Andrii Yatsyshyn

Position: Associate Professor, Geomorphology and Paleogeography Department

Academic degree: Candidate of Geographical Sciences

Academic Title: Associate Professor

Phone (office): 380-32 239-45-98

Email: andrii.yatcyshyn@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

 • geomorphology;
 • paleogeography;
 • lithology;
 • sedimentology;
 • quaternary geology.

Courses

Publications

Monographs

Articles and conference materials

 • Gębica P. Age of terrace levels and palaeomeander systems in the light of overestimated radiocarbon datings (the case studi of the Dniester river valley, West Ukraine) // P. Gębica, A. Jacyšyn // Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. – 2021. – Vol. LV. – P. 99–128.
 • Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2019. – Vol. 530. – P. 59–77. – https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024
 • Bąbel M., Jarzyna A., Ługowski D.,Bogucki A., Yatsyshyn A.,Nejbert K., Olszewska-Nejbert D. 3D documentation, monitoring and origin of the hydration caves from the unique outcrop of weathering anhydrites at Pisky near Lviv (Ukraine) // Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda. 9thProGEO Symposium (Chęciny, Poland, 25-28th June 2018). Programme and Abstract Book. / E. Głowniak, A. Wasiłowska, P. Leonowicz (Eds). – Warsaw: GIMPO AgencjaWydawniczo-Poligraficzna, Warsaw, 2018. – P.  42–43.
 • ŁanczontM., BoguckiA., Mroczek P., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., Hołub B., Standzikowski K.The Zadariv site as a key loess section to solving the problem of Pleistocene relief evolution in the Opillia Upland (Ukraine) // Book of Abstracts of Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences. Joint Conference of AKG and DEUQUA (University of Giessen, Germany, September 23–27, 2018). – 2018. – P. 139–140.
 • Piotr Gębica Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland / Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn, Marek Krąpiec, Anna Budek, Natalia Czumak, Leszek Starkel, Wiaczesław Andrejczuk, Bogdan Ridush. // Quaternary International. – Volume 415, 2016. – Pages 55–66.
 • Maciej Bąbel Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część I. Ogólna charakterystyka / Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Adrian Jarzyna, Andrij Bermes, Grzegorz Przybylik, Olena Tomeniuk // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 18–22.
 • Maciej Bąbel Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część II. Analizy klimatyczne i hydrochemiczne / Maciej Bąbel, Jakub Kotowski, Andrij Bogucki, Bogdan Mucha, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Krzysztof Nejbert, Danuta Olszewska-Nejbert, Adrian Jarzyna, Andrij Bermes // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 23–25.
 • Maciej Bąbel Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część III. Struktury deformacyjne i petrografia / Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Adrian Jarzyna, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Grzegorz Przybylik // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 26–30.
 • Maciej Bąbel Tumulusy gipsowe i wietrzeniowe skorupy gipsowe zachodniej Ukrainy i Polski / Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Jakub Kotowski, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Olena Tomeniuk // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp. z. o. o, 2017. – P. 31–33.
 • Maciej Bąbel Ewolucja wietrzeniowych form rzeźby w strefie wychodni skał gipsowo-anhydrytowych w kamieniołomie Pisky na podstawie dokumentacji fotograficznej (1996–2016) / Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Damian Ługowski, Adrian Jarzyna, Jakub Kotowski, Grzegorz Przybylik, Andrij Bermes, Karolina Kacprzak, Olena Tomeniuk, Irina Mik, Wiktor Mik // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp.z. o. o, 2017. – P. 36–37.
 • Damian Ługowski Kopułowate formy wietrzenia gipsów i anhydrytów – geneza, terminologia, występowanie / Damian Ługowski, Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert, Andrij Jacyszyn, Andrij Bogucki, Adrian Jarzyna, Grzegorz Przybylik // Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe “Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych” (19–21.01.2017, Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). – Warszawa : TOPCAN Drukarnia Cyfrowa Sp.z. o. o, 2017. – P. 57–59.
 • Lanczont M. Loess vs. glacial deposits on the periphery of Plesitocene Ice Sheet at the foot of the Ukranian Carpathians / Lanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Terpilowski S., Yacyshyn A., Komar M., Godlewska A., Holub B., Zielinski P., Woronko B. // INQUA LoessFest. W.R. Davies Student Center, on the University of Wisconsin, Eau Claire campus, September 22–25, 2016. – Eau Claire, 2016. – P. 153–154.
 • Bąbel M. Jaskinie z pęcznienia (ang. swelling caves) w strefie współczesnego wietrzenia anhydrytów w kamieniołomie Pisky w okolicach Lwowa / Bąbel M., Jacyszyn A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Bogucki A., Maksymiw I., Mik W., Bermes A., Ługowski D., Kacprzak K., Przybylik G., Witkowski M. // Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie – geologiczne peregrynacje. Polsko-Ukrainska Sesja Naukowa. Warszawa-Bocheniec 15–19 października 2013.–Warszawa: Copyright © InstytutGeologii Podstawowej Wydzialu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – S. 19–26.
 • Starkel L. Medieval accumulation in the Upper Dniester river valley: The role of human impact and climate change in the Carpatian Foreland / L. Starkel, A. Jacyšyn, M. Krąpiec // Quaternary International. – 2012. – 30. – S. 1–12.
 • Nejbert K. 40Ar/39Ar dating of late Badenian pyroclastic deposits from Schyrets’ (near Lviv, Ukraine) and its stratigraphic significance / Krzystof Nejbert, Maciej G. Śliwiński, Jeff Benowitz, Paul Layer, Andrij Yatsyshyn, Olena Tomeniuk, Danuta Olszewska-Nejbert & Maciej Bąbel / Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians: 8th Conference 2012, Abstract Book, 6th – 7th December, Bratislava / (Eds.) Š. Jozsa, D. Reháková & R. Vojtko. – Bratislava, 2012. – P. 33.

Biography

Geographer, Ph.D. in Geography (Geomorphological structure of the Dniester valley within the Precarpathians, 2001), Associate Professor (2008). The Faculty of Geography of Ivan Franko National University of Lviv graduate (1997), postgraduate study (2000). In 2000-02 a junior researcher, 2002-03 an assistant. Assoc. Prof. of the Department of Geomorphology and Paleogeography of Ivan Franko National University of Lviv since 2003.

Teaching materials

Schedule

Page with teachers schedule not found!