Монастирський Володимир Романович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-46

Електронна пошта: Volodymyr.Monastyrskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • розробка теоретико-методологічних основ організації та державного управління індустрією туризму в Україні;
 • організація екологічного  відпочинку на природних ландшафтах.

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

 • Монастирський В.Р. Антропогенна трансформація компонентної складової ландшафтів Прибескидського Передкарпаття: Монографія / В.Р. Монастирський: за ред. В.М. Петліна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011 – 198 с. + вкл.
 • Паньків Н.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Туристичне ресурсознавство» / Н.М. Паньків, В.Р. Монастирський // Навчально-методичні матеріали. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 50 с.

Статті та матеріали конференцій

 • Монастирський В. Динаміка і тенденції туристичних потоків у Туреччині / В. Монастирський, О. Кирилюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХV наукової міжнародної конференції. – Львів, 2021. – С. 109-114.
 • Монастирський В. Негативні особливості джипінг-туризму в Українських Карпатах. / В. Монастирський, О. Гаталяк, Н. Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІV наукової міжнародної конференції. – Львів, 2021. – С. 182-185.
 • Гаталяк О. Офіційні джерела отримання інформації щодо статистики туризму в Львівській області: труднощі оцінки та гармонізація з міжнародними стандартами. / О. Гаталяк, Н. Ганич, В. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІV наукової міжнародної конференції. – Львів, 2021. – С. 64-70.
 • Монастирський В.Р. Динаміка розвитку закладів розміщення бальнеологічного курорту Трускавець / В.Р. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІІІ наукової  міжнародної конференції. – Львів, 2019. – С.  161-165.
 • Корпан Д. Тенденції розвитку міжнародного туризму в Туреччині / Д. Корпан, В. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІІІ наукової міжнародної конференції. – Львів, 2019. – С. 108-111.
 • Монастирський В.Р. Проблеми авіаперевезень у міжнародному туризмі в Україні / В.Р. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. – С. 231-235.
 • Монастирський В.Р. Користування рекреаційними водними об’єктами на умовах оренди в Україні /В. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції. – Львів, 2017. – С. 133-136.
 • Бордун О. Ю. Тенденції релігійного туризму України в рік Божого Милосердя / О. Бордун, В. Монастирський // Zagadnienia religijne і narodow osciowewew spolczesnych badaniach polskich, slowackich і ukrainskich na terenie Euroregionu Karpackiego: Aspekth istoryczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny. – Jaroslaw, 2017. – S. 497–511.
 • Ховалко А.Б. Попередження надзвичайних ситуацій в умовах зимового сходження на гірські вершини Українських Карпат / А.Б. Ховалко, В.Р. Монастирський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 245-251. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
 • Рожко І.М. Формування мережі туристичних шляхів в Україні / І.М. Рожко, Д.В. Фігурний, А.А. Яремчишин, В.Р. Монастирський // III Miedzynarodowa Konferencia Naukowa “Wspolpraca transgraniczna w gospodarceturyscznej Polski i Ukrainy” – Lublin-Lwow, 2016 – S-32.
 • Монастирський В.Р. Теоретичні аспекти вдосконалення державного регулювання туристичної галузі України / В.Р. Монастирський, Д.В. Фігурний // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали Х міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С.284-289.
 • Макаруха Г. Монастирський В.Р. Переваги та недоліки загальноприйнятого туристичного бренду України / Г. Макаруха, В. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали Х міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 232-235.
 • Монастирський В.Р. Порівняльний аналіз розвитку рекреаційного туризму Карпатського та Татранського національних парків / В.Р. Монастирський, О.Ю. Бордун // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2016. – 775-776 : Географія. – С. 218-224.
 • Криворучко О. Вплив іноземного туризму на місцеве населення міста Львова / О. Криворучко, В. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. МатеріалиYIII наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2015. – С. 133-137.
 • Давидова С. Історико-культурний потенціал Ківерцівського району Волинської області / С. Давидова, В. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. МатеріалиYIII наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2015. – С. 130-133.
 • Монастирський В.Р. Депресивні туристичні території Львівської області / В.Р. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. МатеріалиYIII наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2015. – С. 141-145.
 • Монастирський В.Р. Природно-ресурсний потенціал Волинського Полісся / В.Р. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. МатеріалиYIII наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2014. – С. 108-111.
 • Монастирський В.Р. Перспективи туризму при підписанні угоди про Асоціацію України в Євросоюзі / В.Р. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали YIІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 498 с. С. 316-319.
 • Касіяник І.П. Інфраструктура пригодницького туризму в Подільському Придністер’ї (на матеріалах Тернопільської та Хмельницької областей) / І. Касіяник, В. Монастирський, І. Любинська// Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 43. Частина 1. С. 249–254.
 • Монастирський В.Р. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні / В.Р. Монастирський // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 43. Частина 2. С. 249–254.
 • Монастирський В.Р. Стан та тенденції розвитку туристичної галузі Львівщини в аспекті «Олімпійська надія – 2022» / В.Р. Монастирський, І.П. Касіяник // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2012. – Випуск 26. С.118-122. (фахове видання)
 • Монастирський В.Р. Туристично-ресурсний потенціал селища Ясіня Закарпатської області / В.Р. Монастирський // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 633-634 : Географія. С. 141-145.
 • Монастирський В.Р. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні / В.Р. Монастирський // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали YI міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2012. – 518с. С. 268-270.
 • Монастирський В.Р. Організація туризму для осіб з обмеженими можливостями у Львівській області / В.Р. Монастирський // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 29. Частина 2. С. 164-170.
 • Монастирський В.Р. Антропогенна трансформація компонентної структури ландшафтів Прибескидського Передкарпаття. Автореф. дис. канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання пр. ресурсів» / В.Р. Монастирський // Львів. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. : 2010. – 20 с. – укp.
 • Монастирський В.Р.Антропізація ландшафтів Прибескидського Передкарпаття / В.Р. Монастирський // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Географія та екологія: наука і освіта“, 15–16 квітня 2010 р. – Умань : Видавець “Сочінський“, 2010.– С. 185–187.
 • Монастирський В.Р. Аналіз компонентної структури ландшафтів Прибескидського Передкарпаття / В.Р. Монастирський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. Спеціальний випуск: стале природокористування підходи, проблеми, перспектива – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (випуск 27). – 2010. – 472 с. С. 112-118.
 • Монастирський В.Р. Глобальна системна збалансованість як прояв стійкого розвитку / В.Р. Монастирський // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2009. Випуск 37 (спеціальний випуск). 296 с. – С. 49 – 55.
 • Монастирський В.Р. Антропогенна трансформація водно-болотних комплексів Прибескидського Передкарпаття / В.Р. Монастирський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 2 (випуск 26). – 2009. – 212 с. С. 34-39.
 • Монастирський В.Р. Методичні підходи до вивчення антропогенної деструкції ландшафтів / В.Р. Монастирський // Фізична географія та геоморфологія. – К.:  ВГЛ «Обрій», 2009. – Вип.. 55. – 380 с. С. 81-87.
 • Гамкало М.З. Організація водного туризму в межах р. Дністра / М. Гамкало, В. Монастирський // Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2009. – 472 с. – С. 436-442.
 • Монастирський В.Р. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної індустрії Сколівського району Львівської області /В.Р. Монастирський, С.З. Мелень // Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 472 с. – С. 108–112.
 • Романів П.В. Структурно-функціональні аспекти діяльності санаторно-курортної галузі у Львівській області / П.В. Романів, В.Р. Монастирський // Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіональні студії. Збірник наукових праць / За ред.. І.В. Смаля. – Ніжин: МІЛАНІК, 2009. – Випуск 3. – С. 109-116.
 • Монастирський В.Р. Стан та проблеми в державному регулюванні в галузі туризму/ В.Р. Монастирський //Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008.- С.104-106.
 • Монастирський В.Р. Туристичні ресурси Долинського району Івано-Франківської області / В.Р. Монастирський // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.- 2008.- Вип. 24. – С. 208-212.
 • Монастирський В.Р. Проблеми землекористування в аспекті загального потепління / В.Р. Монастирський, З.П. Паньків // Генеза, географія та екологія грунтів. // Збірник наукових праць.-2008. – 616 с. Genesis, geography and ecology of soil. Collektionofthescientificworks. – 2008. – 616 p. – С. 369-373.
 • Монастирський В.Р. Еколого-економічні аспекти екологізації суспільного розвитку/ В.Р. Монастирський // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції. Частина друга. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – С. 45 –47.
 • Монастирський В.Р. Екологічні проблеми водопостачання та водовідведення у місті Львові/ В.Р. Монастирський //Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. – 2000. – №26. С.119-122.
 • Монастирський В.Р.Соціоекологічна роль лісів Карпатського регіону / В.Р. Монастирський //Питання соціоекології. Матеріали Першої всеукраїнської конференції «Теоретичні та прикладні аспекти соціоекології» Львів 7-11 жовтня 1996 р. том 2.
 • Монастирський В.Р. Вплив Бурштинської ДРЕС на повітряний басейн/ В.Р. Монастирський //Географічні природоохоронні проблеми Західного регіону України. Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна.-1994. – №19. С.192-194.
 • Монастирський В.Р. Стійкість і інформативність гірсько-карпатських природних територіальних комплексів / В.Р. Монастирський, В.М. Петлін // Теоретичні і прикладні проблеми географії. Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна.-1992 – №18. С. 55-57.
 •  П. Романів, В. Монастирський. Перспективні напрямки використання природно-рекреаційного потенціалу Коломийського району Івана-Франківської області. Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали ІV міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 159-166.

Біографія

Народився 28.01.1966 р. в селі Доброполе, Бучацького району, Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1990 р. і отримав кваліфікацію «Географ. Викладач».
У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (ДК № 063277) на тему «Антропогенна трансформація компонентної структури ландшафтів Прибескидського Передкарпаття».
Для студентів географічного факультету розробив і читає такі курси: «Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу», «Магістерський семінар», Туристична статистика», «Курортологія». Керує виробничими і навчальними практиками, магістерськими та курсовими роботами.
Має близько 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Здійснює науково-освітньо-організаційну роботу.

Сертифікати

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!