Дмитрук Роман Ярославович

Посада: доцент кафедри геоморфології i палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Електронна пошта: Roman.Dmytruk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • палеогеографія;
 • палеонтологія;
 • геоморфологія.

Курси

Вибрані публікації

Монграфії і посібники:

Статті та матеріали конференцій:

 • Дмитрук Р., Яцишин А. Знахідки додніпровської викопної фауни молюсків на заході України // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2023. Вип. 01(15). С. 117–132.
 • Орлов О., Рагуліна М., Дмитрук Р., Борняк У., Омельчук О. Травертинові джерела східних околиць Львова – цінні об’єкти живої та неживої природи // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2023. Вип. 01(15). С. 133–153.
 • Яцишин А., Дмитрук Р. Тустань – новий розріз терасових відкладів у долині Дністра // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2022. Вип. 01(14). С. 104–127.
 • Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Mroczek P., Standzikowski K., Hołub B., Fedorowicz S., Sytnyk O., Bogucki A., Dmytruk R., Yatsyshyn A., Koropetskyi R., Tomeniuk O. Spatio-temporal variability of topoclimates and local palaeoenvironments in the Upper Dniester River Valley: Insights from the Middle and Upper Palaeolithic key-sites of the Halych region (western Ukraine) // Quaternary International. ‒ Vol. 632, 20, 2022. ‒ P. 112-131.
 • Яцишин А., Дмитрук Р., Гавінський А. Природопізнавальні та геоархеологічні маршрути східної частини Львова // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Збірник наукових праць. 01 (12) 2021. – С. 155-179.
 • Яцишин А. Будова та історія формування долини Лукви / A. Яцишин, P. Дмитрук // Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнар. наук. конф. (23–25 вересня, 2021). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2021. – С. 93–95.
 • Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2019. – Vol. 530. – P. 59–77. – https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024
 • Дмитрук Р. Викопні четвертинні торфовища Заходу України / Дмитрук Р., Скварій А. // Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології та палеогеографії в Україні. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії (26–27 листопада 2020 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 75-76.
 • Богуцький А., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Палеогеографія антропогену у Львівському університеті: основні здобутки у XXI столітті та перспективи. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2020. Вип. 01(11). С. 30–70. http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3201
 • Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б., Томенюк О.М. Середньоплейстоценова фауна молюсків палеолітичної стоянки Великий Глибочок І (Подільська височина) та її палеогеографічне значення // Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину: Матеріали ХХХIХ сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Градизьк, 14-16 травня 2019 року). – К., 2019. – С. 96-97.
 • Дмитрук Р., Яцишин А. Травертини заходу України – цінні пам’ятки неживої природи // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика: матеріали всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та інженегної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 40-42.
 • Богуцький А., Томенюк О., Дмитрук Р., Яцишин А. Вододільний плейстоценовий лесово-ґрунтовий покрив у розрізі Межигірці (Галицьке Придністер’я) // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. Вип. 52. С. 342-357.
 • Яцишин А., Томенюк О., Дмитрук Р. Нестримний дух ученого (до 80-річчя професора Андрія Богуцького) // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. Вип. 52. С. 358-365.
 • Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Перигляціальний алювій у долині Дністра // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 37–38.
 • Богуцький А., Гожик П., Ланчонт М., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Залеський І. Роль польових українсько-польських семінарів у вивченні льодовикового комплексу України та Польщі // XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej NizinyPodlaskiej”: Materiały konferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5lipca 2018 ). – 2018. – S. 11–12.
 • Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Перигляціальний алювій у долині Дністра // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 37–38.
 • Дмитрук Р. Палеогеографічні умови формування лесово-ґрунтової серії (MIS 4-2) опорного розрізу Волочиськ (Подільська височина) / Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б., Томенюк О.М. // 40 років Палеонтологічному товариству України: Матеріали ХХХVIII сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Канів, 23-26 травня 2017 року).  – К., 2017. – С. 157-158.
 • Богуцький А. Б. Шляхами геологічного минулого каньйонного Придністер’я/ Богуцький А.Б., Томенюк О.М., Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я. Бомбель М. // Наукові засади природоохоронного менеджемнту екосистем Каньйонового Придністров’я: Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 170-ії річниці публікації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону (14-15 вересня 2017 року, м.Заліщики, Тернопіська обл., Україна). – Чернівці: Друк Арт, 2017. –  С. 51-53.
 • Łanczont M. Ślady pobytu lądolodu i plejstoceńskie markery stratygraficzne na Wschodnim Przedkarpaciu (Ukraina) / M. Łanczont, A. Bogucki, A. Yacyshyn, S. Terpiłowski, A. Orłowska, B. Hołub, P. Mroczek, P. Zieliński, M. Komar, B. Woronko, P. Kulesza, R. Dmytruk // XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski “Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej” (4–8 września 2017 r.). – P. 57.
 • Богуцький А.А.,  Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк. Розріз Солонське і перспективи пізнання поверхні Лоєвої / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип. – С. 54–66.
 • Яцишин А. Лесові покриви на терасах нижньої течії Свічі / А. Яцишин, А. Богуцький, Р. Дмитрук, О. Томенюк, М. Ланчонт, Т. Мадейська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип. – С. 412–426.
 • Дмитрук Р. Я. Нижньоплейстоценова фауна молюсків розрізу “Скала-Подільська”/ Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. // Проблеми обґрунтування регіональних стратонів фанерозою України: Матеріали ХХХVІІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Київ, 7-9 вересня 2016 року). – К., 2016. –  С. 101-103.
 • Богугуцький А. Лесовий покрив Тернопільського палеолітичного осередку / Богуцький А., Ланчонт М., Дмитрук Р. і ін. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 19-21.
 • Дмитрук Р. Малакологічні дослілдження палеолітичних пам’яток Великий Глибочок І, Пронятин, Ігровиця / Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 29-31.
 • Дмитрук Р. Малакофауна лесового розрізу Волочиськ (Хмельниччина) / Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 36-38.
 • Богуцький А. Леси і палеоліт Поділля: наукова екскурсія / Богуцький А., Ланчонт М. Дмитрук Р. і ін. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). Львів, 2015. – С. 79-84.
 • Дмитрук Р. Малакологічні дослілдження палеолітичних пам’яток Великий Глибочок І, Пронятин, Ігровиця / Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 29-31.
 • Богугуцький А. Лесовий покрив Тернопільського палеолітичного осередку / Богуцький А., Ланчонт М., Дмитрук Р. і ін. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 19-21.
 • Дмитрук Р.Палеогеографічні умови формування відкладівіз плейстоценовою малакофауною розрізу Меджибіж (Хмельниччина) / Гожик П., Богуцький А., Дмитрук Р. і ін. // Меджибіж і проблемививченнянижньогопалеоліту. – Меджибіж-Хмельницький- Київ, 2014., Ч.2. – С. 79-83.
 • БогугуцькийА. Геотуристичний потенціал каньйонів Середнього Дністра і його лівих подільських приток / Богуцький А., Дмитрук Р., Томенюк О. і ін. // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11–12 вересня 2014 р., м. Заліщики). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 22–26.
 • Alexandrowicz W.P., Łanczont M., Boguckyj A.B., Kulesza P., Dmytruk R. Molluscs and ostracods of the Pleistocene loess deposits in the Halych site (Western Ukraine) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions / W. Alexandrowicz, M. Łanczont, A. Bogucki, P. Kulesza, R. Dmytruk // Quaternary Science Reviews. – 2014. – Vol. – P. 162–180. 
 • Alexandrowicz W. , Dmytruk R. Molluscs in Eemian-Vistulian deposits of the Kolodiiv section, Ukraine (East Carpathian Foreland) and their palaeoecological interpretation / Geological Quarterly. – 51 (2), 2014.– P. 173–178.
 • Богуцький А. Терасовий комплекс Дністра в районі с. Довге на Івано-Франківщині як геотуристичний об’єкт / Богуцький А., Ланчонт М., Дмитрук Р. і ін. // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць (присвячений 100-річчю від дня народження засновника кафедри геоморфології і палеогеографії професора Петра Цися). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –С. 180–186.
 • Гожик П. Палеогеографічні умови формування відкладів із плейстоценовою малакофауною розрізу Меджибіж (Хмельниччина) / Гожик П., Богуцький А., Дмитрук Р. і ін. // Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту. – Меджибіж-Хмельницький- Київ, 2013. – С. 2-10.
 • Богуцький А. Стан та проблеми дослідження плейстоценових відкладів заходу України / А. Богуцький, М. Ланчонт, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк // Географічна наука і практика: виклики епохи : Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16–18 травня 2013 р.). У 3 томах. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Т. 2. – С. 162–165.
 • Богуцький А. Головні генетичні типи плейстоценових відкладів рівнинної частини заходу України / А. Богуцький, П. Волошин, М. Ланчонт, О. Томенюк, Р. Дмитрук, А. Яцишин // Географічна наука і практика: виклики епохи : Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16–18 травня 2013 р.). У 3 томах. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Т. 2. – С. 218–221.
 • Богуцький А. До проблеми “леси і палеоліт” / А.Богуцький, О. Ситник, М. Ланчонт, Т. Мадейська, О. Томенюк, Р. Дмитрук, А. Яцишин // Лесовий покрив Північного Причорномор’я : збірн. наук. праць (до ХVІІІ українсько-польського семінару. Роксолани 8–13 вересня 2013 р.). – Люблін : KARTPOL s.c. Lublin, 2013. – С. 221–224.
 • Богуцький А. Роздуми про головні проблеми вивчення лесово-ґрунтової серії / А. Богуцький, М. Ланчонт, П. Волошин, О. Томенюк, А. Яцишин, Р. Дмитрук // Лесовий покрив Північного Причорномор’я : збірн. наук. праць (до ХVІІІ українсько-польського семінару. Роксолани 8–13 вересня 2013 р.). – Люблін : KARTPOL s.c. Lublin, 2013. – С. 157–161.
 • Богуцький А. Проблемні питання вивчення плейстоцену рівнинної частини заходу України і перспективи наукової співпраці між Львівським і Варшавським університетами / А. Богуцький, П. Волошин, А. Яцишин, О. Томенюк, Р. Дмитрук / Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie – geologiczne peregrynacje. Polsko-Ukraińska Sesja Naukowa. Warszawa–Bocheniec, 15–19paźdernika – 2013. – S. 9–14.
 • Terpiłowski S. Osady glacigeniczne maksymalnego nasunięcia lądolodu skandynawskiego na Ukraińskim Podkarpaciu: aspekt paleośrodowiskowy i stratygraficzny / S. Terpiłowski, A. Godlewska, M. Łanczont, A. Bogucki, B. Hołub, A. Jacyszyn, R. Dmytruk, J. Kusiak, P. Mroczek, P. Zieliński, B. Woronko // XX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski “Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych”, Lasocin, 2–6.09.2013 r. – Warszawa, 2013. – S. 86–87.
 • Дмитрук Р.Я. Особливасті малакофауни делювіально-соліфлюкційних горизонтів Галицького Придністер’я / Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б., Яцишин А.М. // Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойськи відкладі:. Матеріали ХХХIV сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Дніпропетровськ, 28-31 травня 2012 року). – К., 2012. – С. 129-130.
 • Богуцький А.Б. До проблеми “леси і тераси” / А. Богуцький, М. Ланчонт, Т. Мадейська, О. Томенюк, А. Яцишин, Р. Дмитрук, Я. Кусяк, С. Федорович // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 р.). – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 115–124.
 • Богуцький А.Б. Єзупіль VII–IX – нові розрізи плейстоценових відкладів Галицького Придністер’я / А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Ситник, Т. Мадейська, О. Томенюк, Я. Кусяк, А. Яцишин, Р. Дмитрук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 р.). – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 104–114.
 • Богуцький А.Б. Високі тераси Дністра в околицях с.Довге на Івано-Франківщині / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк, Д. Завалій, М. Ланчонт // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2012. – Вип. 40. – Ч. І. – С. 123–131.
 • Богуцький А.Б. Про покривні лесово-ґрунтові товщі на терасах Передкарпаття і Придністерського Поділля та алювіальне походження лесів / А.Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк, П. Волошин, М. Ланчонт // Фізична географія і геоморфологія. – Київ, 2011. – Вип. 3 (64). – С. 144–153.
 • Дмитрук Р.Я. Опорний розріз Слохині: льодовикові відклади, тераси, лесові покриви, палеоліт / А. Богуцький, М. Ланчонт, А. Яцишин, Р. Дмитрук, П. Зелінський // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15-18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 97-105.
 • Дмитрук Р.Я. Опорний розріз Дубрівка: льодовиковий комплекс, лесовий покрив, дольодовикові відклади / А. Богуцький, М. Ланчонт, А. Яцишин, Р. Дмитрук, П. Зелінський, С. Терпіловський, А. Годлевська, Я. Кусяк, П. Мрочек // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15-18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 87-96.
 • Дмитрук Р.Я. Опорний розріз Кружики на Дністрі: співвідношення алювіальних, льодовикових і покривних товщ плейстоцену / А. Богуцький, М. Ланчонт,А. Яцишин, Р. Дмитрук, П. Зелінський, А. Годлевська, С. Терпіловський, П. Мрочек // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15-18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 79-86.
 • Дмитрук Р.Я. Опорний розріз Торгановичі 2: рівень Лоєвої, лесові покриви, поховані ґрунти / А. Богуцький, М. Ланчонт, А.Яцишин, Р. Дмитрук, П. Зелінський, С. Терпіловський, Я. Кусяк, П. Мрочек, А. Годлевська // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15-18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 69-78.
 • Дмитрук Р.Я. Опорний розріз Торгановичі 1: рівень Лоєвої, озерно-льодовикові відклади, морена, леси / А. Богуцький, М. Ланчонт, А. Яцишин, Р. Дмитрук, П. Зелінський, С. Терпіловський, Я. Кусяк, П. Мрочек, А. Годлевська // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15-18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 62-68.
 • Дмитрук Р.Я. Геологічна будова дочетвертинних відкладів північно-західної частини Українського Передкарпаття / А. Яцишин, А. Богуцький, М. Бомбель, Д. Ольшевська-Нейберт, Р. Дмитрук, А. Плотніков // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15-18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 15-25.
 • Дмитрук Р.Я. Природні умови часу формування дубнівського викопного ґрунту Галицького Придністер’я / А.Б. Богуцький, Р.Я. Дмитрук, І.З. Думас // Вісн. Львів.ун-ту. Сер. геогр. – 2011. – Вип. 39. – С. 35-43.
 • Bogucki A., Łanczont M., Sytnyk O., Dmytruk R., Jacyszyn A. Перша знахідка середнього палеоліту у північно-західному Передкарпатті (Pierwsze stanowisko środkowego paleolitu na północnym zachodzie Wschodniego Podkarpacia). Naukowyj Szczoricznyk Pogranyczczja Polszcza-Ukraina (Rocznik naukowy Pogranicze Polska-Ukraina). Drogobyckyj derżawnyj pedagogicznyj uniwersytet, UMCS, Drogobycz, Lublin, 2010 S. 283 – 291.
 • Яцишин А., Богуцький А, Дмитрук Р., Плотніков А. Антропогенові відклади північної частини Верхньодністерської улоговини / Яцишин А., Богуцький А, Дмитрук Р., Плотніков А.// Фізична географія та геоморфологія К.: Обрії, 2010 Вип 1(58) С. 177–187.
 • Богуцький А, Дмитрук Р., Ланчонт М., Яцишин А. Торгановичі – новий опорний розріз плейстоцену Передкарпаття / А. Богуцький, Р. Дмитрук, М. Ланчонт, А. Яцишин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2010. Вип. 38. С. 28–36.
 • Шацькепоозер’я: характеристика абіотичних і біотичнихкомпонентіекосистем/За ред. Й.В. Царика. – Львів: Євросвіт, 2008. – 216 с.
 • Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем/За ред. Й.В. Царика. – Львів: Євросвіт, 2008. – 216 с.
 • Alexandrowicz W.P. Malakofauna lessow Naddniestrahalickego/ Alexandrowicz W.P., Boguckyj A., Dmytruk R., Lanczont M. // Studia Geologica Polonica. Lessy i paleolit Naddniestrzahalickego (Ukraina). – Vol. 119. – Krakow, 2002. – S. 253–290.

Біографія

Народився 6 грудня 1975 року в м. Калуш Івано-Франківської області. В 1992 році закінчив СШ№5 в Калуші. В цьому ж році вступив на географічний факультет ЛДУ імені Івана Франка, який закінчив в 1997 році з відзнакою. З 1997 по 2000 роки навчався в аспірантурі цього ж вузу на географічному факультеті. У 2001 році захистив кандидатську дисерацію за тему “Палеогеографічні умови верхньоплейстоценового лесонагромадження Волино-Поділля (за даними малакофауни)”. З 2001 року працює на кафедрі геооморфологіїі палеогеогреографії, спочатку – асистентом, а з 2004 – доцентом. Автор понад 90 наукових праць.

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!