Богуцький Андрій Боніфатійович

Посада: професор кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-35

Електронна пошта: andriy.bogucki@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

 • стратиграфія плейстоценових відкладів;
 • палеогеографічні та палеогеоморфологічні реконструкції території Волино-Поділля, Полісся і Передкарпаття;
 • плейстоценовий перигляціальний морфолітогенез;
 • палеоекологія лесових покривів;
 • кореляція подій плейстоцену;
 • природнича зумовленість палеокультур;
 • геотуристичні об’єкти заходу України;
 • форми звітрювання гіпсів та ангідритів;
 • геоекологічні проблеми басейну Західного Бугу та міських поселень тощо.

Курси

Публікації

Має понад 600 опублікованих наукових праць, у т.ч. 12 монографій (у співавторстві). Багато наукових робіт вийшло у міжнародних англомовних виданнях з імпакт-фактором (h-індекс проф. А. Богуцького складає 12 за базою даних Scopus).

Вибрані колективні монографії

 • Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. 592 с. ISBN 978-617-679-652-7. Розділ у монографії: Богуцький А., Побережський А., Томенюк О. Геологічна будова. Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. С. 20–54.
 • Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej / W.P. Alexandrowicz, A. Bogucki, J. Chodorowski i in. / red. M. Łanczont, T. Madeyska. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015. 971 s.
 • Roztocze: przyroda i człowiek / [Red. naukowa: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. 527 s.

Вибрані навчальні посібники

Вибрані статті

 • Jarzyna A., Bąbel M., Ługowski D., Vladi F., Yatsyshyn A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Bogucki A. Unique Hydration Caves and Recommended Photogrammetric Methods for Their Documentation. Geoheritage. 2020. Vol. 12(1). 27. doi:10.1007/s12371-020-00425-y
 • Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2019. Vol. 530. P. 59–77. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024
 • Bąbel M., Jarzyna A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Ługowski D., Bogucki A., Wołoszyn P., Jacyszyn A., Tomeniuk O. Miocen i badeńskie gipsy okolic Szczyrca k. Lwowa. LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Sesja terenowa B. Geologia między Przemyślem a Lwowem. 2019. Cz. 2. P. 81–100.
 • Богуцький А., Томенюк О. Геотуристична привабливість лесово-ґрунтових серій плейстоцену. Екологічні проблеми надрокористування. Наука, практика, досвід: матеріали всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка / відп. ред. М. Павлунь. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 17–22.
 • Nawrocki J., Bogucki A.B., Gozhik P., Łanczont M., Pańczyk M., Standzikowski K., Komar M., Rosowiecka O., Tomeniuk O. Fluctuations of the Fennoscandian Ice Sheet recorded in the anisotropy of magnetic susceptibility of periglacial loess from Ukraine. Boreas. 2019. Vol. 48, Is. 4. P. 940–952. https://doi.org/10.1111/bor.12400
 • Komar M., Łanczont M., Fedorowicz S., Gozhik P., Mroczek P., Bogucki A. Stratigraphic interpretation of loess in the marginal zone of the Dnieper I ice sheet and the evolution of its landscape after deglaciation (Dnieper Upland, Ukraine). Geological Quarterly. Vol. 62 (3). P. 536–552. https://doi.org/10.7306/gq.1434
 • Bogucki A., Tomeniuk O., Sytnyk O., Koropetskyi R. Main problems of the research on the Palaeolithic of Halych-Dnister region (Ukraine). XXVI Konferencja “Stratygrafia Plejstocenu Polski”: Plejstocen i paleolit przedpola Sudetów (Pokrzywna, 2–6 września 2019 r.).Wrocław, 2019. P. 7–9.
 • Mroczek P., Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Bogucki A. Gleby kopalne różnej rangi stratygraficznej z ostatniego cyklu interglacjalno-glacjalnego w lessach na terasach górnego Dniestru na Wschodnim Przedkarpaciu Ukraińskim. Konferencja naukowa “Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku” (Toruń, 3–4 marca 2019r). Toruń, 2019. P. 23–24.
 • Bogucki A., Łanczont M. Recent advances in Western Ukrainian loess stratigraphy. XX INQUA Congress: Session book. Posters IV (Dublin, Ireland, 25th–31st July 2019). Dublin, 2019. P. 350 (P-4633).
 • Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Bogucki A. Global and local climatic variations during the last interglacial-glacial cycle recorded in loess on the terraces of Dnister River (Ukraine). XX INQUA Congress: Session book. Posters II (Dublin, Ireland, 25th–31st July 2019). Dublin, 2019. P. 381 (P-2885).
 • Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. Середньоплейстоценова фауна молюсків палеолітичної стоянки Великий Глибочок І (Подільська височина) та її палеогеографічне значення. Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину: матеріали міжнародної наукової конференції та XXXIX сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Градизьк, 1416 травня 2019 р.). Київ, 2019. С. 96–97.
 • Fedorowicz S., Łanczont M., Mroczek P., Bogucki A., Standzikowski K., Moska P., Kusiak J., Bluszcz A. Luminescence dating of the Volochysk section – a key Podolian loess site (Ukraine). Geological Quarterly. 2018. Vol.62 (3). P. 729–744. https://doi.org/10.7306/gq.1436
 • Бермес А., Богуцький А., Томенюк О. Геотуристичний потенціал Кременецьких гір. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 27–41. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10166
 • Яцишин А., Богуцький А., Ольшевська-Нейберт Д., Бомбель М. Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної (сусідовицької) тераси Дністра в розрізі Кулаківці (Придністерське Поділля). Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 303–323. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10196
 • Богуцький А., Ситник О., Томенюк О., Коропецький Р. Верхній палеоліт Мізоцької височини на матеріалах стоянок Липа І та Липа VI: природне середовище, вік, техніка обробки кременю, первісне мистецтво. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2018. Вип. 22. С. 23–41. https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-23-41
 • Богуцький А., Волошин П., Кремінь Н., Томенюк О. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорних розрізів Тернопіль і Малий Ходачків (Подільська височина). Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 324–341. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10286
 • Богуцький А., Томенюк О., ДмитрукР., Яцишин А. Вододільний плейстоценовий лесово-ґрунтовий покрив у розрізі Межигірці (Галицьке Придністер’я). Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 342–357. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10287
 • Fedorowicz S., Łanczont M., Gożik P., Komar M., Mroczek P., Woronko B., Standzikowski K., Bogucki A., Woźniak P.P., Wróblewski R. Ciąg dalszy problematyki datowania radiometrycznego sekwencji lessowo-glebowej w Roksolanach (liman Dniestru, Ukraina). Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych / Kostrzewski A., Stach A., Majewski M. (eds.). Poznań, 2018. Vol. 7. P. 43–49.
 • Bąbel M., Jarzyna A., Ługowski D., Bogucki A., Yatsyshyn A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D. 3D documentation, monitoring and origin of the hydration caves from the unique outcrop of weathering anhydrites at Pisky near Lviv (Ukraine). Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda. 9th ProGEO Symposium (Chęciny, Poland, 25-28th June 2018). Programme and Abstract Book / E. Głowniak, A. Wasiłowska, P. Leonowicz (Eds). Warsaw: GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warsaw, 2018. P.  42–43.
 • Łanczont, Bogucki A., Mroczek P., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., Hołub B., Standzikowski K. The Zadariv site as a key loess section to solving the problem of Pleistocene relief evolution in the Opillia Upland (Ukraine). Book of Abstracts of Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences. Joint Conference of AKG and DEUQUA (University of Giessen, Germany, September 23–27, 2018). 2018. P. 139–140.
 • Nawrocki J., Bogucki A., Gozhik P., Komar M., Łanczont M., Pańczyk M., Rosowiecka O., Czupyt Z. Sources of dust and directions of its transport archived in the loess from Poland and Ukraine. Book of Abstracts of the 10th International Conference on Aeolian Research (25–29 June, 2018, Bordeaux, France). 2018. P. 13.
 • Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Перигляціальний алювій у долині Дністра. Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 37–38.
 • Богуцький А., Томенюк О. Ритмічно-шаруваті відклади схилів як палеогеографічний феномен. Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 38–39.
 • Яцишин А., Богуцький А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д. Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної тераси Дністра в розрізі Горошова (Придністерське Поділля). Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 49–50.
 • Bogucki A., Łanczont M. Stratygrafia kompleksów lessowo-glebowych strefy peryglacjalnej zachodniej części Ukrainy. XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej”: Materiały konferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 ). 2018. S. 9–10.
 • Богуцький А., Гожик П., Ланчонт М., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Залеський І. Роль польових українсько-польських семінарів у вивченні льодовикового комплексу України та Польщі. XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej”: Materiały konferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 ). 2018. S. 11–12.
 • Яцишин А., Богуцький А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д. Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної тераси Дністра в розрізі Горошова (Придністерське Поділля). Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. Вип 803: Географія. C. 81–89.
 • Томенюк О., Богуцький А., Ситник О. В опіці над українською старовиною: Юрій Полянський і Музей НТШ. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2017. Вип. 21. С. 11–40.
 • Bąbel M., Bogucki A., Jacyszyn A., Ługowski D., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Jarzyna A., Bermes A., Przybylik G., Tomeniuk O. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część I. Ogólna charakterystyka. Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych: Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. Warszawa, 2017. S. 18–22.
 • Bąbel M., Kotowski J., Bogucki A., Mucha B., Jacyszyn A., Ługowski D., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Jarzyna A., Bermes A. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część II. Analizy klimatyczne i hydrochemiczne. Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych: Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. Warszawa, 2017. S. 23–25.
 • Bąbel M., Bogucki A., Jacyszyn A., Ługowski D., Jarzyna A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Przybylik G. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część III. Struktury deformacyjne i petrografia. Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych: Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. Warszawa, 2017. S. 26–30.
 • Богуцький А., Волошин П., Яцишин А., Томенюк О., Книш І. Рельєф, геологічна будова і гідрогеологічні особливості околиць гіпсового кар’єру в с. Піски поблизу Щирця. Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych: Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. Warszawa, 2017. S. 38–46.
 • Nawrocki J., Łanczont M., Polechońska O., Bogucki A. Magnetostratigraphy of the loess-palaeosol key Palaeolithic section at Korolevo (Transcarpathia, W Ukraine). Quaternary International. Vol. 399. 2016. P. 72–85. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.12.063
 • Богуцький А., Волошин П., Кремінь Н., Томенюк О.  Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Підволочиськ (Подільська височина). Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 45–53. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8676
 • Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Розріз Солонське і перспективи пізнання поверхні Лоєвої. Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 54–66. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8677
 • Кремінь Н., Богуцький А., Томенюк О. Мікроморфологія і палеогеографічні умови формування горохівського викопного ґрунтового комплексу Подільської височини. Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 224–233. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8708
 • Яцишин А., Богуцький А., Дмитрук Р., Томенюк О., Ланчонт М., Мадейська Т. Лесові покриви на терасах нижньої течії Свічі. Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 412–426. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8729
 • Богуцький А., Томенюк О. Польсько-український семінар “Звітрювання гіпсів і ангідритів”. Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 427–429. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8730
 • Łanczont M., Madeyska T., Mroczek P., Hołub B., Żogała B., Bogucki A. Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic sites’ complex as the tools used for explanation of the site location. Quaternary International. 2015. Vol. 359–360. P. 89–95. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.03.045
 • Łanczont M., Madeyska T., Sytnyk O., Bogucki A., Komar M., Nawrocki J., Hołub B., Mroczek P. Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along a loess slope in the Seret River valley: Evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine). Quaternary International. 2015. Vol. 365. P. 74–97. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.05.035

Біографія

Народився 04.X.1938 у м. Берестечко Волинської обл. У 1967 р. у Московському університеті ім. М. Ломоносова захистив дисертацію “Генетические типы четвертичных (антропогеновых) отложений юго-западной окраины Русской платформы и их инженерно-геологическая характеристика” і отримав ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук (1968). У 1971 р. отримав вчене звання доцента, 2004 р. – професора. Закінчив геологічний факультет Львівського університету (1960), працював в Інституті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (1960–1969), доцент Львівського політехнічного інституту (1969–1988), доцент кафедри геоморфології Львівського університету (1988–2000), з 2000 р. – професор кафедри геоморфології і палеогеографії.

Тісно співпрацює з науковцями Польщі, Білорусі, Франції, Бельгії, Росії, Литви та ін. Є відповідальним секретарем збірника “Вісник Львівського університету. Cерія географічна”, членом редколегій таких видань: “Annales UMCS. Sectio B”, “Studia geomorphologica Carpato-Balcanica”, “Acta Geographica Lodziensia”.

Під керівництвом проф. А. Богуцького захистили кандидатські дисертації: Р. Дмитрук (2001), А. Яцишин (2001), Л. Теодорович (2005), М. Микита (2010), Н. Паламарчук (2010), І. Думас (2010), О. Томенюк (2013), І. Харчук (2016), А. Ренда (2019).

Проекти

Був науковим керівником низки держбюджетних тем, зокрема: Вг 51Ф “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні” (2009–2012), Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини” (2013–2015), Вг 49Ф “Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму” (2017–2019).

Як відповідальний виконавець проф. А. Богуцький активно бере участь у міжнародних грантах, включаючи проведення польових експедиційних робіт на території України і Польщі:

– “Adjustment of the Middle Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian border area)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/00165). Термін реалізації проекту 2018–2021. Керівник – проф. Л. Маркс (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

– “Sudden COLD events of the Last Glacial in the central part of the European LOESS Belt – in Poland and in the western part of Ukraine (COLD LOESS)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/01854). Термін реалізації проекту 2018–2021. Керівник – проф. З. Яри (Вроцлавський університет, РП).

– “Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)” MNiSW:691/N/Ukraina/2010/0. Термін реалізації проекту 20.05.2010–19.05.2015. Керівник – проф. М. Ланчонт (UMCS, м. Люблін, РП).

– “Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i geochemia”. Термін реалізації проекту 2013–2017. Керівник – проф. М. Бомбель (UW, м. Варшава, РП).

– “Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań proweniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych” (numer rejestracyjny: 2014/15/B/ST10/03695). Термін реалізації проекту 2015–2017. Керівник – проф. Є. Навроцький (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

 

Проф. А. Богуцький регулярно організовує польові міжнародні семінари у межах українсько-польської програми “Стратиграфічна кореляція лесів і льодовикових відкладів України і Польщі”. Всього ним проведено 20 таких семінарів, під його редакцією підготовлено і видано до них 9 колективних монографій.

Нагороди

Проф. А. Богуцький 2004 р. нагороджений медаллю Президента міста Любліна (РП) за заслуги у сприянні розвитку науки й освіти, з 2006 р. – Почесний професор університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, РП), з 2008 р. – закордонний член Польської академії наук і мистецтв (PAU), у цьому ж році отримав відзнаку “Заслужений для польської геології”, з 2013 р. – Почесний член Українського географічного товариства.

У 2018 р. отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а у 2019 р. ученому присвоєно звання «Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка».

Неодноразово відзначався почесними грамотами і подяками голови Львівської обласної ради, міського голови Львова, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, а також географічного факультету, зокрема як найкращий науковий керівник аспірантів.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!