Стецький Василь Володимирович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-73

Електронна пошта: Vasyl.Stetskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • географія освіти;
 • дослідження сучасних територіальних освітніх систем України;
 • країнознавство;
 • географія сучасних міжнародних відносин та євроатлантичних інтеграційних процесів.

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Ганич Н. М. Становлення курорту Любінь Великий на ринку оздоровчо-рекреаційних послуг / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк, В. В. Стецький // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, М. О. Барановський, Т. В. Імангулова та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 2, вип. 2. – С. 143–149.
 • Стецький В., Боднар С. Туристично-рекреаційний потенціал країн Східної Балтії / В. Стецький, С. Боднар // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С.270-276.
 • 50.Стецький В.В. Регіональні програми розвитку туризму, курортів і рекреації у контексті сучасних викликів./ Р.М. Скабара, В.В. Стецький. Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики.: зб. наук. праць Міжнар.наук.-практ. конф., 14-16 квітня 2021 р.- Дніпро: Біла К.О., 2021. – С.34-36.
 • Стецький В.В. Туристичний потенціал національного музею імені Дмитра Яворницького міста Дніпро. / В.В. Стецький // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С.211-217.
 • Vasyi Stetskyi. The national historical and archaeological reserve and it’s ancient and cultural resources Olvia as a center of attraction for tourism in the Northern Black Sea region of Ukraine. Archives of tourism, hospitality and spot science. – vol.1.2018. – S.143-151.
 • Стецький В. Практичні аспекти вивчення міжнародного туризму на матеріалах закордонних навчальних практик у Німеччині // Географія і туризм: Наук. зб./ Ред. кол.: Любінцева О.О. (гол.ред.) та ін.. – К.:Альфа ПІК, 2018. – Вип 43. – С 163-172.
 • Stetskyi V. Geo-cultural research of religious education in Western Ukraine borderland / V. Stetskyi, I. Rovenchak, O. Tymchuk // Journal of Geography, Politics and Society Uniwersytet Gdańskyi. – 7(2)/2017. – P. 64–72
 • Стецький В. В. Суспільно-­географічні підходи досліджень формування й розвитку обласних освітніх систем // В. В. Стецький. – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Географія.– No1.– 2014. – С. 100-106.
 • Стецький В. В. Суспільно­-географічні основи формування та загальні підходи досліджень адміністративно-­районних освітніх систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Географія.– No1.– 2013. – С 114-­117.
 • Стецький В. В.Суспільно­-географічні основи формування та загальні підходи досліджень багато­адміністративно-­районних освітніх систем // В. В. Стецький. – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Географія.– No2.– 2013. – С. 68-­71.
 • Стецький В. В. Географія міжнародних відносин і Євроатлантичної інтеграції України: навчально­методичний посібник для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6. 040104 – географія (програма, семінарські заняття, самостійна робота,індивідуальні науково­-дослідницькі завдання). / В. В. Стецький. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 24 с.
 • Стецький В. В. Освіта: середні загальноосвітні школи // В. В. Стецький. – Львів: комплексний атлас. – К.: ДНВП “Картографія”, 2011. – С.139.
 • Стецький В. В. Освіта: вища школа // В. В. Стецький. – Львів: комплексний атлас. – К.: ДНВП “Картографія”, 2011. – С.140.
 • Стецький В. В. Культура // В. В. Стецький. – Львів: комплексний атлас. – К.: ДНВП “Картографія”, 2011. – С.141.
 • Стецький В.В. Локальні територіальні освітні системи // Регіон ­ 2010: стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково­-практичної конференції. – Харків, 2010. – С 269­-272
 • Територіальні освітні системи України / В. В. Стецький // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. – Київ: Обрії, 2008. – Т. ІV. – С. 274-­276
 • Географія науки і освіти: Текст лекцій / В. В. Стецький. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 164с.
 • Стецький В.В. Освітній комплекс Львівської області: соціально-­ і економіко­-географічні дослідження / В. В. Стецький. — Львів: ЛОНМІО, 1998. – 114 с.

Біографія

Кандидат географічних наук (1999), з 2002 року доцент кафедри економічної і соціальної географії, а з 2018 року доцент кафедри туризму  Львівського національного університету імені Івана Франка,член Географічного товариства, опублікував понад 60 наукових праць.

Народився 4 листопада 1958 року в селі Червоне Парутино Очаківського району Миколаївської області у селянській родині. Після закінчення у 1975 році середньої школи № 1 містечка Козова Тернопільської області працював автослюсарем, водієм, служив у Збройних Силах.  На географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка навчався у 1980 – 1985 роках. Після його закінчення працював учителем географії та історії Водниківської  восьмирічної школи Пустомитівського району Львівської області, а з 1986 року – учителем географії та заступником директора школи № 4 міста Львова.

На посаді асистента кафедри економічної і соціальної географії Львівського державного університету імені Івана Франка працює з 1992 року. У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему:“ Соціально- і економіко-географічні регіонального освітнього комплексу (на матеріалах Львівської Області). Головним напрямком наукових досліджень є  суспільно-географічні дослідження регіональних освітніх систем, суспільно-географічних проблем соціальної і туристичної сфери.

Підготував і опублікував монографію “Освітній комплекс  Львівської області: соціально –і економіко-географічні дослідження”(1998р.), навчального посібника “Географія науки і освіти.Текст лекцій” (2009р.). Співавтор трьох навчальних посібників “Економічна і соціальна географія країн світу” (2002, 2004 і 2006рр.), “Центральна Європа: суспільно-політичний і соціально-економічний розвиток” (2002р.), “Страхування в туризмі”(2020р), а також навчально-краєзнавчих атласів Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей – серія карт “Освіта” (1999.2000 і 2001рр., за ред. Я.Кравчука і Я. Жупанського)  та  Комплексного атласу міста Львова – серія карт “Освіта”,“Культура” (2012 р.,за ред. О.Шаблія).

Розробив ряд навчальних програм із курсів “Регіональна економічна і соціальна географія країн Центрально і Південно-Східної Європи, Східної Балтії”,“Географії науки і освіти”,“Страхування в туризмі”,“Туристичне краєзнавство”,“Туристичний супровід”. За його навчальними програмами і керівництвом студенти географічного факультету проходили ряд навчальних практик в Україні, Польщі, Німеччині.

Нагороди

Грамоти

Сертифікати

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!