Монастирський Володимир Романович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-46

Електронна пошта: Volodymyr.Monastyrskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • розробка теоретико-методологічних основ організації та державного управління індустрією туризму в Україні;
  • організація екологічного  відпочинку на природних ландшафтах.

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Народився 28.01.1966 р. в селі Доброполе, Бучацького району, Тернопільської області.
Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1990 р. і отримав кваліфікацію «Географ. Викладач».

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (ДК № 063277) на тему «Антропогенна трансформація компонентної структури ландшафтів Прибескидського Передкарпаття».

Для студентів географічного факультету розробив і читає такі курси: «Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу», «Магістерський семінар», «Туристична статистика», «Курортологія», «Основи гостинності».
Керує виробничими і навчальними практиками, магістерськими та курсовими роботами.

Має близько 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.
Здійснює науково-освітньо-організаційну роботу.

Сертифікати

Методичні матеріали

  • Монастирський В.Р. Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу: навч. посібник / В.Р. Монастирський // ННВК “АТБ”- Львів, 2022. – 200 с.
  • Монастирський В.Р., Біланюк О.П. Методичні вказівки до семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 24 «Сфера обслуговування», спеціальністю 242 «Туризм»). Вид. ПП «Арал». 2021. – с. 50.
    • Монастирський В.Р. Антропогенна трансформація компонентної складової ландшафтів Прибескидського Передкарпаття: Монографія / В.Р. Монастирський: за ред. В.М. Петліна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011 – 198 с. + вкл.
    • Паньків Н.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Туристичне ресурсознавство» / Н.М. Паньків, В.Р. Монастирський // Навчально-методичні матеріали. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 50 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!