євроінтеграції. Регіональна економіка. №1, 2019.

Біланюк О.П. Розвиток регіональних туристичних ринків України та Польщі: компаративний аналіз. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. №1(135), 2019.

Біланюк О.П. Сучасні тенденції розвитку туристичних ринків у регіонах України та Польщі. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. №6(134), 2018.

Біланюк О. П. Концептуальні засади розвитку туризму в транскордонних регіонах. Географія та туризм. Вип.43, 2018.

Масюк Ю.О. Деякі аспекти аналізу економічного потенціалу найбільших міст України на мікрорівні / Масюк Ю.О., Білоус С.В., Біланюк О.П. // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія: Економіка –  Том 23. Випуск №6(71) – Одеса, 2018 – С. 28-31.

Біланюк О. Методичні підходи до дослідження транскордонних туристичних ринків. Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів (24 листопада 2017 р., Україна, м. Львів) / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка», Науково-навчальний комплекс «Економосвіта». – Львів, 2017.

Біланюк О. П. Особливості та тенденції розвитку міжнародного туризму в умовах сучасного ринку туристичних послуг / О. П. Біланюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 17–22.

Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міського культурного туризму (на прикладі міст Замосці, Любліна, Пшеворська, Івано-Франківська, Коломиї та Львова) / О. П. Біланюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2014.– С. 39-42.

Біланюк О.П., Порівняльна характеристика розвитку міського туризму м. Львова та кращі практики за 2012 – 2013 рр. / О. П. Біланюк // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі – Житомир: Видавництво ЖФ КІБІТ, 2014.– С. 10-14.

Біланюк О. П. Перспективи розвитку сфери туризму в українсько- польському транскордонному регіоні / О. П. Біланюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2013.– С. 47-51.

Біланюк О.П., Бордун О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму України/ О. П. Біланюк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія та практика – Київ: Видавництво ДВНЗ “Київський університет управління та підприємництва”, 2013.– С. 33-36.

Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку сфери туризму в Українсько-Польському транскордонному регіоні / О. П. Біланюк // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 47-51.

Біланюк О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах / О. П. Біланюк // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі – Житомир: Видавництво ЖФ КІБІТ, 2012.– С. 48-50.

Біланюк О.П., Мальська М. П. Пріоритети розвитку туризму у польсько-українських відносинах / О. П. Біланюк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 138–143.

Біланюк О.П. Функціонально-територіальні особливості розвитку екологічного туризму Івано-Франківської області / О.П.Біланюк // Матеріали V міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму” (Львів–Судова Вишня, 23–25 вересня 2011 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С.21–24.

Біланюк О.П., Мальська М.П. Актуальні проблеми розвитку туризму у польсько-українських відносинах / О. П. Біланюк // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі – Житомир: Видавництво ЖФ КІБІТ, 2011.– С. 71-75.

Біографія

Народилась 8 травня 1989 року у м. Рогатин Івано-Франківської області. Навчалась у Рогатинській гімназії імені Володимира Великого – колегіум Національного університету «Києво-Могилянська Академія». У 2005 р. стала районним призером Малої Академії Наук з української мови.

У 2006 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет, спеціальність «Туризм». У 2008 р. – заступник голови Студентського уряду географічного факультету. Активний дописувач у студентську газету географічного факультету “Львівський меридіан”. Учасник театрального гуртка географічного факультету “Точка Роси”, який у 2008 р. отримав гран – прі у конкурсі Таланти Франкового Університету (театральне мистецтво). У 2007 – 2008 рр. зайняла почесне місце дипломанта та друге місце у конкурсі Таланти Франкового Університету (соліст – інструменталіст, по класу фортепіано). У 2008 р. зайняла третє місце у студентській науковій конференції географічного факультету, виступивши з доповіддю на тему “Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму в Івано – Франківській області”. Активна участь у громадських та благодійних акціях (“Від Серця до Серця”, “Миколай про Тебе не забуде” та акціях географічного факультету для дітей Винниківської школи – інтернату). Львівський національний університет імені Івана Франка закінчила у 2011 році з відзнакою за спеціальністю «Туризм» і здобула кваліфікацію магістр туризму.

З вересня 2011 року працює на посаді асистента при кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Була доповідачем V та VI Міжнародних науково-практичних конференцій “Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі” на базі Київського Інституту Бізнесу та Технологій Житомирської філії. Щорічна участь у науково-практичних конференціях “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід”, “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”, що проводились на базі кафедри туризму. Учасник II Міжнародної науково- практичної конференції “Міграційні процеси в Україні: Сучасні виклики та регіональна специфіка”, організованою Інститутом регіональних досліджень Національної Академії Наук України.

Нагороди

Отримала відзнаку ректора за відмінне навчання, успіхи у студентській науковій роботі та активну участь в громадському житті

Університету (2008 р.). Стипендіатка Обласної премії облдержадміністрації та обласної ради (2009 р.)

Сертифікати

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!