Туристичне краєзнавство

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Стецький В. В.ГРТ-41с, ГРТ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРТ-41сдоцент Стецький В. В.
ГРТ-42сдоцент Стецький В. В.

Опис курсу

Метою “Туристичне краєзнавство” є формування в студентів глибоких наукових знань із сутності сучасного туристичного краєзнавства, форм і напрямків його пізнання, отримання глибоких знань та напрацювання практичних навиків й механізмів із просування, на сучасний національний туристичний ринок, “місцевих (регіональних)” продуктів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Туристичне краєзнавство” є вивчення студентами  теоретичних основ туристичного краєзнавства; Ознайомити із основними історичними етапами формування і розвитку вітчизняного туристичного краєзнавства; усвідомити основні функції і завдання туристичного краєзнавства, проаналізувати форм організації й діяльності; дослідити основну джерельно-ресурсну базу туристичного краєзнавства в Україні; засвоїти основні аспекти туристично-краєзнавчого потенціалу регіонів України

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • науко-теоретичні основи формування й розвитку туристичного краєзнавства у світі та Україні;
 • основні методи організації діяльності та наукових досліджень туристичного краєзнавства в Україні
 • основні джерела туристичного краєзнавства
 • концептуальні підходи використання істрично-етнокультурних,  соціально-економічних і природно-ландшафтних ресурсів України в туристичному краєзнавстві;
 • володіти педагогічними методичними основами проведення туристично-краєзнавчих екскурсій;

вміти:

 • вільно володіти науково-теоретичними основами розвитку туристичного краєзнавства;
 • володіти й використовувати  методи й прийомами туристично- краєзнавчих досліджень;
 • застосовувати джерельно-інформаційну базу для наукових досліджень і екскурсійної роботи.
 • розробляти екскурсійні краєзнавчі маршрути і проводити краєзнавчо-туристичну роботу.
 •  аналізувати туристично-краєзнавчий потенціал території дослідження.

Рекомендована література

Базова:

 • Демідієнко О. Я., Іонова О. М., Кузнецова В. І. Основи краєзнавства. – К., 2001.
 • Костриця М. Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – № 3. – С 39-42.
 • Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2007.
 • Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. – К.: Альтерпрес, 2003.
 • Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: навч. посіб./ за редакцією проф. Ф.Д. Заставного – К.: Знання, 2006.

Додаткова:

 1. Жупанський Я., Крулъ В. Про об’єкт і предмет вивчення національного краєзнавства // Краєзнавство. – 1994. – № 1-2. – С 3-6.
 2. Захаров С. Функції, етапи, стадії географічного краєзнавства // Географія та основи економіки. – 1999.
 3. Шаблій О. І. Академік Степан Рудницький: Фундатор української географії. – Львів; Мюнхен, 1993.
 4. Шишченко П. Сутність географічного краєзнавства // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2000. – № 42. – С. 1-2.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус