Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат… Збірник наукових праць

 

Друкується за ухвалою Вченої Ради

Львівського національного університету імені Івана Франка

Реєстрація суб’єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1877 від 30.05.2024 р. Ідентифікатор медіа R30-04918.

Проблеми геоморфології  і  палеогеографії  Українських Карпат  і  прилеглих територій

Збірник 2024 р.

Збірник 2023 р.

Збірник 2022 р.
Збірник 2021 р. 2 випуск
Збірник 2021 р. 1 випуск
Збірник 2020 р. 1 випуск
Збірник 2019 р. 2 випуск
Збірник 2019 р. 1 випуск 
Збірник 2018 р.
Збірник 2017 р. 
Збірник 2016 р. 
Збірник 2014 р.
Збірник 2012 р.
Збірник 2006 р.
Збірник 2004 р.

Збірник наукових праць містить статті з проблем структурної, флювіальної, природоохоронної, антропогенної та екологічної геоморфології Українських Карпат і прилеглих територій.

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б” зі спеціальностей 103 “Науки про Землю”, 106 “Географія”.

The collected scientific paperscontains articles on the problems of structural, fluvial, environmental, anthropogenic and ecological geomorphology of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories.

Редакційна колегія:

 1. Д-р геогр. наук, доц. І. Круглов (головний редактор, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 2. д-р геогр. наук, проф. Л. Дубіс (заступник головного редактора, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 3. канд. геогр. наук, доц. Г. Байрак (секретар, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 4. канд. геогр.  наук, доц.  В. Біланюк  (Львівський  нац. ун-т ім. І. Франка);
 5. канд. геол.-мін. наук, проф. А. Богуцький (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 6. д-р геогр. наук, проф. В. Гаськевич (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 7. д-р габіл., проф. П. Зелінський (Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща);
 8. д-р геогр. наук, доц. Є. Іванов (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 9. д-р геогр. наук, проф. І. Ковальчук (Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України);
 10. канд. геогр. наук, н.с. А. Кушнір (Інститут географії НАНУ);
 11. д-р габіл., проф. К. Кшемень (Ягеллонський ун-т, Краків, Польща);
 12. д-р габіл., проф. М. Ланчонт (Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща);
 13. д-р геогр. наук, проф. Ж. Матвіїшина (Інститут географії НАНУ);
 14. канд. геогр. наук, доц. А. Михнович (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 15. д-р геогр. наук, проф. З. Паньків (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 16. канд. геогр. наук, доц. О. Пилипович (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 17. д-р геогр. наук, проф. С. Позняк (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка);
 18. д-р габіл., проф. Е. Тшасковська (Люблінський Католицький ун-т ім. Івана-Павла ІІ);
 19. канд. геогр. наук, ст.н.с. Р. Спиця (Інститут географії НАНУ);
 20. д-р геогр. наук, проф. В. Стецюк (Київський  нац. ун-т ім. Т. Шевченка);
 21. д-р геогр. наук, доц. Т. Ямелинець (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка).

Адреса  редакційної колегії:

Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний  факультет,

вул.  Дорошенка  41, Львів,  Україна,  79000

Тел.  +38 (032) 239  45  98,

e-mail: problemy.geomorf@gmail.com

Editorial  office  address:

Ivan Franko National University of  Lviv,  faculty of Geography,

Doroshenka  Str.  41,   Lviv,  Ukraine,  79000

Tel. +38 (032) 239 45 98,

e-mail: problemy.geomorf@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2024.1

Вимоги до оформлення статей у збірник “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”
© Львівський національний університет імені Івана Франка