Туристичне краєзнавство (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Стецький В. В.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРТ-41сдоцент Стецький В. В.
ГРТ-42сдоцент Стецький В. В.
ГРТ-43с

Опис курсу

Метою “Туристичне краєзнавство” є формування в студентів глибоких наукових знань із сутності сучасного туристичного краєзнавства, форм і напрямків його пізнання, отримання глибоких знань та напрацювання практичних навиків й механізмів із просування, на сучасний національний туристичний ринок, “місцевих (регіональних)” продуктів.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Туристичне краєзнавство” є вивчення студентами теоретичних основ туристичного краєзнавства; Ознайомити із основними історичними етапами формування і розвитку вітчизняного туристичного краєзнавства; усвідомити основні функції і завдання туристичного краєзнавства, проаналізувати форм організації й діяльності; дослідити основну джерельно-ресурсну базу туристичного краєзнавства в Україні; засвоїти основні аспекти туристично-краєзнавчого потенціалу регіонів України
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• науко-теоретичні основи формування й розвитку туристичного краєзнавства у світі та Україні;
• основні методи організації діяльності та наукових досліджень туристичного краєзнавства в Україні
• основні джерела туристичного краєзнавства;
• концептуальні підходи використання істрично-етнокультурних, соціально-економічних і природно-ландшафтних ресурсів України в туристичному краєзнавстві;

володіти педагогічними методичними основами проведення туристично-краєзнавчих екскурсій

Рекомендована література

Основна:

 • Демідієнко О. Я., Іонова О. М., Кузнецова В. І. Основи краєзнавства. – К., 2001.
 • Костриця М. Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – № 3. – С 39-42.
 • Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2007.
 • Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. – К.: Альтерпрес, 2003.
 • Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: навч. посіб./ за редакцією проф. Ф.Д. Заставного – К.: Знання, 2006.

Додаткова:

 • Жупанський Я., Круль В. Про об’єкт і предмет вивчення національного краєзнавства // Краєзнавство. – 1994. – № 1-2. – С 3-6.
  Захаров С. Функції, етапи, стадії географічного краєзнавства // Географія та основи економіки. – 1999.
 • Стецький В. Використання культурно-історичного ресурсу національного історико-археологічного заповідника “Ольвія” для проведення студентських туристичних практик / В.В. Стецький // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. – С. 295-299.
 • Стецький В. Рекреаційно-туристичні ресурси і функціональні зони Національного природного парку “Білобережжя Святослава”  / В.В. Стецький, Т.І. Скриль – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. –  №2 (випуск 49). – 2020. – С. 205-210.
 • Стецький В. Сучасний стан і тенденції розвитку історико-культурного туризму Чернігівської області / Озява О., Стецький В. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професор Ольга Заставецька – вчений, педагог, організатор географічної науки» – Тернопіль,2023. – С. 42-48.
 •  Шишченко П. Сутність географічного краєзнавства // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2000. – № 42. – С. 1-2.

Силабус: Туристичне краєзнавство. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус