Яцишин Андрій Михайлович

Посада: доцент кафедри геоморфології i палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-98

Електронна пошта: andrii.yatcyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Наукові інтереси

 • геоморфологія;
 • Фахівець у галузі літології, седиментології, геоморфології та палеогеографії, вивчення природногосередовища проживання давньої людини, геотуризму.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Яцишин А. Природопізнавальні та геоархеологічні маршрути східної частини Львова / А. Яцишин, Р. Дмитрук, А. Гавінський // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – 2021. – Вип. 1(12). – С. 155–178
 • Яцишин А. Будова та історія формування долини Лукви / A. Яцишин, P. Дмитрук // Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнар. наук. конф. (23–25 вересня, 2021). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2021. – С. 93–95.
 • Gębica P. Age of terrace levels and palaeomeander systems in the light of overestimated radiocarbon datings (the case studi of the Dniester river valley, West Ukraine) // P. Gębica, A. Jacyšyn // Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. – 2021. – Vol. LV. – P. 99–128.
 • Яцишин А. Вивченість голоценового етапу формування передкарпатської частини долини Дністра / А. Яцишин, П. Гембіца // Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології та палеогеографії в Україні : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка (26–27 листопада 2020 р.). – 2020. – С. 25–26.
 • Богуцький А., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Палеогеографія антропогену у Львівському університеті: основні здобутки у XXI столітті та перспективи. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2020. Вип. 01(11). С. 30–70. http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3201
 • Дмитрук Р. Травертини заходу України – цінні пам’ятки неживої природи / Дмитрук Р., Яцишин А. // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика: матеріали всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та інженегної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 40-42.
 • Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2019. – Vol. 530. – P. 59–77. – https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024
 •  Яцишин А.  Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної (сусідовицької) тераси Дністра в розрізі Кулаківці (Придністерське Поділля) / А. Яцишин, А. Богуцький, Д. Ольшевська-Нейберт, М. Бомбель// Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 303–323.
 • Богуцький А. Вододільний плейстоценовийлесово-ґрунтовий покрив у розрізі Межигірці (Галицьке Придністер’я) / А. Богуцький, О. Томенюк, Р. Дмитрук, А. Яцишин // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. – С. 324–357.
 • Яцишин А.Нестримний дух ученого (до 80-річчя професора Андрія Богуцького) / А. Яцишин, О. Томенюк, Р. Дмитрук// Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 358–365.
 • Яцишин А. Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної тераси Дністра в розрізі Горошова (Придністерське Поділля) / Яцишин А., Богуцький А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д. // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – Вип 803: Географія. – C. 81–89.
 • Bąbel M., Jarzyna A., Ługowski D.,Bogucki A., Yatsyshyn A.,Nejbert K., Olszewska-Nejbert D. 3D documentation, monitoring and origin of the hydration caves from the unique outcrop of weathering anhydrites at Pisky near Lviv (Ukraine) // Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda. 9thProGEO Symposium (Chęciny, Poland, 25-28th June 2018). Programme and Abstract Book. / E. Głowniak, A. Wasiłowska, P. Leonowicz (Eds). – Warsaw: GIMPO AgencjaWydawniczo-Poligraficzna, Warsaw, 2018. – P.  42–43.
 • ŁanczontM., BoguckiA., Mroczek P., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., Hołub B., Standzikowski K.The Zadariv site as a key loess section to solving the problem of Pleistocene relief evolution in the Opillia Upland (Ukraine) // Book of Abstracts of Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences. Joint Conference of AKG and DEUQUA (University of Giessen, Germany, September 23–27, 2018). – 2018. – P. 139–140.
 • Богуцький А., Гожик П., Ланчонт М., Томенюк О., Яцишин А.,Дмитрук Р. Залеський І. Роль польових українсько-польських семінарів у вивченні льодовикового комплексу України та Польщі // XX Polsko-UkraińskieSeminariumTerenowe “Klimatycznecykleplejstocenu w zapisiesekwencjiosadowejNizinyPodlaskiej”: Materiałykonferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 r.). – 2018. – S. 11–12.
 • Яцишин А. Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної тераси Дністра в розрізі Горошова (Придністерське Поділля) / Яцишин А., Блгуцький А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д. // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26–28 верес. 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2018. – С. 49–50.
 • Богуцький А.Перигляціальний алювій у долині Дністра / Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26–28 верес. 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2018. – С. 37–38.
 • Piotr Gębica Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland / Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn, Marek Krąpiec, Anna Budek, Natalia Czumak, Leszek Starkel, Wiaczesław Andrejczuk, Bogdan Ridush. // Quaternary International. – Volume 415, 2016. – Pages 55–66.
 • Maciej Bąbel Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część I. Ogólna charakterystyka / Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Adrian Jarzyna, Andrij Bermes, Grzegorz Przybylik, Olena Tomeniuk // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 18–22.
 • Maciej Bąbel Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część II. Analizy klimatyczne i hydrochemiczne / Maciej Bąbel, Jakub Kotowski, Andrij Bogucki, Bogdan Mucha, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Krzysztof Nejbert, Danuta Olszewska-Nejbert, Adrian Jarzyna, Andrij Bermes // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 23–25.
 • Maciej Bąbel Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część III. Struktury deformacyjne i petrografia / Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Adrian Jarzyna, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Grzegorz Przybylik // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 26–30.
 • Maciej Bąbel Tumulusy gipsowe i wietrzeniowe skorupy gipsowe zachodniej Ukrainy i Polski / Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Jakub Kotowski, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Olena Tomeniuk // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 31–33.
 • Maciej Bąbel Ewolucja wietrzeniowych form rzeźby w strefie wychodni skał gipsowo-anhydrytowych w kamieniołomie Pisky na podstawie dokumentacji fotograficznej (1996–2016) / Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Adrian Jarzyna, Jakub Kotowski, Grzegorz Przybylik, Andrij Bermes, Karolina Kacprzak, Olena Tomeniuk, Irina Mik, Wiktor Mik // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp.z. o. o, 2017. – P. 36–37.
 • АндрійБогуцький Рельєф, геологічна будова і гідрогеологічні особливості околиць гіпсового карєру в с. Піски поблизу Щирця / Андрій Богуцький, Петро Волошин, Андрій Яцишин, Олена Томенюк, Іван Книш // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 38–46.
 • Damian Ługowski Kopułowate formy wietrzenia gipsów i anhydrytów – geneza, terminologia, występowanie / Damian Ługowski, Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Andrij Jacyszyn, Andrij Bogucki, Adrian Jarzyna, Grzegorz Przybylik // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp.z. o. o, 2017. – P. 57–59.
 • Lanczont M. Loess vs. glacial deposits on the periphery of Plesitocene Ice Sheet at the foot of the Ukranian Carpathians / Lanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Terpilowski S., Yacyshyn A., Komar M., Godlewska A., Holub B., Zielinski P., Woronko B. // INQUA LoessFest. W.R. Davies Student Center, on the University of Wisconsin, Eau Claire campus, September 22–25, 2016. – Eau Claire, 2016. – P. 153–154.
 • Богуцький А. Розріз Солонське і перспективи пізнання поверхні Лоєвої / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип. – С. 54–66.
 • Яцишин А. Літологічна характеристика алювію надканьйонної тераси Дністра у розрізі Репужинці (Придністерське Поділля) / Яцишин А., Ольшевська-Нейберт Д., Бомбель М., Богуцький А. // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 762–763: Географія. – С. 91–98.
 • Olszewska-Nejbert D. Unigue paleontological sites with the Cenomanian hexactinellid sponges in the Dnister Canyon area on the Pokuttia (Ukraine) / Olszewska-Nejbert D., Świerczewska-Gładysz E., Bąbel M., Yatsyshyn A., Bogucki A. // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11–12 вересня 2014 р., м. Заліщики). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 174–179.
 • Яцишин А. Будова, історія формування поверхонь вирівнювання північно-західного Передкарпаття / Яцишин А. // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр., 2014. – Вип. 47. – С. 306–319.
 • Яцишин А. Літологічна і седиментологічна характеристики алювію шостої тераси Дністра (поверхні Лоєвої) у розрізі Торгановичі 2 / А. Яцишин, М. Бомбель, Д. Ольшевська-Нейберт, А. Богуцький, С. Васьків // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2013. – Вип. 41. – С. 382–395.
 • Яцишин Андрій. Співвідношення алювіальних та гляціальних відкладів у розрізах терас басейну Дністра / Яцишин Андрій, Богуцький Андрій. // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 181–184.
 • Яцишин Андрій. Про поширення та будову реліктових еолових форм в межах Надсянської улоговини / Яцишин Андрій, Мік Віктор // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3-ох томах.–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 240–244
 • Bąbel M. Jaskinie z pęcznienia (ang. swelling caves) w strefie współczesnego wietrzenia anhydrytów w kamieniołomie Pisky w okolicach Lwowa / Bąbel M., Jacyszyn A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Bogucki A., Maksymiw I., Mik W., Bermes A., Ługowski D., Kacprzak K., Przybylik G., Witkowski M. // Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie – geologiczne peregrynacje. Polsko-Ukrainska Sesja Naukowa. Warszawa-Bocheniec 15–19 października 2013.–Warszawa: Copyright © InstytutGeologii Podstawowej Wydzialu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – S. 19–26.
 • Яцишин А. Літологічна характеристика алювію сьомої тераси Дністра у розрізах Кунисівці та Іване-Пусте (Придністерське Поділля) / Яцишин А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д., Богуцький А., Дрань К. // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр., 2013. – Вип. 42. – С. 367–378.
 • Starkel L. Medieval accumulation in the Upper Dniester river valley: The role of human impact and climate change in the Carpatian Foreland / L. Starkel, A. Jacyšyn, M. Krąpiec // Quaternary International. – 2012. – 30. – S. 1–12.
 • Nejbert K. 40Ar/39Ar dating of late Badenian pyroclastic deposits from Schyrets’ (near Lviv, Ukraine) and its stratigraphic significance / Krzystof Nejbert, Maciej G. Śliwiński, Jeff Benowitz, Paul Layer, Andrij Yatsyshyn, Olena Tomeniuk, Danuta Olszewska-Nejbert & Maciej Bąbel / Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians: 8th Conference 2012, Abstract Book, 6th – 7th December, Bratislava / (Eds.) Š. Jozsa, D. Reháková & R. Vojtko. – Bratislava, 2012. – P. 33.
 • Богуцький А.Б. Високі тераси Дністра в околицях с.Довге на Івано-Франківщині / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк, Д. Завалій, М. Ланчонт // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2012. – Вип. 40. – Ч. І. – С. 123–131.
 • Яцишин А. Етапи морфогенезу північно-західної частини долини Дністра / А. Яцишин, А. Богуцький, Б. Голуб, М. Ланчонт, О. Томенюк // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття: зб. наук. праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 26–61.
 • Jacyszyn A. Rekonstrukcja kierunku transportu utworów żwirowych poziomu Łojowej w doline Dniestru k. Sambora na podstawie imbrykacji otoczaków / A. Jacyszyn, A. Bogucki, D. Olszewska-Nejbert, M. Bąbel i inni. // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття: зб. наук. праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 154–167.

Біографія

Український географ, кандидат географічних наук (2001), доцент (2008). Закінчив географічний факультет Львівського університету (1997). У 1997–2000 р – навчався в аспірантурі Львівського університету. У 2000–2002 роках – молодший науковий співробітник. З 2002 р. – асистент, а з 2003 р. – доцент кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету.

Дослідження в галузі геоморфології, літології, седиментології, палеогеографічних реконструкцій процесів континентального морфо- та літогенезу територій Передкарпаття, Поділля. Активно співпрацює з науковцями Польщі. Автор понад 120 наукових праць.

Розробив та читає навчальні курси: Еволюція наукових концепцій у геоморфології і палеогеографії; Літологічні методи досліджень; Основи седиментології та гідрогеології; Методи абсолютного датування.

Співавтор навчально-методичного посібника: Яцишин А., Дмитрук Р., Богуцький А. Методи дослідження четвертинних відкладів: Навч.-метод. посібник. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 177 с.

Співавтор методичних рекомендацій: Яцишин А. М., Богуцький А. Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 2 “ Основи гідрогеології” ) для студентів географічного факультету.

Автор трьох методичних рекомендацій: Яцишин А. М. Навчальна програма, лекційні, лабораторні та самостійні завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 1 “Основи седиментології”) для студентів географічного факультету.

Яцишин А М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень” для студентів географічного факультету.

Яцишин А. М. Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “Методи абсолютних датувань” для студентів географічного факультету.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!