Глобальні зміни геоморфосистем у антропогені

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Богуцький А. Б.ГРНМ-11с-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГРНМ-11с-3професор Богуцький А. Б.

Опис курсу

Метою курсу «Глобальні зміни геоморфосистем у антропогені» є ознайомлення студентів з деякими основними темами глобальних змін геоморфосистем в антропогені – відносно нової міждисциплінарної галузі. Зокрема, будуть описані основні компоненти геоморфосистеми Землі, а також способи, якими вони пов’язані та змінюються з часом. На додаток до основних концепцій змін природного середовища, як природних, так і спричинених діяльністю людини, буде обговорено шляхи розвитку нашого розуміння цих концепцій.

Під час вивчення дисципліни перед студентами постають наступні завдання:

 • ознайомитися з методами вивчення антропогенових відкладів і форм рельєфу;
 • навчитися описувати розрізи антропогенових відкладів, виділяти в них літолого-стратиграфічні комплекси;
 • вивчити основні проблеми розвитку геоморфосистем включно з їхніми глобальними змінами;
 • освоїти питання заселення України давньою людиною, оцінити її роль у глобальних змінах геоморфосистем;
 • опанування методики прогнозування глобальних змін геоморфосистем.

Рекомендована література

Основна:

 • Богуцький А., Волошин П., Томенюк О. Лесовий покрив Волинської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 152 с.
 • Бойченко С. Г. Напівемпірічні моделі та сценарії глобальних і регіональних змін клімату. Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна. К.: Наук. думка, 2008. 309 с.
 • Гожик П.Ф., Герасименко Н.П., Бортник С.Ю. Четвертинна геологія: підручник. К., 271 с.
 • Мельничук І.В. Палеоландшафти України в антропогені. К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. 208 с.
 • Палієнко В. П. До проблеми типізації природно-антропогенних геоморфосистем // Український географічний журнал. 2015. № 3. С. 3–8.
 • Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / Матвіїшина Ж.М., Герасименко Н.П., Передерій В.І. та ін. / За ред. Ж.М.Матвіїшиної. К.: Наук. думка, 2010. 192 c.
 • Стратиграфічний кодекс України / за ред. П. Гожика. Київ, 2012.
 • Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. Методи дослідження четвертинних відкладів: навч.-методич. посібник. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 177 с.
 • Ehlers J., Hughes Ph. D., Gibbard Ph. L. The Ice Age. 2016. 560 p.
 • Linder L. (eds.) Czwartorzęd. Osady. Metody Badań. Stratygrafia. Warszawa, Wydawnictwo PAE, 1992. 683 s.
 • Van Couvering J.A. Quaternary Geology and Paleoenvironments // Handbook of Paleoanthropology / Henke W., Tattersall I. (eds). Springer, Berlin, Heidelberg. 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-642-39979-4_80

Додаткова:

 • Комлєв О. О., Довніч О. С. Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок) // Фізична географія та геоморфологія. 2014. Вип. 4. С. 16–20.
 • Палієнко В.П. Механізми, режими та обстановки сучасного геоморфогенезу на території України // Український географічний журнал. 2003. № 4. С. 19–29.
 • Палієнко В. П. Проблеми, напрями, завдання регіонального аналізу антропогенного геоморфогенезу в Україні // Український географічний журнал. 2014. № 3. С. 19–24.
 • Степанчук В. М., Матвіїшина Ж. М., Рижов С. М., Кармазиненко С. П. Давня людина: палеогеографія та археологія. К.: Наук. думка, 2013. 204с. (Проект “Наукова книга”).
 • Bradley R.S. Paleoclimatology. Reconstructing Climates of the Quaternary. Third edition. Oxford: Elsevier-Academic Press, 2015. 675 p. https://doi.org/10.1016/C2009-0-18310-1
 • Cohen K.M., Gibbard P.L. Global Chronostratigraphical Correlation Table for the Last 2.7 Million Years. Subcommissionon Quaternary Stratigraphy (International Commission on Stratigraphy), Cambridge, UK. 2011.
 • Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej / W.P.Alexandrowicz, A. Bogucki, J. Chodorowski i in. / red. Łanczont, T. Madeyska. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015. 971 s.
 • Rull V. Climate: continuous variability and its impact on the Earth System / Quaternary Ecology, Evolution, and Biogeography. Academic Press, 2020. P. 1–34. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820473-3.00001-4.
 • Schmidt M. W., Hertzberg J. E. Abrupt Climate Change During the Last Ice Age // Nature Education Knowledge. 2011. Vol. 3(10):11. https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/abrupt-climate-change-during-the-last-ice-24288097/
 • Slangen Aimée B.A., Malagón-Santos Víctor, Jackson Luke P. Projecting 21st century global and regional sea-level changes // Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. Elsevier, 2023. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99931-1.00072-6.
 • Elias Scott A. History of Quaternary science // Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. Elsevier, 2023. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99931-1.00058-1.

Інформаційні ресурси:

Силабус: Глобальні зміни геоморфосистем у антропогені. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус