Оптимізація природно-господарських систем західного регіону України з метою забезпечення його сталого розвитку

Тема виконується на кафедрі конструктивної географії і картографії.

Розроблено науково-методологічні і методичні засади оптимізації різнофункціональних природно-господарських систем Західного регіону України. Запропоновано концептуальні підходи до конструктивно-географічного дослідження районів видобування і збагачення корисних копалин та обґрунтовано наукові і прикладні засади їх оптимізації. Обґрунтовано алгоритм ландшафтного аналізу екологічних проблем гірничопромислових територій та обʼєктів. Проаналізовано проблеми і сучасний стан функціонування мережі природно-заповідних об’єктів та установ досліджуваного регіону. Розроблено схему водоохоронної зони басейнової системи річки Полтви. Досліджено особливості розвитку флювіальних процесів у нижній течії р. Яблунька, деформації її русла під впливом відбору гравію. Виконано дослідження трансформаційних процесів у структурі і функціонування річкових систем Українських Карпат. Здійснено картування полів кліматичних характеристик Західного регіону України з використанням відкритих даних та методу геостатистичної інтерполяції. Проведено геоекологічний аналіз адміністративно територіальних одиниць та природно-господарських систем досліджуваного регіону. Виконано аналіз санітарно-епідеміологічної ситуації Львівської області та м. Львова. Досліджено геоекологічний стан земельних ресурсів окремих адміністративних району Львівської області.

Зокрема, у 2019 р. продовжено розробку науково-методологічних і методичних засад оптимізації різнофункціональних природно-господарських систем Західного регіону України, зокрема проведено напівстаціонарні ландшафтно-екологічні дослідження гірничопромислових територій з метою їх рекультивації, дослідження проблем засолення, затоплення і підтоплення цих територій, формування антропогенних водойм, запропоновано географічні засади складання їх кадастру. Обґрунтовано природно-географічні і гідрологічні обмеження щодо будівництва обʼєктів малої гідроенергетики в Українських Карпатах. Здійснено оцінку еколого-меліоративного стану осушних систем, трансформації річкових систем в межах Львівської області. Розроблено пропозиції щодо оптимізації геоекологічного стану річково-басейнової системи Полтви, складено картосхему її водоохоронної зони, запропоновано комплекс водоохоронних заходів. Досліджено просторову структуру та сезонну динаміку полів температури підстильної поверхні, новітню динаміку показників температури повітря та кількості опадів в західному регіоні України, вплив морфометрії рельєфу на локальний розподіл температур в Українських Карпатах. Здійснено оцінку рівня сприятливості умов проживання населення Волинської області. Проведено вивчення екологічного стану земельних ресурсів низки районів Львівської та Тернопільської областей. Створено низку картографічних геоінформаційних моделей природних умов та ресурсів Львівської області.