Іваник Мирослав Богданович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Електронна пошта: myroslav.ivanyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • геоморфологія
 • палеогеографія
 • палеогеоморфологія
 • пошук і розвідка корисних копалин
 • геологія четвертинних відкладів

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Ярослав Кравчук (до 80-річчя від дня народження): бібліліографічний показник / автори й упоряд.: Дубіс Л., Іваник М., Брусак В., Зінько Ю.; відп. за випуск проф. Позняк С. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 108 с
 • Карпенко Н.І., Кравчук Я.С., Іваник М.Б. Геоморфологічний розділ навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики для студентів географічного факультету спеціальності 6.040104 “Географія”: вид.друге, доповн. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 83с.
 • Іваник М. Єрмоленко Ю.П. / М. Іваник // Енциклопедія Львівського національного            університету ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 492.
 • Сіренко І., Іваник М. Палеогеоморфологія * / І. Сіренко, М. Іваник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 432 с.

Статті та матеріали конференцій

 • Зінько Ю., Іваник М. Інноваційні форми збереження і популяризації геоспадщини: міжнародний досвід та українські реалії // Екологічні проблеми природокористування. Наука, освіта, практика : Матер. всеукр. конфер. до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології ЛНУ ім. Івана Франка / [відп. ред. М.Павлунь] – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 42-45.
 • Зінько Ю. В., Гнатюк Р.М., Іваник М.Б., Оліяр Г.І. Стратегічні завдання і перспективні заходи зі збереження і сталого використання геоспадщини природного заповідника «Медобори» // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) [наук. ред. Л. П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин, Я. О. Мариняк]. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С. 84-88.
 • Зінько Ю. В., Площанський П. М., Іваник М. Б. Перспективи розвитку рекреації і туризму в Національному природному парку «Дністровський каньйон» // Географія та туризм: Наук. зб. [ред. кол. О. Любіцева та ін.]. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43. – С. 173-185.
 • Галайко М. Природоохоронна інвентаризація і геотуристична оцінка карстового рельєфу Львівського плато / Марія Галайко, Юрій Зінько, Мирослав Іваник, Микола Майданський, Оксана Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Збірник наукових праць. – 01 (08). – 2018. – С. 114-132.
 • Зінько Ю. Концепція рекреаційно-туристичної діяльності НПП «Дністровський каньйон» / Юрій Зінько, Петро Площанський, Мирослав Іваник, Світлана Благодир // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. – С. 113-117.
 • Іваник М. Пропонований закордонний навчальний геотуристичний маршрут для студентів географічного факультету спеціалізації «Геоморологія» / Мирослав Іваник //  Геотуризм : Практика і досвід : Матеріали ІІІ міжнар. науково-практ. конфер. – Львів: Каменяр, 2018. – С. 224-227.
 • Зінько Ю. В. Планування розвитку геотуризму і геоосвіти у національних природних парках «Північне Поділля» і «Дністровський каньйон» / Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук, Я. Б. Хомин, М. Б. Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – C. 217-238.
 • Зінько Ю. В. Планування розвитку геотуризму і геоосвіти у національних природних парках «Північне Поділля» і «Дністровський каньйон» / Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук, Я. Б. Хомин, М. Б. Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – C. 217-238
 • Зінько Ю. Передумови та пріоритети розвитку рекреації і туризму на території НПП «Північне Поділля» / Юрій Зінько, Ярослав Хомин, Мирослав Іваник, Мирослава Каднічанська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: Матеріали ХІ наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2017. – С. 80-85
 • Ярослав Кравчук (до 80-річчя від дня народження): бібліліографічний показник / автори й упоряд.: Дубіс Л., Іваник М., Брусак В., Зінько Ю.; відп. за випуск проф. Позняк С. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 108 с.
 • Зінько Ю.В., Іваник М. Б. Інвентаризація та оцінка об’єктів геоморфологічної спадщини Придністерського Поділля для потреб геоохорони і геотуризму. Збірник наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій» – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6), – С 291-302.
 • Кравчук Я.С., Гнатюк Р.М., Іваник М. Б. Рельєф української частини Мармароського регіону Східних Карпат. Збірник наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій» – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6), – С 138-148.
 • Зінько Ю.В., Іваник М. Б. Інвентаризація та оцінка об’єктів геоморфологічної спадщини Придністерського Поділля для потреб геоохорони і геотуризму. Збірник наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій» – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6), – С 291-302.
 • Шевчук О. М. Використання геолого-геоморфологічних об’єктів Львівської області для геотуризму / О. М. Шевчук, М. Б. Іваник // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції [Ред. Л.З.Скакун, І. М. Бубняк]. – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2014. – С. 17-22.
 • . Я. Кравчук, Р. Гнатюк, М. Іваник, Я. Хомин Загальні риси рельєфу мармароських і пенінських стрімчаків Українських Карпат та їхнє місце в системі геоморфологічної регіоналізації. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 160-177.
 • Шевчук О. Геотуристична атракційність геооб’єктів Львівської області / О. Шевчук, М. Іваник // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: Матеріали VII міжнар. наук. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 455-458.
 • Іваник М. Б. Зледеніння Північної Камчатки і його вплив на розвиток річкової мережі / М. Б. Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 285–289.
 • Зінько Ю. В. Використання італійського законодавчого досвіду для розробки законопроектів у сфері сільського туризму України / Ю. В. Зінько, П. А. Горішевський, В. П. Васильєв, С. Ф. Благодир, М. Б. Іваник // Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 15. – С. 179-188.
 • Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін. Менеджмент заповідних геоморфологічних об’єктів Львівщини / Ю.В. Зінько, С.Ф. Благодир, М.Б. Іваник, О.М. Шевчук // Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип. 1(58). – С.209-224.
 • Зінько Ю.В., Іваник М.Б., Шевчук О.М. Європейський досвід розвитку геотуризму / Ю.В. Зінько, М.Б. Іваник, О.М. Шевчук // Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін.] – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 8. – С. 13-23.
 • Морфоструктур ний аналіз Зовнішніх (Скибових) Карпат. // Вісник ЛНУ. Серія географічна, вип. 30. – Львів: Видавн-во ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 4 сторінки (в друці). (співавтор Кравчук Я.С.).
 • Геоморфологічна будова // В кн. “Природа Яворівського національного природного парку”. Жовква: “Місіонер”. – 2004 р. – 15 стор. (в друці). (співавтори: Шушняк В.М., Гнатюк Р.М.)
 • Геоморфологічний розділ навчальної комплексної фізико-географічної практики студентів географічного факультету. // Методичний посібник. Львів: Видавн-во ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 62 с. (співавтори: Кравчук Я., Карпенко Н.)
 • Пізньоплейстоценові зледеніння Корякського нагір’я // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії ЛНУ “Геоморфологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутнє”. Львів, 2001. – С.171-173.
 • К вопросу о поиске россыпей золота в речных долинах Пенженского хребта (Северная Камчатка) // Материалы тринадцатого пленарного межвузовского совещания по проблемам эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ. Псков, 1999. – С. 237-241
 • Ландшафти // У книзі «Добромильський край» – Коломия, 1999 р. – 280-285 с. (співавтори О.Федірко, В.Ковальчук, Ю.Зінько
 • Стратиграфия четвертичных отложений Пенжинского и Парапольского прогибов (Корякское нагорье) (1989), Колебания уровня моря и их отражение в строении речных долин Северной Камчатки (1997).

Біографія

(19.X.1960 с. Мігово Старосамбірського району Львівської області) – геоморфолог, кандидат географічних наук (Історія розвитку річкових долин Північної Камчатки 1993), доцент (1995). Закінчив географічний факультет Львівського університету (1983), аспірантуру Московського університету (1992). Геолог, старший геолог, начальник партії Північно-Камчатської геологорозвідувальної експедиції, з 1992 – науковий співробітник НДЛ-51, з 1995 – викладач кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського університету. Дослідження пов’язані з палеогеографією регіону, зокрема історією розвитку річкової мережі, плейстоценовими зледеніннями Північної Камчатки. Понад 48 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!