Біланюк Ольга Петрівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Olha.Bilanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • міжнародний туризм;
 • економіка туризму;
 • економіка готельно-ресторанної справи;
 • організація туристичних подорожей;
 • туристичне країнознавство.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

 • M. P. Malska The influence of global processes on the strategic development of festive tourism in Ukraine/ M. P. Malska, Y. O. Mashuk, O. P. Belanyuk // Menagement mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global nvironment: collective monograph/edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol./ ISMA University. – Riga: ”Landmark”SIA,2019. – Latvia, 2019. – P. 244–253.

Статті та матеріали конференцій

 • Storonyanska I., Dub A., Grafska O., Hrynchyshyn I., Bilanyuk O.,Pierscieniak A. The tourist infrastructure of local communities in Ukraine: current state and impact on local economic development. Agricultural and Resource Economics. 2021. Vol. 7. No. 2. Pp. 101–117. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.02.06.
 • Popadynets, Nazarii AU  – Hryhoruk, Iryna AU  – Popyk, Mariana AU  – Bilanyuk, Olha AU  – Halachenko, Oleksandr AU  – Irtyshcheva, Inna AU  – Batkovets, Natalia AU  – Lysiak, Nataliia AU  – Boiko, Yevheniya AU  – Hryshyna, Nataliya AU  – Bil, Mariana AU  – Nezveshchuk-Kohut, Tetiana PY  – 2021/04/18 SP  – C1 EP  – C1 SN  – 978-3-030-68016-9 T1  – Correction to: Analysis and Modeling of Factor Determinants for Ukraine Hotels and Tourist Sphere DO  – 10.1007/978-3-030-68017-6_135 ER  –
 • Монастирський В.Р. Сучасні тенденції та проблеми авіаперевезень у міжнародному туризмі України / В. Монастирський, О. Біланюк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2019. Випуск 53. С. 252–261. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography/article/view/10674
 • Біланюк Ольга, Волошенюк Юлія, Альбіна Брилліантова, Georgios Konstantinidis, Spartakos Masmanidis. Туризм як провідний напрям розвитку Греції ( на прикладі діяльності туристичного опертора «МузенідісТревел»)/ О. П. Біланюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – C.40-44.
 • Біланюк Ольга, Корпан Діана, Chavush Erkan. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму у Турецькій Республіці (Міжнародна практика) / О. П. Біланюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – C.44-49.
 • Біланюк Ольга, Дужик Назар, Бербеничук Яна, Lubenov GeshoТуризм та готельно-ресторанна сфера Болгарії: досвід та перспективи / О. П. Біланюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – C.255-258.
 • Біланюк О.П. Напрями розвитку українсько-польського транскордонного туристичного ринку в умовах євроінтеграції. Регіональна економіка. №1, 2019.
 • Біланюк О.П. Розвиток регіональних туристичних ринків України та Польщі: компаративний аналіз. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. №1(135), 2019.
 • Біланюк О.П. Інновації як чинник розвитку транскордонних туристичних ринків. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства»: збірник тез доповідей. Львів: Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2019. С.160-164.
 • Біланюк О.П. Сучасні тенденції розвитку туристичних ринків у регіонах України та Польщі. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. №6(134), 2018.
 • Біланюк О. П. Концептуальні засади розвитку туризму в транскордонних регіонах. Географія та туризм. Вип.43, 2018.
 • Масюк Ю.О. Деякі аспекти аналізу економічного потенціалу найбільших міст України на мікрорівні / Масюк Ю.О., Білоус С.В., Біланюк О.П. // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія: Економіка –  Том 23. Випуск №6(71) – Одеса, 2018 – С. 28-31.
 • Біланюк О.П. Розвиток транскордонних ринків туристичних послуг України та Польщі. Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10—річчю кафедри туристичного бізнесу ХТЕІ КНТЕУ / Гол. ред.. К.Д. Гурова, ред.. колегія. Олійник Н.Ю. та інші. Харків “Цифра-Принт”, 2017. С. 136-139.
  Біланюк О.П. Сучасна динаміка розвитку міжнародного туризму у польсько-українських відносинах. Матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної інтернет конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика»: збірник наукових праць. Полтава: Полтавський літератор, 2017. С. 130-132.
 • Біланюк О. Методичні підходи до дослідження транскордонних туристичних ринків. Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів (24 листопада 2017 р., Україна, м. Львів) / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка», Науково-навчальний комплекс «Економосвіта». – Львів, 2017.
 • Біланюк О. П. Особливості та тенденції розвитку міжнародного туризму в умовах сучасного ринку туристичних послуг / О. П. Біланюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 17–22.
 • Біланюк О. Аналіз сучасного стану розвитку виїзного туризму в умовах економічної кризи. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної X міжнародної наукової конференції. Львів, 2016. С. 47-50.
 • Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міського культурного туризму (на прикладі міст Замосці, Любліна, Пшеворська, Івано-Франківська, Коломиї та Львова) / О. П. Біланюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2014.– С. 39-42.
 • Біланюк О.П., Порівняльна характеристика розвитку міського туризму м. Львова та кращі практики за 2012 – 2013 рр. / О. П. Біланюк // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі – Житомир: Видавництво ЖФ КІБІТ, 2014.– С. 10-14.
 • Біланюк О. П. Перспективи розвитку сфери туризму в українсько- польському транскордонному регіоні / О. П. Біланюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2013.– С. 47-51.
 • Біланюк О. Сучасний стан та перспективи розвитку сфери туризму в Українсько–Польському транскордонному регіоні. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 43. Ч. 2.
 • Біланюк О.П., Бордун О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму України/ О. П. Біланюк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія та практика – Київ: Видавництво ДВНЗ “Київський університет управління та підприємництва”, 2013.– С. 33-36.
 • Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку сфери туризму в Українсько-Польському транскордонному регіоні / О. П. Біланюк // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 47-51.
 • Біланюк О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах / О. П. Біланюк // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі – Житомир: Видавництво ЖФ КІБІТ, 2012.– С. 48-50.
 • Біланюк О.П., Мальська М. П. Пріоритети розвитку туризму у польсько-українських відносинах / О. П. Біланюк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 138–143.
 • Біланюк О.П. Функціонально-територіальні особливості розвитку екологічного туризму Івано-Франківської області / О.П.Біланюк // Матеріали V міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму” (Львів–Судова Вишня, 23–25 вересня 2011 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С.21–24.
 • Біланюк О.П., Мальська М.П. Актуальні проблеми розвитку туризму у польсько-українських відносинах / О. П. Біланюк // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі – Житомир: Видавництво ЖФ КІБІТ, 2011.– С. 71-75.

Біографія

Народилась 8 травня 1989 року у м. Рогатин Івано-Франківської області. Навчалась у Рогатинській гімназії імені Володимира Великого – колегіум Національного університету «Києво-Могилянська Академія». У 2005 р. стала районним призером Малої Академії Наук з української мови.

У 2006 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет, спеціальність «Туризм». У 2008 р. – заступник голови Студентського уряду географічного факультету. Активний дописувач у студентську газету географічного факультету “Львівський меридіан”. Учасник театрального гуртка географічного факультету “Точка Роси”, який у 2008 р. отримав гран – прі у конкурсі Таланти Франкового Університету (театральне мистецтво). У 2007 – 2008 рр. зайняла почесне місце дипломанта та друге місце у конкурсі Таланти Франкового Університету (соліст – інструменталіст, по класу фортепіано). У 2008 р. зайняла третє місце у студентській науковій конференції географічного факультету, виступивши з доповіддю на тему “Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму в Івано – Франківській області”. Активна участь у громадських та благодійних акціях (“Від Серця до Серця”, “Миколай про Тебе не забуде” та акціях географічного факультету для дітей Винниківської школи – інтернату). Львівський національний університет імені Івана Франка закінчила у 2011 році з відзнакою за спеціальністю «Туризм» і здобула кваліфікацію магістр туризму.

Розпочала роботу на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у 2011 році на посаді асистента.
У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток транскордонного туристичного ринку в умовах інтегрування України в ЄС» ( науковий керівник д.е.н, професор Мальська М.П.), 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка  та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.
З вересня 2020 року – на посаді доцента кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Розробила разом з колегами і вдосконалила ряд навчальних дисциплін: «Природні ресурси та рекреацій комплекси світу», «Економіка підприємства» для студентів спеціальності «Туризм», а також «Основи  сервісу» для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа”.

Кожен рік відбувається керівництво курсовими роботами, а у 2020-2021 навчальному році магістерськими роботами студентів. Керівництво студентськими науковими роботами, які були представлені на міжнародних та вітчизняних конференціях, зокрема у Всеукраїнській науково-практичній інтернет – конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», тема доповіді «Аналіз розвитку інклюзивного туризму в Україні ( на прикладі м. Львів)», що відмічена сертифікатом та грамотою, а також студентських конференціях географічного факультету. Керівництво навчальними практиками студентів.

Щорічно відбувається вдосконалення навчально-методичного забезпечення та навчальних і робочих програм усіх дисциплін, підвищення професійно-педагогічного рівня. Видано методичні вказівки до семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу» у  співавторстві із В. Р. Монастирським. Розробляються методичні рекомендації з дисципліни «Економіка підприємства» та «Управління персоналом» та електронний курс для дистанційного навчання.

Була доповідачем V та VI Міжнародних науково-практичних конференцій “Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі” на базі Київського Інституту Бізнесу та Технологій Житомирської філії. Щорічна участь у науково-практичних конференціях “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід”, “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”, що проводились на базі кафедри туризму. Учасник II Міжнародної науково- практичної конференції “Міграційні процеси в Україні: Сучасні виклики та регіональна специфіка”, організованою Інститутом регіональних досліджень Національної Академії Наук України.

За період 2011-2021 рр. опубліковано 14 наукових праць, з яких 11 статтей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 3 статті у наукових періодичних виданнях включених до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Web Of Science, Springer.

Опубліковано 32 тез доповідей у збірниках тез міжнародних та вітчизняних конференцій.

Упродовж 2011-2021 років виконую обов’язки порадника академічних груп. Систематично проводжу індивідуальну виховну та роз’яснювальну роботу зі студентами на заняттях, консультаціях, через електронну пошту, вайбер. Активна участь у всіх заходах географічного факультету, зокрема співорганізатор «Козацьких забав». Керівник навчальними практиками у студентів, в тому числі міжнародними. Також проводжу мотиваційні зустрічі  –  лекції для студентів кафедри туризму із провідними фахівцями галузі туризму, за  2020 – 2021  навчальний рік такі зустрічі були з українським кулінарним експертом, шеф-кухарем, бізнесменом, телеведучим, засновником соціального проєкту зі зміни культури харчування «Cult Food», співзасновником ресторану «Сто років тому вперед» Євгеном Клопотенком; з менеджером з навчання та розвитку персоналу готелю «HYATT REGENCY KYIV» Оленою Шатило; з  керівником PR-відділу   Холдингу емоцій “!FEST  Тарасом Маселко; з генеральним менеджером готельно-ресторанного комплексу «Edem resort medical & spa» Олексієм Волошином; з менеджером авіакомпанії «Turkish airlines» Тарас Старак. Підготовка до проєкту «Форум карєри» для студентів та випускників кафедри туризму. Залучаю провідні туристичні компанії України, ТзОВ «Аккорд-Тур», ТзОВ «Музенідіс Тревел Львів», ТОВ «Корал Тревел», ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ», ТО «Calypso Tour UA», ТО «Ideas & Journey Travel», для забезпечення практичних занять студентів. Керую міжнародною практикою студентів у Болгарії та Туреччині.

Нагороди

 • Отримала відзнаку ректора за відмінне навчання, успіхи у студентській науковій роботі та активну участь в громадському житті Університету, 2008
 • Стипендіатка Обласної премії облдержадміністрації та обласної ради, 2009

Сертифікати

Методичні матеріали

 • Монастирський В.Р., Біланюк О.П. Методичні вказівки до семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 24 «Сфера обслуговування», спеціальністю 242 «Туризм»). Вид. ПП «Арал». 2021. – с. 50.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!