Вічна мерзлота і глобальні ризики / Permafrost and Global Risks

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Томенюк О. М.ГрНМ-21с-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрНМ-21с-2Томенюк О. М.

Опис курсу

Метою курсу «Вічна мерзлота і глобальні ризики / Permafrost and Global Risks» є ознайомлення студентів із особливостями виділення парникових газів у зонах поширення багаторічномерзлих порід, які прискорюють процес потепління, створюючи серйозну загрозу для клімату, а також продемонструвати значення впливу танення вічної мерзлоти на економіку, землекористування та інфраструктуру у межах геоморфосистем північних регіонів. У процесі вивчення курсу студенти ознайомляться зі стратегіями адаптації до майбутніх глобальних змін.

Під час вивчення дисципліни перед студентами постають наступні завдання:

 • ознайомитися з основними формами рельєфу зон розвитку багаторічної мерзлоти;
 • дослідити взаємозв’язок між геоморфологічними процесами та формуванням геоморфосистем у північних регіонах;
 • оцінити вплив парникових газів, вивільнених під час танення багаторічної мерзлоти, на темпи процесу потепління і створення серйозної загрози для клімату;
 • навчитися визначати глобальні ризики, пов’язані з таненням вічної мерзлоти, вплив людини на ці процеси;
 • проаналізувати стратегії пом’якшення та адаптації до наслідків зміни клімату, рекомендації щодо потенційних економічних, соціальних та екологічних наслідків деградації вічної мерзлоти в умовах потепління клімату.

Рекомендована література

Основна:

 • Ballantyne K. Periglacial Geomorphology. John Wiley & Sons Ltd, 2018. 472 p.
 • Berry T. W., Fish P. R., Price S. J., Hadlow N. W. Periglacial geohazards in the UK. Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications. Vol. 29(1). P. 259–289. https://doi.org/10.1144/egsp29.10
 • Harris S.A., Brouchkov A., Guodong Ch. Factors affecting permafrost distribution // Geocryology, Characteristics and Use of Frozen Ground and Permafrost Landforms. CRC Press, 2017. https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315166988-4
 • Patton A. I., Rathburn S. L., Capps D. M. Landslide response to climate change in permafrost regions // Geomorphology. Vol. 340. P. 116–128. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2019.04.029.
 • Ping C. L., Jastrow J. D., Jorgenson M. T., Michaelson G. J., Shur Y. L. Permafrost soils and carbon cycling // 2015. Vol. 1(1). P. 147–171. https://doi.org/10.5194/soil-1-147-2015.
 • Ruonan Wu, Gareth Trubl, Neslihan Taş, Janet K. Jansson. Permafrost as a potential pathogen reservoir // One Earth. 2022. Vol. 5, Is. 4. P. 351–360. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.03.010.
 • Tomeniuk O., Bogucki A. Correlation of Quaternary glaciations and palaeocryogenic stages in the loess-palaeosol sequences of Volhyn-Podillya (Ukraine) // XXVII Stratygrafia Plejstocenu Polski: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego (Stara Kiszewa, Poland, 5–9 września 2022 r.). Wrocław, 2022. P. 54–56.
 • Tomeniuk O., Bogucki A. The oldest palaeocryogenic stages in the Quaternary loess-palaeosol sequences of Ukraine // EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022. 2022. EGU22-5740. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-5740.
 • Volume 4: Cryospheric Geomorphology // Treatise on Geomorphology: Second Edition / John (Jack) F. Shroder (Ed.). Academic Press, 2022. 628 р.

Додаткова:

 • French H.M. The Periglacial Environment. 4th Edition. John Wiley & Sons Ltd, 2017. 544 p.
 • Dzierżek J., Lindner L., Chlebowski R., Szymanek M., Bogucki A., Tomeniuk O. Depositional conditions of the Upper Younger Loess during the Last Glacial Maximum in central and eastern Europe. Acta Geologica Polonica. Warszawa, 2022. Vol. 72, Is. 4, P. 369–389. https://doi.org/10.24425/agp.2022.142642
 • Giles D.P., Griffiths J.S., Evans D.J.A., Murton J.B. Geomorphological framework: glacial and periglacial sediments,structures and landforms // Griffiths J.S. & Martin C.J. (eds). Engineering Geology and Geomorphology of Glaciated andPeriglaciated Terrains. Engineering Group Working Party Geological Society of London, Engineering GeologySpecial Publication. 2017.No. 28.P. 59–368.
 • Jary Z., Bogucki A., Krawczyk M., Raczyk J., Skurzyński J., Tomeniuk O. Last Glacial sudden climate changes recorded in periglacial loess of Poland and western part of Ukraine // Abstracts of the 2022 INQUA LoessFest (Beijing, China, 20–23 August, 2022) / Yang S.L. (ed.). Beijing, China, 2022. P.24–25.
 • Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Mroczek P., Standzikowski K., Hołub B., Fedorowicz S., Sytnyk O., Bogucki A., Dmytruk R., Yatsyshyn A., Koropetskyi R., Tomeniuk O. Spatio-temporal variability of topoclimates and local palaeoenvironments in the Upper Dniester River valley: Insights from the Middle and Upper Palaeolithic key-sites of the Halych region (western Ukraine) // Quaternary International. 2022. Vol. 632. P. 112–131. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.10.013
 • Murton J.B., Kolstrup E. Ice-wedge casts as indicators of palaeotemperatures: precise proxy or wishful thinking? Progress in Physical Geography. Vol. 2. P. 155–170. https://doi.org/10.1191/0309133303pp365ra.
 • Permafrost Tunnel Gateway Tour. URL: https://byrd.osu.edu/permafrost-tunnel-gateway-tour.

Інформаційні ресурси:

Силабус: Вічна мерзлота і глобальні ризики / Permafrost and Global Risks. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус