Olena Tomeniuk

Position: Associate Professor, Geomorphology and Paleogeography Department

Academic degree: Candidate of Geographical Sciences

Phone (office): 380-32 239-45-98

Email: olena.tomeniuk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Scopus profile: www.scopus.com

Web of Science (Publons) profile: publons.com

Facebook profile: www.facebook.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

ResearchGate profile: www.researchgate.net

Research interests

 • palaeogeographical conditions of Quaternary deposits formation at Volhyn-Podillia and Forecarpathians;
 • development of palaeocryogenic processes within the Quaternary loess-palaeosol sequence;
 • the natural environment of Palaeolithic;
 • history of geographical research in Ukraine, particularly investigation of the figure and scientific work of the famous Ukrainian geographer, geologist and archaeologist Yuriy Polanski;
 • geotourism objects of the west of Ukraine;
 • forms of weathering of gypsum and anhydrite.

Courses

Publications

 • Bogucki A., Tomeniuk O. Key sections of the periglacial loess-palaeosol sequences of Volhyn-Podillya (Ukraine) as geoheritage sites. Building connections for global geoconservation. X International ProGEO Symposium: abstract book. [Ed. by Gonzalo Lozano, Javier Luengo, Ana Cabrera, Juana Vegas]. Instituto Geológico y Minero de España, 2021. P. 251–252.
 • Bermes A., Tomeniuk O. Application of GIS for morphotectonic analysis (on the example of Kremenets Mountains). Abstracts of International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020» (December 7–9, 2020). 2020. Article number: GeoTerrace-2020-053. (Scopus)
 • Bogucki A., Tomeniuk O., Sytnyk O., Koropetskyi R. Main problems of the research on the Palaeolithic of Halych-Dnister region (Ukraine). Open Geosciences. 2020. Vol. 12(1). P. 791–803. https://doi.org/10.1515/geo-2020-0029
 • Bogucki A., Tomeniuk O., Sytnyk O., Koropetskyi R. Main problems of the research on the Palaeolithic of Halych-Dnister region (Ukraine) // XXVI Konferencja “Stratygrafia Plejstocenu Polski”: Plejstocen i paleolit przedpola Sudetów (Pokrzywna, 2–6 września 2019 r.). – Wrocław, 2019. – P. 7–9.
 • Bąbel M., Jarzyna A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Ługowski D., Bogucki A., Wołoszyn P., Jacyszyn A., Tomeniuk O. Miocen i badeńskie gipsy okolic Szczyrca k. Lwowa // LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Sesja terenowa B. Geologia między Przemyślem a Lwowem. – 2019. – Cz. 2. – P. 81–100.
 • Nawrocki J., Bogucki A.B., Gozhik P., Łanczont M., Pańczyk M., Standzikowski K., Komar M., Rosowiecka O., Tomeniuk O. Fluctuations of the Fennoscandian Ice Sheet recorded in the anisotropy of magnetic susceptibility of periglacial loess from Ukraine // Boreas. – 2019. – Vol. 48, Is. 4. – P. 940–952. – https://doi.org/10.1111/bor.12400
 • Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2019. – Vol. 530. – P. 59–77. – https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024
 • Boguckij A., Tomeniuk O., Łanczont M. Plejstoceńska seria lessowo-glebowa jako obiekt geoturystyczny // Streszczenia referatów III Międzynarodowej Konferecji Naukowej “Wspólpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy” (Lublin–Lwów, 20–22.10.2016 r.). – S. 43–44.
 • Łanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., Hołub B., Standzikowski K. The Zadariv site as a key loess section to solving the problem of Pleistocene relief evolution in the Opillia Upland (Ukraine) // Book of Abstracts of Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences. Joint Conference of AKG and DEUQUA (University of Giessen, Germany, September 23–27, 2018). – – P. 139–140.
 • Bąbel M. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część I. Ogólna charakterystyka / M. Bąbel, A. Bogucki, A. Jacyszyn, D. Ługowski, Olszewska-Nejbert, K. Nejbert, A. Jarzyna, A. Bermes, G. Przybylik, O. Tomeniuk // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych : Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. – Warszawa, 2017. – S. 18–22.
 • Bogucki А. Zaburzenia peryglacjalne warstw kulturowych na stanowiskach paleolitycznych północnego Podola – problemy ich wydzielenia i datowania / A. Bogucki, M. Łanczont, P. Mroczek, Tomeniuk, S. Fedorowicz, K. Standzikowski // Granice Geografii. Kongres Geografów Polskich (17–21 czerwca 2015). – Lublin, 2015. – S. 25–26.
 • Bogucki A. Zapadowość plejstoceńskich poziomów lessowo-glebowych i kriogenicznych Wołynia i Podola / A. Bogucki, P. Voloshyn, O. Tomeniuk // Przegląd Geologiczny. – 2014. – Vol. 62. – N 10/2. – S. 553–559.
 • Bąbel M. The gypsum tumuli in the abandoned quarry in the Dnister River Canyon near Zalishchyky / M.Bąbel, A. Yatsyshyn, D. Ługowski, D. Olszewska-Nejbert, А. Bogucki, O. Tomeniuk // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. – Львів, 2014. – С. 169–174.
 • Tomeniuk O. Profesor Jurij Polański jako autor “Szkiców Podolskich” / O. Tomeniuk // Annales UMCS. Sectio B. Geographia geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin, 2012. – Vol.LXVIII. – Z.  – S. 139–146.
 • Bogucki A. Koncepcja i zasady tworzenia geoparków na zachodzie Ukrainy / A. Bogucki, W. Brusak, J. Krawczuk, K. Moskaluk, I. Sirenko, Tomeniuk, O. Szewczuk, J. Zińko // Annales UMCS. Sectio B. Geographia geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin, 2012. – Vol. LXVIII. – Z. 2. – S. 9–32.

Biography

Olena Tomeniuk was born in Zhmerynka town in Vinnytsia region.

2009 – Graduated with honours from the Faculty of Geography (Master of Geography, Lecturer, Palaeogeographer).

2012 – Graduated from PhD program at the Department of Geomorphology and Paleogeography of Ivan Franko National University of Lviv.

2013 – Defended PhD thesis on «Scientific ideas of Yuriy Polanski and their impact on the development of geomorphology and palaeogeography in Ukraine» at Taras Shevchenko National University of Kyiv and received the PhD degree in Geography, specialty 11.00.04 – geomorphology and palaeogeography.

Since November 2012 – a Junior Researcher, since July 2016 – a Research Fellow, since 2018 – a Senior Researcher at the Division of Science and Research of the Faculty of Geography, since March 2016 till July 2017 – a Lecturer at the Department of Geomorphology and Palaeogeography, since 2020 – an Associate Professor at the Department of Geomorphology and Palaeogeography.

The researcher devotes a lot of time to field expeditionary work, especially on the key sections of the periglacial Quaternary loess-palaeosol sequences of Ukraine.

Tomeniuk – Managing Editor of the «Visnyk of the Lviv University. Series Geography», as well as a member of the Organizing Committee of many international loess and archaeological conferences and field workshops.

Schedule

Page with teachers schedule not found!