Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області

Тема виконується на кафедрі туризму.

За звітний рік в межах теми проведено дослідження туристично-ресурсного потенціалу Західного регіону України; досліджено структурну організацію туристичної інфраструктури в умовах нового адміністративно-територіального устрою; проаналізовано специфіку функціонування закладів ресторанного господарства в Карпатському регіоні України за сучасних умов; проаналізовано діяльність кластерних структур туризму в межах Львівської та Івано-Франківської областей; взято участь у міжнародному проєкті «Єднає нас Буг».

Опубліковано: 1 монографію, 6 розділів в колективних монографіях, 2 підручники, 6 навчальні посібники, 3 навчально-методичні видання, 2 інших наукові видання, 1 збірник матеріалів конференцій; 117 статей (в т. ч. статті у виданнях, які входять до списку ISI – 8, статті в інших закордонних виданнях – 18, статті у фахових виданнях України – 19, статті в інших виданнях України – 72), 6 тез доповідей на конференціях (в т. ч. тези доповідей на міжнародних конференціях – 5, матеріали доповідей на вітчизняних конференціях – 16, 1 патент.

2021

Проаналізовано переваги та ризики транскордонної співпраці в межах Карпатського Єврорегіону. Проаналізовано динаміку кількості закладів розміщення у Львівській області. Охарактеризовано інноваційну діяльність в межах закладів індустрії гостинності Карпатського регіону України. Проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження туристично-рекреаційної сфери регіону, аналіз підходів, запропоновано власну методологію дослідження. Проведено аналіз функціональних засад туристичного господарства Придністерського туристичного району:

 • проведено комплексне дослідження туристично-ресурсного та туристично-рекреаційного потенціалу окремих адміністративних районів та міст Карпатського регіону України;
 • виявлено найбільш розвинені у туристичному розумінні природно-територіальні комплекси, проаналізовано потенційні можливості їх використання у туризмі.

Проаналізовано історико-географічні особливості становлення та розвитку готельної сфери Львівської області. Виокремлено основні чинники, що зумовили формування та розвиток закладів сфери гостинності регіону. Охарактеризовано індустрію ділової гостинності міста Львова. Проаналізовано стан та охорону природних та історико-культурних об’єктів Розточчя та Поділля. Досліджено специфіку діяльності курортних готелів. Вивчено особливості функціонування готельних підприємств розміщених у курорті Трускавець. Проаналізовано вплив спортивно-подієвого туризму на формування туристичного іміджу міст.

За звітний рік, в межах наукового напряму

 • проаналізовано переваги та ризики транскордонної співпраці в межах Карпатського Єврорегіону;
 • проаналізовано динаміку кількості закладів розміщення в Карпатському регіоні України;
 • охарактеризовано інноваційну діяльність в межах закладів індустрії гостинності Карпатського регіону України;
 • проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження туристично-рекреаційної сфери регіону, аналіз підходів, запропоновано власну методологію дослідження;
 • проведено аналіз функціональних засад туристичного господарства Придністерського туристичного району;
 • проведено комплексне дослідження туристично-ресурсного та туристично-рекреаційного потенціалу окремих адміністративних районів та міст Карпатського регіону України;
 • виявлено найбільш розвинені у туристичному розумінні природно-територіальні комплекси, проаналізовано потенційні можливості їх використання у туризмі;
 • проаналізовано історико-географічні особливості становлення та розвитку готельної сфери Львівської області; виокремлено основні чинники, що зумовили формування та розвиток закладів сфери гостинності регіону;
 • охарактеризовано індустрію ділової гостинності міста Львова; проаналізовано стан та охорону природних та історико-культурних об’єктів Розточчя та Поділля;
 • досліджено специфіку діяльності курортних готелів.
 • Вивчено особливості функціонування готельних підприємств розміщених у курорті Трускавець;
 • проаналізовано вплив спортивно-подієвого туризму на формування туристичного іміджу міст.

Захищено дві кандидатські дисертації: Біланюк О.П. «Розвиток транскордонного туристичного ринку в умовах інтегрування України в ЄС» та Грицишин А.Т. «Управління міжнародними резервами  в країнах центральної та східної Європи».

Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях: 8 розділів в колективних монографіях, 1 підручник, 4 навчальні посібники, 4 навчально-методичних видання. 39 статей (в т. ч. статті у закордонних виданнях, які входять до списку наукометричних баз – 5, статті в інших закордонних виданнях – 8, статті у фахових виданнях України – 20, статті в інших виданнях України – понад 100) ті ін.