Лемега Надія Михайлівна

Посада: , асистент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: nadiia.lemega@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Haskevych V. H., Lemeha N. M., Vitvitskyi Ya. Y. Soil-degradation zoning of Lviv Oblast. Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 31(1), 45–58
 • Лемега Н.М. Температура орного шару чорноземів Лісостепу та Степу України (під чорним паром). // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. -2009. – МЮ. – 19-24 с.
 • Лемега Н.М. Ерозійна деградація ґрунтів у басейновій екосистемі Верхнього Дністра. // Науковий вісник Волинського національного університету
  імені Лесі Українки. Географічні науки. ВНУ імені Л.Українки. Випуск № 9.2012. – 10-14 с.
 • Лемега Н.М. Деградаційні процеси в ґрунтах басейну річки Колодниця. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія
  географічна. 2017. Випуск № 51. – Львів: вид-во Львівського університету, 2017. – С.193-203.
 • Лемега Н.М. Історичні аспекти дослідження деградації ґрунтів Львівської області. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: фізична географія. – Тернопіль: СМТ «Тайп». – № 2 (випуск 47).-2019.- С.49-58
 • Гаськевич В.Г., Лемега Н.М. Деградаційні процеси в буроземах Стрийсько – Сянської верховини. // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland) .
  Географические науки №2(54), part 4.-2020. – Р. 25-33
 • Гаськевич В. Г., Лемега Н.М. Структурно-агрегатний склад підзолисто-дернових ґрунтів басейну Верхнього Дністра / Н. М. Лемега, В. Г. Гаськевич //
  Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Книга 1. –Харків : ПП “Стиль-Іздат”, 2018. – С. 97-99.

Біографія

У 2003- 2008 рр. навчалась на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009-2013 рр. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. Від 2013 р. по теперішній час працює у відділі аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2019 р. по теперішній час працює асистентом кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

2021 р. – кандидат географічних наук, кандидатська дисертація на тему «Генетико-географічні особливості деградації ґрунтів Львівської області» за спеціальністю 11.00.05 – «Біогеографія та географія ґрунтів», керівник – професор, доктор географічних наук  Гаськевич Володимир Георгійович.

 

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!