Богуцький Андрій Боніфатійович

Посада: професор кафедри геоморфології i палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-35

Електронна пошта: andriy.bogucki@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

 • Стратиграфія плейстоценових відкладів;
 • палеогеографічні та палеогеоморфологічні реконструкції території Волино-Поділля, Полісся і Передкарпаття;
 • плейстоценовий перигляціальний морфолітогенез;
 • палеоекологія лесових покривів та глобальні зміни природних умов у антропогені;
 • кореляція подій плейстоцену;
 • природнича зумовленість палеокультур;
 • геотуристичні об’єкти заходу України;
 • форми звітрювання гіпсів та ангідритів;
 • геоекологічні проблеми басейну Західного Бугу та міських поселень тощо.

Курси

Публікації

Має понад 670 опублікованих наукових праць, у т.ч. 15 монографій (у співавторстві). Багато наукових робіт вийшло у міжнародних англомовних виданнях з імпакт-фактором (h-індекс проф. А. Богуцького складає 16 за базою даних Scopus).

Вибрані колективні монографії

 • Богуцький А., Волошин П., Томенюк О. Лесовий покрив Подільської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 238 с. ISBN 978-617-10-0831-1
 • Богуцький А., Волошин П., Томенюк О. Лесовий покрив Волинської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 152 с. ISBN 978-617-10-0684-3
 • Kotowski J., Bąbel M., Ługowski D., Jarzyna A., Bogucki A., Jacyszyn A., Nejbert K. Charakterystyka hydrochemiczna wód powierzchniowych z obszaru wietrzenia badeńskich gipsów i anhydrytów w kamieniołomie w Piskach k. Lwowa / Wietrzenie anhydrytów i gipsów [монографія] / Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert (Red. nauk.). Warszawa: GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, 2020. С. 95–124.
 • Bąbel M., Bogucki A. Tumulusy gipsowe i zjawiska pęcznienia gipsu w krajobrazach krasowych Polski i Ukrainy = Гіпсові тумулюси та явища набухання гіпсу у карстових ландшафтах Польщі та України / Wietrzenie anhydrytów i gipsów [монографія] / Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert (Red. nauk.). Warszawa: GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, 2020. С. 11–19.
 • Kotowski J., Bąbel M., Mucha B., Ługowski D., Jarzyna A., Bermes A., Bogucki A., Jacyszyn A. Termiczne warunki środowiska w jaskiniach z hydratacji anhydrytów i ich otoczeniu w kamieniołomie w Piskach k. Lwowa / Wietrzenie anhydrytów i gipsów [монографія] / Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert (Red. nauk.). Warszawa: GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, 2020. С. 79–93.
 • Богуцький A., Волошин П., Бомбель М., Яцишин А., Tоменюк О. Оцінка карстонебезпечності району гіпсового кар’єру села Піски поблизу Щирця (Україна) / Wietrzenie anhydrytów i gipsów [монографія] / Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert (Red. nauk.). Warszawa: GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, 2020. С. 215–221.
 • Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. 592 с. ISBN 978-617-679-652-7. Розділ у монографії: Богуцький А., Побережський А., Томенюк О. Геологічна будова. Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. С. 20–54.
 • Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej / W.P. Alexandrowicz, A. Bogucki, J. Chodorowski i in. / red. M. Łanczont, T. Madeyska. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015. 971 s.
 • Roztocze: przyroda i człowiek / [Red. naukowa: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. 527 s.

Вибрані навчальні посібники

Вибрані статті

 • Hrynowiecka A., Majecka A., Marks L., Nowacki Ł., Orłowska A., Pochocka-Szwarc K., Rychel J., Szymanek M., Zbucki Ł., Żarski M., Bahdasarau M., Bogucki A., Brovkina G., Hrachanik M., Hradunova A., Rylova T., Tomeniuk O., Zalesky I. Mapa geologiczna pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego – rejon Włodawy, tekst objaśniający (Geological map of Polish-Belarusian-Ukrainian border area – Włodawa region, explanatory tekst) 1:250 000 / red. nauk. L. Marks. Warszawa : Państw. Inst. Geol. – PIB, 2023. 154 s. + 2 tab. ISBN 978-83-67197-26-7
 • Pochocka-Szwarc K., Żarski M., Bahdasarau M., Bogucki A., Brovkina G., Hrachanik M., Hradunova A., Hrynowiecka A., Majecka A., Majewska A., Majewski K., Marks L., Nitychoruk J., Nowacki Ł., Orłowska A., Rychel J., Rylova T., Szymanek M., Tomeniuk O., Zalesky I., Zbucki Ł. Mapa geologiczna powierzchniowa pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego – rejon Włodawy (Geological map of Polish-Belarusian-Ukrainian border area – Włodawa region) 1:250 000 / nauk. L.Marks. Warszawa : Państw. Inst. Geol. – PIB, 2023. ISBN 978-83-67197-24-3
 • Rychel J., Nowacki Ł., Bahdasarau M., Bogucki A., Brovkina G., Hrachanik M., Hradunova A., Hrynowiecka A., Majecka A., Marks L., Orłowska A., Pochocka-Szwarc K., Rylova T., Tomeniuk O., Zalesky I., Zbucki Ł., Żarski M. Mapa geologiczna podłoża czwartorzędu pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego – rejon Włodawy (Geological map of Quaternary bedrock of Polish-Belarusian-Ukrainian border area – Włodawa region) 1:250000 / nauk. L. Marks. Warszawa : Państw. Inst. Geol. – PIB, 2023. ISBN 978-83-67197-25-0
 • Богуцький А., Матвіїшина Ж., Томенюк О., Дорошкевич С. Пам’яті академіка Петра Гожика – видатного ученого-четвертинника та організатора науки. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Львів, 2023. Вип. 1(15). С. 20–29. http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2023.1.3945
 • Tomeniuk O., Bogucki A. The significance of the Pleistocene periglacial loess-palaeosol sequences study for the knowledge of the Palaeolithic of Ukraine. EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 23–28 April 2023. 2023. EGU23-15856. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-15856.
 • Tomeniuk O., Bogucki A. Paleocryogenic phenomena in the periglacial loess-paleosol sequence of Ukraine. XXI INQUA Congress 2023 : abstracts (Rome, 13–20 July 2023). https://inquaroma2023.exordo.com/programme/presentation/657
 • Jary Z., Bogucki A., Moska P., MroczekP., Krawczyk M., Raczyk J., Skurzyński J., Tomeniuk O. Age and palaeoenvironmental interpre­tation of the ice-wedge pseudomorphs recorded in the Last Glacial loess-palaeosol sequences in Poland and western part of Ukraine. XXI INQUA Congress 2023 : abstracts (Rome, 13–20 July 2023). https://inquaroma2023.exordo.com/programme/presentation/666
 • Marks L., Majecka O., Orłowska A., Pochocka-Szwarc, Żarski M., Bogucki A., Hrynowiecka A., Krzywicki T., Nowacki Ł., Rychel J., Szymanek M., Woronko B., Zalessky I., Zbucki Ł., Brovkina G., Nitychoruk J., Pielach M., Tekielska A., Tomeniuk O. Revision of the Mid-Pleistocene ice sheet limits stimulated by geological mapping in the Polish-Belarusian-Ukrainian border region. XXI INQUA Congress 2023 : abstracts (Rome, 13–20 July 2023). 2023. https://inquaroma2023.exordo.com/programme/presentation/371
 • БогуцькийА., Томенюк О. Українсько-польська наукова співпраця у сфері міждисциплінарних досліджень пам’яток палеоліту заходу України. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : матеріали Міжнародної науково-практичної конферен­ції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (18–20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 2. С. 113–119.
 • Bogucki A., Tomeniuk O. Final Pleistocene (Krasyliv) paleocryogenic stage in periglacial loess-paleosol sequence of Ukraine. Zlodowacenia i interglacjały w Polsce – stan obecny i perspektywy badań: Konferencja naukowa dedykowana prof.  hab. Leszkowi Lindnerowi z okazji Jubileuszu 85-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej (Chęciny,
  16–18 czerwca 2023 r.). 2023. P. 20–22.
 • Dzierżek J., Lindner L., Chlebowski R., Szymanek M., Bogucki A., Tomeniuk O. Depositional conditions of the Upper Younger Loess during the Last Glacial Maximum in central and eastern Europe. Acta Geologica Polonica. Warszawa, 2022. Vol. 72, Is. 4, P. 369–389. https://doi.org/10.24425/agp.2022.142642
 • Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Mroczek P., Standzikowski K., Hołub B., Fedorowicz S., Sytnyk O., Bogucki A., Dmytruk R., Yatsyshyn A., Koropetskyi R., Tomeniuk O. Spatio-temporal variability of topoclimates and local palaeoenvironments in the Upper Dniester River valley: Insights from the Middle and Upper Palaeolithic key-sites of the Halych region (western Ukraine). Quaternary International. 2022. Vol. 632. P. 112–131. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.10.013
 • БермесА., Богуцький А., Томенюк О. Застосування безпілотних літальних апаратів для вивчення кар’єрів. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Львів, 2022. Вип. 1(14). С. 19–32. http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2022.1.3829
 • ТоменюкО., Богуцький А. E fructu arbor cognoscĭtur: до 70-річчя Олександра Ситника. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2022. Вип. 26. С. 362–367. https://doi.org/10.33402/mdapv.2022-26-362-367
 • Яцишин А., Богуцький А., Дмитрук Р., Маліо Я. Геотуристичні об’єкти і маршрути на території Самбірсько-Хирівського терасового передгір’я. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Львів, 2022. Вип. 1(14). С. 33–61. http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2022.1.3830
 • Tomeniuk O., Bogucki A. The oldest palaeocryogenic stages in the Quaternary loess-palaeosol sequences of Ukraine. EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022. 2022. EGU22-5740. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-5740.
 • Jary Z., Bogucki A., Krawczyk M., Raczyk J., Skurzyński J., Tomeniuk O. Last Glacial sudden climate changes recorded in periglacial loess of Poland and western part of Ukraine. Abstracts of the 2022 INQUA LoessFest (Beijing, China, 20–23 August, 2022) / Yang S.L. (ed.). Beijing, China, 2022. P. 24–25.
 • Tomeniuk O., Bogucki A. Correlation of Quaternary glaciations and palaeocryogenic stages in the loess-palaeosol sequences of Volhyn-Podillya (Ukraine). XXVII Stratygrafia Plejstocenu Polski: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego (Stara Kiszewa, Poland, 5–9 września 2022 r.). Wrocław, 2022. P. 54–56.
 • Bogucki A., Tomeniuk O. Quaternary glaciations of the West of Ukraine. XXVII Stratygrafia Plejstocenu Polski: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego (Stara Kiszewa, Poland, 5–9 września 2022 r.). Wrocław, 2022. P. 51–53.
 • Bogucki A., Voloshyn P., Tomeniuk O. Features of the structure of the Pleistocene periglacial loess-palaeosol sequences and their role in the microelements distributio. Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych. XXI Terenowe Seminarium Korelacja lessów i osadów glacjalnych Polski i Ukrainy. Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej (Jarosław, 6–8 października 2022 r.) / Łanczont M., Hołub M., Mroczek P. (red.). Lublin, 2022. P. 25–28. DOI: 10.13140/RG.2.2.20705.58720
 • Nawrocki J., Bogucki A., Gozhik P., Łanczont M., Mroczek P., Standzikowski K., Komar M., Rosowiecka O., Tomeniuk O. Anizotropia podatności magnetycznej w badaniach lessów – przykłady z Polski i Ukrainy. Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych. XXI Terenowe Seminarium Korelacja lessów i osadów glacjalnych Polski i Ukrainy. Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej (Jarosław, 6–8 października 2022 r.) / Łanczont M., Hołub M., Mroczek P. (red.). Lublin, 2022. P. 67–68. DOI: 10.13140/RG.2.2.20705.58720
 • Jary Z., Bogucki A., Krawczyk M., Mroczek P., Raczyk J., Skurzyński J., Tomeniuk O. Struktury peryglacjalne w lessach Polski i zachodniej części Ukrainy oraz ich interpretacja paleośrodowiskowa. Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych. XXI Terenowe Seminarium Korelacja lessów i osadów glacjalnych Polski i Ukrainy. Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej (Jarosław, 6–8 października 2022 r.) / Łanczont M., Hołub M., Mroczek P. (red.). Lublin, 2022. P. 42–48. DOI: 10.13140/RG.2.2.20705.58720
 • Богуцький А., Томенюк О., Коропецький Р., Ільчишин В. Дискусійні питання палеоліту Чистопадів (Подільська височина): середній чи верхній палеоліт. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2021. Вип. 25. С. 177–187. https://doi.org/10.33402/mdapv.2021-25-177-187
 • Terpiłowski S., Dobrowolski R., Boguckij A., Zaleskij I. Wpływ podłoża na przebieg plejstoceńskich procesów glacigenicznych na przykładzie Polesia (Polska SE, Ukraina NW). Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej / Red. nauk. R. Dobrowolski, A. Orłowska, B. Hołub, G. Janicki. Lublin, 2021. S. 281.
 • Bogucki A., Tomeniuk O. Key sections of the periglacial loess-palaeosol sequences of Volhyn-Podillya (Ukraine) as geoheritage sites. Building connections for global geoconservation. X International ProGEO Symposium: abstract book. [Ed. by Gonzalo Lozano, Javier Luengo, Ana Cabrera, Juana Vegas]. Instituto Geológico y Minero de España, 2021. P. 251–252.
 • Koropetskyi R., Stepanchuk V., Škrdla P., Sytnyk O., Bogucki A., Southon J., Hoffecker J.  Radiocarbon Dating the Initial Upper Paleolithic on the East European Plain at Kulychivka (Western Ukraine). Journal of Paleolithic Archaeology. 2021. Vol. 4. Article number 2. https://doi.org/10.1007/s41982-021-00082-9
 • Богуцький А., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Палеогеографія антропогену у Львівському університеті: основні здобутки у XXI столітті та перспективи. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2020. Вип. 01(11). С. 30–70. http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3201
 • Pańczyk M., Nawrocki J., Bogucki A. B., Gozhik P., Łanczont M. Possible sources and transport pathways of loess deposited in Poland and Ukraine from detrital zircon U-Pb age spectra. Aeolian Research. 2020. Vol. 45. Article number 100598. https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2020.100598
 • Bogucki A., Tomeniuk O., Sytnyk O., Koropetskyi R. Main problems of the research on the Palaeolithic of Halych-Dnister region (Ukraine). Open Geosciences. 2020. Vol. 12(1). P. 791–803. https://doi.org/10.1515/geo-2020-0029
 • Jarzyna A., Bąbel M., Ługowski D., Vladi F., Yatsyshyn A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Bogucki A. Unique Hydration Caves and Recommended Photogrammetric Methods for Their Documentation. Geoheritage. 2020. Vol. 12(1). 27. doi:10.1007/s12371-020-00425-y
 • Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2019. Vol. 530. P. 59–77. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024
 • Bąbel M., Jarzyna A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Ługowski D., Bogucki A., Wołoszyn P., Jacyszyn A., Tomeniuk O. Miocen i badeńskie gipsy okolic Szczyrca k. Lwowa. LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Sesja terenowa B. Geologia między Przemyślem a Lwowem. 2019. Cz. 2. P. 81–100.
 • Богуцький А., Томенюк О. Геотуристична привабливість лесово-ґрунтових серій плейстоцену. Екологічні проблеми надрокористування. Наука, практика, досвід: матеріали всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка / відп. ред. М. Павлунь. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 17–22.
 • Nawrocki J., Bogucki A.B., Gozhik P., Łanczont M., Pańczyk M., Standzikowski K., Komar M., Rosowiecka O., Tomeniuk O. Fluctuations of the Fennoscandian Ice Sheet recorded in the anisotropy of magnetic susceptibility of periglacial loess from Ukraine. Boreas. 2019. Vol. 48, Is. 4. P. 940–952. https://doi.org/10.1111/bor.12400
 • Komar M., Łanczont M., Fedorowicz S., Gozhik P., Mroczek P., Bogucki A. Stratigraphic interpretation of loess in the marginal zone of the Dnieper I ice sheet and the evolution of its landscape after deglaciation (Dnieper Upland, Ukraine). Geological Quarterly. Vol. 62 (3). P. 536–552. https://doi.org/10.7306/gq.1434
 • Bogucki A., Tomeniuk O., Sytnyk O., Koropetskyi R. Main problems of the research on the Palaeolithic of Halych-Dnister region (Ukraine). XXVI Konferencja “Stratygrafia Plejstocenu Polski”: Plejstocen i paleolit przedpola Sudetów (Pokrzywna, 2–6 września 2019 r.).Wrocław, 2019. P. 7–9.
 • Mroczek P., Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Bogucki A. Gleby kopalne różnej rangi stratygraficznej z ostatniego cyklu interglacjalno-glacjalnego w lessach na terasach górnego Dniestru na Wschodnim Przedkarpaciu Ukraińskim. Konferencja naukowa “Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku” (Toruń, 3–4 marca 2019r). Toruń, 2019. P. 23–24.
 • Bogucki A., Łanczont M. Recent advances in Western Ukrainian loess stratigraphy. XX INQUA Congress: Session book. Posters IV (Dublin, Ireland, 25th–31st July 2019). Dublin, 2019. P. 350 (P-4633).
 • Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Bogucki A. Global and local climatic variations during the last interglacial-glacial cycle recorded in loess on the terraces of Dnister River (Ukraine). XX INQUA Congress: Session book. Posters II (Dublin, Ireland, 25th–31st July 2019). Dublin, 2019. P. 381 (P-2885).
 • Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. Середньоплейстоценова фауна молюсків палеолітичної стоянки Великий Глибочок І (Подільська височина) та її палеогеографічне значення. Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину: матеріали міжнародної наукової конференції та XXXIX сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Градизьк, 1416 травня 2019 р.). Київ, 2019. С. 96–97.
 • Fedorowicz S., Łanczont M., Mroczek P., Bogucki A., Standzikowski K., Moska P., Kusiak J., Bluszcz A. Luminescence dating of the Volochysk section – a key Podolian loess site (Ukraine). Geological Quarterly. 2018. Vol.62 (3). P. 729–744. https://doi.org/10.7306/gq.1436
 • Бермес А., Богуцький А., Томенюк О. Геотуристичний потенціал Кременецьких гір. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 27–41. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10166
 • Яцишин А., Богуцький А., Ольшевська-Нейберт Д., Бомбель М. Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної (сусідовицької) тераси Дністра в розрізі Кулаківці (Придністерське Поділля). Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 303–323. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10196
 • Богуцький А., Ситник О., Томенюк О., Коропецький Р. Верхній палеоліт Мізоцької височини на матеріалах стоянок Липа І та Липа VI: природне середовище, вік, техніка обробки кременю, первісне мистецтво. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2018. Вип. 22. С. 23–41. https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-23-41
 • Богуцький А., Волошин П., Кремінь Н., Томенюк О. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорних розрізів Тернопіль і Малий Ходачків (Подільська височина). Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 324–341. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10286
 • Богуцький А., Томенюк О., ДмитрукР., Яцишин А. Вододільний плейстоценовий лесово-ґрунтовий покрив у розрізі Межигірці (Галицьке Придністер’я). Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 342–357. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10287
 • Fedorowicz S., Łanczont M., Gożik P., Komar M., Mroczek P., Woronko B., Standzikowski K., Bogucki A., Woźniak P.P., Wróblewski R. Ciąg dalszy problematyki datowania radiometrycznego sekwencji lessowo-glebowej w Roksolanach (liman Dniestru, Ukraina). Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych / Kostrzewski A., Stach A., Majewski M. (eds.). Poznań, 2018. Vol. 7. P. 43–49.
 • Bąbel M., Jarzyna A., Ługowski D., Bogucki A., Yatsyshyn A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D. 3D documentation, monitoring and origin of the hydration caves from the unique outcrop of weathering anhydrites at Pisky near Lviv (Ukraine). Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda. 9th ProGEO Symposium (Chęciny, Poland, 25-28th June 2018). Programme and Abstract Book / E. Głowniak, A. Wasiłowska, P. Leonowicz (Eds). Warsaw: GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warsaw, 2018. P.  42–43.
 • Łanczont, Bogucki A., Mroczek P., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., Hołub B., Standzikowski K. The Zadariv site as a key loess section to solving the problem of Pleistocene relief evolution in the Opillia Upland (Ukraine). Book of Abstracts of Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences. Joint Conference of AKG and DEUQUA (University of Giessen, Germany, September 23–27, 2018). 2018. P. 139–140.
 • Nawrocki J., Bogucki A., Gozhik P., Komar M., Łanczont M., Pańczyk M., Rosowiecka O., Czupyt Z. Sources of dust and directions of its transport archived in the loess from Poland and Ukraine. Book of Abstracts of the 10th International Conference on Aeolian Research (25–29 June, 2018, Bordeaux, France). 2018. P. 13.
 • Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Перигляціальний алювій у долині Дністра. Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 37–38.
 • Богуцький А., Томенюк О. Ритмічно-шаруваті відклади схилів як палеогеографічний феномен. Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 38–39.
 • Яцишин А., Богуцький А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д. Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної тераси Дністра в розрізі Горошова (Придністерське Поділля). Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 49–50.
 • Bogucki A., Łanczont M. Stratygrafia kompleksów lessowo-glebowych strefy peryglacjalnej zachodniej części Ukrainy. XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej”: Materiały konferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 ). 2018. S. 9–10.
 • Богуцький А., Гожик П., Ланчонт М., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Залеський І. Роль польових українсько-польських семінарів у вивченні льодовикового комплексу України та Польщі. XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej”: Materiały konferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 ). 2018. S. 11–12.
 • Яцишин А., Богуцький А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д. Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної тераси Дністра в розрізі Горошова (Придністерське Поділля). Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. Вип 803: Географія. C. 81–89.
 • Томенюк О., Богуцький А., Ситник О. В опіці над українською старовиною: Юрій Полянський і Музей НТШ. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2017. Вип. 21. С. 11–40.
 • Bąbel M., Bogucki A., Jacyszyn A., Ługowski D., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Jarzyna A., Bermes A., Przybylik G., Tomeniuk O. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część I. Ogólna charakterystyka. Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych: Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. Warszawa, 2017. S. 18–22.
 • Bąbel M., Kotowski J., Bogucki A., Mucha B., Jacyszyn A., Ługowski D., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Jarzyna A., Bermes A. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część II. Analizy klimatyczne i hydrochemiczne. Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych: Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. Warszawa, 2017. S. 23–25.
 • Bąbel M., Bogucki A., Jacyszyn A., Ługowski D., Jarzyna A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Przybylik G. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część III. Struktury deformacyjne i petrografia. Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych: Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. Warszawa, 2017. S. 26–30.
 • Богуцький А., Волошин П., Яцишин А., Томенюк О., Книш І. Рельєф, геологічна будова і гідрогеологічні особливості околиць гіпсового кар’єру в с. Піски поблизу Щирця. Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych: Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. Warszawa, 2017. S. 38–46.
 • Nawrocki J., Łanczont M., Polechońska O., Bogucki A. Magnetostratigraphy of the loess-palaeosol key Palaeolithic section at Korolevo (Transcarpathia, W Ukraine). Quaternary International. Vol. 399. 2016. P. 72–85. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.12.063
 • Богуцький А., Волошин П., Кремінь Н., Томенюк О.  Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Підволочиськ (Подільська височина). Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 45–53. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8676
 • Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Розріз Солонське і перспективи пізнання поверхні Лоєвої. Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 54–66. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8677
 • Кремінь Н., Богуцький А., Томенюк О. Мікроморфологія і палеогеографічні умови формування горохівського викопного ґрунтового комплексу Подільської височини. Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 224–233. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8708
 • Яцишин А., Богуцький А., Дмитрук Р., Томенюк О., Ланчонт М., Мадейська Т. Лесові покриви на терасах нижньої течії Свічі. Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 412–426. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8729
 • Богуцький А., Томенюк О. Польсько-український семінар “Звітрювання гіпсів і ангідритів”. Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 427–429. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8730
 • Łanczont M., Madeyska T., Mroczek P., Hołub B., Żogała B., Bogucki A. Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic sites’ complex as the tools used for explanation of the site location. Quaternary International. 2015. Vol. 359–360. P. 89–95. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.03.045
 • Łanczont M., Madeyska T., Sytnyk O., Bogucki A., Komar M., Nawrocki J., Hołub B., Mroczek P. Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along a loess slope in the Seret River valley: Evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine). Quaternary International. 2015. Vol. 365. P. 74–97. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.05.035

Біографія

Народився 04.X.1938 у м. Берестечко Волинської обл. У 1967 р. у Московському університеті ім. М. Ломоносова захистив дисертацію “Генетические типы четвертичных (антропогеновых) отложений юго-западной окраины Русской платформы и их инженерно-геологическая характеристика” і отримав ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук (1968). У 1971 р. отримав вчене звання доцента, 2004 р. – професора. Закінчив геологічний факультет Львівського університету (1960), працював в Інституті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (1960–1969), доцент Львівського політехнічного інституту (1969–1988), доцент кафедри геоморфології Львівського університету (1988–2000), з 2000 р. – професор кафедри геоморфології і палеогеографії

Тісно співпрацює з науковцями Польщі, Білорусі, Франції, Бельгії, Росії, Литви та ін. Тривалий час був головним редактором та відповідальним секретарем збірника “Вісник Львівського університету. Серія географічна”, членом редколегій таких видань: “Annales UMCS. Sectio B”, “Studia geomorphologica Carpato-Balcanica”, “Acta Geographica Lodziensia”, “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”.

Під керівництвом проф. А. Богуцького захистили кандидатські дисертації: Р. Дмитрук (2001), А. Яцишин (2001), Л. Теодорович (2005), М. Микита (2010), Н. Паламарчук (2010), І. Думас (2010), О. Томенюк (2013), І. Харчук (2016), А. Ренда (2019), Т. Новак (2021).

Проекти

Був науковим керівником низки держбюджетних тем, зокрема: Вг 51Ф “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні” (2009–2012), Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини” (2013–2015), Вг 49Ф “Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму” (2017–2019).

Був науковим керівником гранту Національного фонду досліджень України «Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії України: інженерно-геологічний, ґрунтовий, кліматичний, природоохоронний аспекти», реєстраційний номер: 2020.02/0165 (2020–2023 рр.).

Як відповідальний виконавець проф. А. Богуцький активно бере участь у міжнародних грантах, включаючи проведення польових експедиційних робіт на території України і Польщі:

– “Adjustment of the Middle Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian border area)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/00165). Термін реалізації проекту 2018–2023. Керівник – проф. Л. Маркс (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

– “Sudden COLD events of the Last Glacial in the central part of the European LOESS Belt – in Poland and in the western part of Ukraine (COLD LOESS)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/01854). Термін реалізації проекту 2018–2024. Керівник – проф. З. Яри (Вроцлавський університет, РП).

– “Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)” MNiSW:691/N/Ukraina/2010/0. Термін реалізації проекту 20.05.2010–19.05.2015. Керівник – проф. М. Ланчонт (UMCS, м. Люблін, РП).

– “Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i geochemia”. Термін реалізації проекту 2013–2017. Керівник – проф. М. Бомбель (UW, м. Варшава, РП).

– “Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań proweniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych” (numer rejestracyjny: 2014/15/B/ST10/03695). Термін реалізації проекту 2015–2017. Керівник – проф. Є. Навроцький (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

 

Проф. А. Богуцький регулярно організовує польові міжнародні семінари у межах українсько-польської програми “Стратиграфічна кореляція лесів і льодовикових відкладів України і Польщі”. Всього ним проведено 20 таких семінарів, під його редакцією підготовлено і видано до них 9 колективних монографій.

Нагороди

Проф. А. Богуцький 2004 р. нагороджений медаллю Президента міста Любліна (РП) за заслуги у сприянні розвитку науки й освіти, з 2006 р. – Почесний професор університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, РП), з 2008 р. – закордонний член Польської академії наук і мистецтв (PAU), у цьому ж році отримав відзнаку “Заслужений для польської геології”, з 2013 р. – Почесний член Українського географічного товариства.

У 2018 р. отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а у 2019 р. ученому присвоєно почесне звання «Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка».

Неодноразово відзначався почесними грамотами і подяками голови Львівської обласної ради, міського голови Львова, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, а також географічного факультету, зокрема як найкращий науковий керівник аспірантів.

У 2021 р. став лауреатом премії Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ і закладів вищої освіти Львівської області.

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!