Байрак Галина Ростиславівна

Посада: доцент кафедри геоморфології i палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Halyna.Bayrak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • інтерпретація космічних та аерофотознімків;
  • методика використання дистанційних даних  у географії та геоморфології;
  • застосування ГІС для вивчення рельєфу і сучасних екзогенних процесів.

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Народилася у м.Чортків Тернопільської області. Кандидат географічних наук з 2000 р. (тама дисертації: “Інтерпретація космічних та аерозображень території заходу України при інженерно-геоморфологічних дослідженнях”).
Закінчила географічний факультет Львівського університету (1989), аспірантуру (1999); 1989–96 інженер, молодший науковий співробітник, 2000–02 асистент, з 2002 – доцент кафедри геоморфології і палеогеографії.
Видала більше 60 наукових праць.

 

Нагороди

Методичні матеріали

Байрак Г.Р Методи геоморфологічних досліджень : навч. посібник / Галина Байрак. – Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с.

Байрак Г. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навч-метод.посібн. для студ. геогр. ф-тів. Видання друге виправлене і доповнене/ Г. Байрак, Р. Гнатюк, П. Горішний, Я. Хомин  – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 86 с

Байрак Г.Р. Методичні вказівки для навчальної роботи студентів з курсу «Методи геоморфологічних досліджень»/ Г.Р. Байрак – Львів, 2012. – 35 с.

Байрак Г.Р. Навчальна програма та методичні вказівки для практичних і самостійних робіт з курсу «Дистанційне зондування Землі»/ Байрак Г.Р., Муха Б.П. – Львів, 2012. – 32 с.

Байрак Г.Р., Муха Б.П.Дистанційні дослідження Землі.­– Навч. посібник. – Львів:Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 712 с.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!