Пріоритети просторового розвитку України в контексті сучасних суспільних змін

Тема виконується на кафедрі географії України.

Досліджено проблематику інтегральних показників сталого розвитку України. Розглянуто питання географічної освіти та історії географії в Україні. Розкрито особливості територіально-політичного становища України в контексті сучасних геополітичних викликів, проаналізувано регіональні етнополітичні проблеми України та перспективи етнополітичної консолідації українського суспільства, регіонально-політичні виклики територіально-політичній цілісності України. Досліджено міграційні рухи в Україні на тлі тенденцій у європейських країнах, вивчала польський вектор української міграції. Вивчено вплив ландшафтних пізнавальних стежок на формування геопросторових компетентностей у школярів, опрацювано проблематику розвитку в Україні органічного землеробства як перспективного напрямку агробізнесу.

Зокрема, у 2019 р. розкрито особливості територіально-політичного становища України в контексті сучасних геополітичних викликів, проаналізував регіональні етнополітичні проблеми України, перспективи етнополітичної консолідації українського суспільства. Проведено дослідження малих річок України у контексті методики їх наукового вивчення в рамках краєзнавчих досліджень, а також формування у населення культури використання різноманітних ресурсів малих річок. Проведено дослідження української діаспори в країнах світу, результатом цього стала публікація монографії.