Назарук Микола Миколайович

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Проблеми взаємодії людського суспільства і природи;
 • екологічна освіта та її філософсько-методологічні основи;
 • філософські проблеми природознавства;
 • екологічні та соціальні проблеми м. Львова.

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Назарук М., Максименко Н. Вплив геології і рельєфу на еволюцію соціуму (Influence of Geology and Reliefon the Society Evolution). / Назарук М., Н. Максименко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Вип. 35. 2021. – С. 10-18. (англійською мовою)
 • Мельников О.В. Назарук М.М., Ратушняк Ю.В. Удосконалення методики вивчення рівня сталого розвитку галузей господарювання./ О. В. Мельников, М. М. Назарук, Ю. В. Ратушняк // Матеріали 1 науково – практичної конференції «Сталий розвиток та практичні аспекти» (онлайн – формат) 11 червня 2021 р. м Рівне – С. 145-150
 • Назарук М., Турчинська О. Географічні аспекти формування екологічної компетентності школярів. Матеріали Всеукраїнського наукового онлайн – семінару (Львів, 17 грудня 2020р; 20 травня 2021р) / М. Назарук, О. Турчинська // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії. – Львів,2021 –с. 290 -295
 • Назарук М.М. Сталий розвиток – реальність чи добрі наміри? / М. М. Назарук // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. / за аг. Ред.. В. О. Фесюка. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – С.141- 142
 • Назарук М.М. Галянта Л.А. До питань дослідження промислового природокористування на території Львівської області / М. М. Назарук, Л. А. Галянта // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Вип. 34. 2020 – С. 79- 89.
 • Назарук М.М., Бота О.В. Дослідження екологічних ризиків як ключовий елемент оцінки впливу на довкілля / М. М. Назарук, О. В. Бота // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Вип. 34.2020. – С. 100 -107.
 • Максименко Н. В., Назарук М. М., Тарароєв Я. В., Черкашина Н. І. Розробка дисциплін «Philosophy of Science» та «Science Methodology» в проекті INTENCE для підготовки аспірантів з «Наук про Землю». / Н. В. Максименко, М. М. Назарук, Я. В. Тарароєв, Н. І. Черкашина // Охорона довкілля: зб. наук. статей ХVI Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 91-92.
 • Назарук М. М., Остроушко М. В. До історії формування системи водопостачання і водовідведення в місті Кривий Ріг. / М. М. Назарук, М. В. Остроушко // Охорона довкілля: зб. наук. статей ХVI Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 99-102.
 • Назарук М. М., Полянський Ю. С. Проблеми ревіталізації Пелчинського ставу (м. Львів)./ М. М. Назарук, Ю. С. Полянський // Охорона довкілля: зб. наук. статей ХVI Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 103-105.
 • Назарук М. М. Морально-естетичні аспекти ландшафтної архітектури / М. М. Назарук, Т. Олянишен // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, НЛТУ, 2019. – С. 50-52.
 • Назарук М. М. Його кличуть зелені орбіти Львова / М. М. Назарук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, НЛТУ, 2019. – С. 11 – 13.
 • Назарук М. М. Природоохоронне виховання як шлях до моделі сталого розвитку / Матеріали V Всеукраїнського педагогічного конгресу  «Якість освіти в Україні – основа і результат докорінних змін в освітній системі».1-2 жовтня 2019.  – Львів : с. 58-64.
 • Назарук М.М. Людина як творець конструкту у довкіллі/ М.М.Назарук// Матеріали міжнародної науково – практичної конференції присвяченої 25 – річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 7 -8 Травня 2019 року м.Тернопіль – 2019 р. С.40 -44.
 • Назарук М.М. Природоохоронні об’єкти як лабораторія організації екологічної освіти / М. М. Назарук, О. Турчинська // Збірник статей науково-практичної конференції “Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи”. – Львів, 2019. – С. 49-57.
 • Назарук М. М. Історичні аспекти формування промислового природо-користування в Львівській області та його екологічні наслідки / М. М. Назарук, Л. Галянта // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Географія. – Вип. 46. №1, 2019. – С. 10-17.
 • Назарук М. М.Природні умови як основа забезпечення сталого розвитку регіону (на прикладі Львівщині) / М. М. Назарук // Збірник наукових праць міжнародної науково – практичної конференції Подільські читання. Епоха природничих досліджень: Поділля: історія, теорія, практика (м.Камянець-Подільський, 9-11жовтня 2018 року), Камянець- Подільський. – 2018. –  С. 313-316.
 • Назарук М. М. Споживацтво – одна з причин руйнації довкілля / М. М. Назарук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. ­Серія: Географія. – Вип. 45. №2. 2018. – С. 153-159.
 • Nazaruk M., Y. Zhuk. Revitalization as one of the preconditions for the tourism development in the Lviv region. Archives of Tourism, Hospitality and Sport Science. Vol. 1. 2018. – pp. 105-115.
 •  Назарук М. М. Сталий розвиток як екогуманістична перспектива людства / М. М. Назарук //  Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали міжнародного наукового симпозіуму SDEV’2018 (28 лютого – 3 березня 2018 року, Львів-Славське). – Львів, 2018. – С. 88-91.
 • Назарук М.М., Сенчина Б.В.  Природно-ресурсні засади сталого розвитку регіону (на прикладі Львівщини). Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони : Матеріали ІІІ міжнародного наукового семінару – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 241-244.
 • Назарук М. М. Поняття “Надзвичайна ситуація у системі соціально-екологічних дослідження” / М. М. Назарук // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи”. – Львів:ЛДУБЖД, 2018. – С. 246
 • Назарук М. М., Ткач О. І. Вплив ТОВ “SWISS KRONO” (смт. Брошнів-Осада) на довкілля / О. І. Ткач, М. М. Назарук // Охорона довкілля: зб. наук. статей ХІV Всеукраїнських наукових Таліївських читань.  – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 131-134.
 • Назарук М. М., Цевух Я. І. Вплив атомних електростанцій на компоненти природного довкілля (на прикладі Хмельницької атомної електростанції) / М. М. Назарук, Я. І. Цевух // Охорона довкілля: зб. наук. статей ХІV Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 134-137.
 • Назарук М.М., Ткач О.І. Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин ТОВ  SWISS – KRONO (смт, Брошнів – Осада) на стан забруднення атмосферного повітря.  Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони : Матеріали ІІІ міжнародного наукового семінару – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –  С. 244-248.
 • Назарук М. М. Соціально-екологічні проблеми стратегічного розвитку м. Львова / М. М. Назарук. // Стратегічний розвиток організації, міст та регіонів: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26-27 жовтня 2017 р.). – Ужгород: вид-во. УжНУ «Говерла», 2017. – С. 63-66.
 • Назарук М. М. Просторові зміни на території міста Львова в ХХІ столітті: переваги та ризики на шляху до сталого розвитку // М. М. Назарук. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1 (Вип. 42). – 2017. – С. 165-170
 • Назарук М. М.  Екологічна реконструкція громадських просторів – шлях до гармонійного конструювання життєвого середовища м. Львова / М. М. Назарук // Збірник тез доповідей XХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету (м. Харків, 19-22 квітня 2017 року) «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017». – Харків, 2017. – С. 155-156.
 • Назарук М. М. Культурні ландшафти як втілення цілісності соціального та природного / М. М. Назарук // проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету ім. І. Франка. – Львів-Ворохта, 2017. – С. 8-10.
 • Назарук М. М. Соціоприродний феномен організації довкілля / М. М. Назарук // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 27-28 квітня 2017 р.) «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства». – Тернопіль, 2017. – С. 87-89.
 • Назарук М. М. Об’єкти та території природно-заповідного фонду міста Львова – невід’ємні елементи соціоекосистеми / М. М. Назарук, Б. В. Сенчина, Ю. І. Жук // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Київ, 25-26 травня 2017 р.) «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища». – Київ, 2017. – С. 101-104.
 • Назарук М. М. Ревіталізація – крок до еколого-збалансованого розвитку міста Львова / М. М. Назарук. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50. Львів, 2016. – С. 271-276.
 • Назарук М. М. Цільна і сильна особистість професора Георгія Бачинського / М. М. Назарук // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 49. ­­­– Львів : 2015. – С. 246-252.

Біографія

Після закінчення підготовчого відділення у 1972 р. був зарахований студентом першого курсу географічного факультету Львівського державного університету (ЛДУ) ім. Івана Франка, який закінчив у 1977 р. і був скерований вчителем географії Павлівської середньої школи Іваничівського району Волинської області. 1990 р. у ЛДУ ім. Івана Франка захистив дисертаційну роботу «Философско-методологические основы экологического воспитания в современных условиях» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. 1990–1996 рр. – доцент кафедри екології та ландшафтної архітектури Львівського лісотехнічного інституту (нині Національний лісотехнічний університет України). 1994 р. МОН України присвоїло М. М. Назаруку вчене звання доцента кафедри екології та ландшафтної архітектури. Працює у Львівському національному університеті (ЛНУ) ім. Івана Франка на кафедрі раціонального використання природних ресурсів та охорони природи: доцентом (1996–2010), а потім професором (з 2010 по теперішній час). З 2000 до 2004-го – заступник декана географічного факультету університету з виховної роботи.

У 2010 р. у ЛНУ ім. Івана Франка захистив дисертаційну роботу «Конструктивно-географічні основи розвитку і функціонування соціально-екологічних систем великого міста» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук.

У 2012 р. ВАК присвоїв М. М. Назаруку вчене звання професора кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

 

Нагороди

Сертифікати

 

Методичні матеріали

Назарук М. М. Основи екології. Начально-методичний посібник (для студентів першого курсу географічного факультету). 3-є вид., доп. і перероб. // М. Назарук, Б. Сенчина, І. Койнова, І. Рожко, Н. Блажко, П. Теліш, Ю. Жук. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету, лабораторія тематичного картографування, 2018 – 98 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!