Геоекологічні фактори адаптації землекористування до регіональних і глобальних змін

Розробили методологію дослідження перспективної еволюції лісогосподарського ландшафту за різними сценаріями зміни клімату та лісового менеджменту. Симулятор лісового ландшафту LANDIS-II параметризували для чотирьох сценаріїв зміни клімату (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5), а трьох сценаріїв лісового менеджменту. Дослідили вплив природних дистурбацій на лісові геоекосистеми. Опрацювали методику дослідження ретроспективної динаміки наземного покриву за допомогою сервісу Google Earth Engine. Крім того, кількісно визначили обсяг кліматорегулювальних екосистемних послуг карпатського лісового ландшафту, а також їхніх чинників, на підставі геоекологічного аналізу термального каналу космозображень Landsat 8.
Виконали ретроспективний аналіз клімату, а також описали сценарії перспективної зміни клімату для Львівської міської територіальної громади (ЛМТГ). Окрім цього охарактеризували географічне положення ЛМТГ, її ландшафтний комплекс, макроклімат, а також мезо- і мікрокліматичні особливості. Створили карти рельєфу та ландшафтного комплексу ЛМТГ на підставі цифрових геоданих з відкритих джерел.
Завершили збір польового матеріалу та здійснили опрацювання даних опитувань щодо використання міської блакитної і зеленої інфраструктури мешканцями України. Серед ішшого проаналізували геопросторові особливості преференцій мешканців міста Львова щодо відвідування зелених зон і водних об’єктів із застосуванням технологіїю ГІС.
Досліджено лавинну ситуацію територій гірських масивів Свидовець і Боржава в контексті розвитку туризму на території карпатського регіону. Запропоновано методику картографування лавинної активності геокомплексів. Висвітлено лісопатологічну ситуацію в ландшафтних комплексах басейну річки Рибник Майданський у НПП «Сколівські Бескиди».

Опубліковано: 2 навчально-методичних видання та розділи у 2 колективних англомовних монографіях; 19 статей (зокрема статті у виданнях, які входять до списку ISI – 2, статті в інших закордонних виданнях – 1, статті у фахових виданнях України – 5, статті в інших виданнях України – 11); 3 тез доповідей на конференціях (зокрема тез доповідей на міжнародних конференціях – 3).