Еволюція, структура, динаміка та оптимізація геокомплексів Українських Карпат і Західно-Українського краю

Тема виконується на кафедрі фізичної географії.

  • Завершили дослідження методологічних засад трансдисциплінарної геоекології. Результати опублікували у вигляді монографії. Дослідили динаміку лісових ландшафтів Карпат за допомогою симулятора LANDIS-II. Результати опублікували в журналі ISI. Вивчили динамічні процеси в ландшафтних комплексах Львівської області та Карпат (масивів Боржави, Горган, Чорногори і Покутських гір). Зокрема дослідили особливості розподілу снігового покриву та лавинних комплексів. Визначили ландшафтні передумови розвитку та поширення надзвичайних ситуацій у Львівській області, а також лісопатологічних процесів у Шешорському природоохоронному науково-дослідному відділенні національного природного парку «Гуцульщина». Вивчили структуру та стан пралісових та старовікових лісових геоекосистем Українських Карпат. Досліджено динамічні процеси в ландшафтних комплексах Львівської області, Боржави, Горган, Чорногори і Покутських Карпат. Нагромаджено базу даних, що характеризує динаміку метеорологічних, гідрологічних і фенологічних характеристик в ландшафтних комплексах Львівського Розточчя і в Чорногорі у 2019 році на основі спостережень на Розтоцькому і Чорногірському стаціонарах. Здійснено ландшафтознавчий аналіз території українсько-польського пограниччя в межах Українських Карпат і Західно-Українського краю для цілей созологічної оцінки та Львівського Розточчя (околиці смт Брюховичі) для цілей рекреації і туризму.
  • Дослідження провели за кількома основними напрямками: 1) обґрунтування методології інтегрованих геоекологічних досліджень; 2) вивчення морфології та динаміки лісових геокомплексів Карпат; 3) дослідження зміни гідрометеорологічних характеристик геокомплексів у зв’язку з динамікою лавин та інших екстремальних процесів і ситуацій; 4) аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу геокомплексів. Результати опублікували у вигляді монографій та статей, зокрема у виданнях ISI.
  • Захистила дисертацію Буряник Олеся Олексіївна на тему: “Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид” 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. Захист відбувся 6 березня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях: За весь час дії теми було опубліковано: монографії – 9, підручники – відсутні, навчальні посібники – 3, збірник наукових праць –1, статті – 86, тези доповідей на конференціях – 40.

У тому числі за 2020 рік: монографії – 3, навчальні посібники – 1; збірник наукових праць– відсутні, статті – 17, тези доповідей на конференціях –6.