Кравчук Ярослав Софронович

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Електронна пошта: Yaroslav.Kravchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Регіональна та інженерна геоморфологія;
 • геоморфологічний аналіз Передкарпаття і Карпат;
 • геоморфологічне та інженерно-геоморфологічне картографування;
 • стаціонарні дослідження сучасних рельєфоутворювальних процесів;
 • проблеми природно-заповідної справи;
 • інженерна та природоохоронна оцінка рельєфу;
 • географічна, геоморфологічна та екологічна освіта.

Публікації

МОНОГРАФІЇ

 • Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.
 • Кравчук Ярослав. Рельєф Українських Карпат. /Ярослав Кравчук – Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 576 с.
 • Львівська область: природні умови та ресурси: Монографія / [За ред. М.М. Назарука]. – Львів: Вид. Старого Лева, 2018. – 585 с. Кравчук Я.С. Розділ 3. Рельєф Львівської області. Додаток: Геоморфологічна карта Львівської області / Я. Кравчук, Ю. Зінько. – С. 55–85
 • Рельєф Солотвинської улоговини Українських Карпат : монографія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 89 с. – (Серія «Рельєф України»).Співавтор Чалик В.
 • Roztocze: przyroda i człowiek / [red. naukowa: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, V. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. Zwierzyniec : Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 527 s. Tożsamość regionalna Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego. – S. 29–39. wspόlautorzy: Marian Harasimiuk, Tadeusz J. Chmielewski, Mykola Maidanskyi.
 • Біосферний резерват «Розточчя» / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Гарасім’юк]. – Львів : ЗУКЦ, 2015. – 224 с. Фізико-географічна характеристика території біосферного резервату «Розточчя». Географічне положення і рельєф – С. 44–51. Співавтори: Гнатюк Р. М., Зінько Ю. В.
 • Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism / [еdited by Ihor Bubniak and Andrzej Solecki]. – Krosno, 2014. – 208 р. ; Projected geoparks of the Ukrainian Carpathians as areas for development of geotourism (Проектовані геопарки Українських Карпат як території розвитку геотуризму). – С. 83–96. Співавтори: Зінько Ю., Гнатюк Р., Шевчук О. 
 • Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України (концептуальні засади, методи і реалізація) : монографія / [за ред. В. П. Палієнко]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 263 с.;
  Розд. 3.2. Геоморфологічне районування. – С. 166–175. Співавтори: Палієнко В. П., Барщевський М. Є., Бортник С. Ю. та ін.
 • Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України (концептуальні засади, методи і регіоналізація) : монографія / [за ред. В. П. Палієнко]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 263 с.; Розд. 4.2. Морфоструктурно-неотектонічні дослідження та картографування в практиці інженерно-геологічних робіт. – С. 227–234. Співавтори: Палієнко В. П., Палієнко Е. Т., Спиця Р.О.
 • Recent Landform Evolution The Carpatho-Balkan-Dinaric Region / [Dénes Lóczy, Miloš Stankoviansky, Adam Kotarba – Editors]. – Series : Springer Geography, Part 2, 2012. – XXI. –
  460 p., 125 illus., 75 in color. DOI: 10.1007/978-94-007-2448-8 ; Recent Landform Evolution in the Ukrainian Carpathians. – P. 177–204. wspόlautorzy: Ivan Kovalchuk, Andriy Mykhnovych and Olha Pylypovyc.
 • Рельєф Вулканічного пасма Українських Карпат: монографія.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 186 с. Співавтор Хомин Я.
 • Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат : монографія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 187 с. – («Серія Рельєф України»).
 • Геоморфологія Скибових Карпат : монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 231 с. – («Серія Рельєф України»). 
 • Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej . monografja / [red. Ryszard Szczecinski, Andrzej Jagusiewicz, Wolodymir Kowesznikow, Piotr Zoltowski]. – Warszawа: Instytut Turystyki, 2004. – 250 s.; Rozdial 2 Przestanki i determinanty rozwuju turystyki na Ukraine. – S. 32–43. – ISBN 83-88376-08-X. wspόlautorzy: Kowesznikow W., Zinko J., Brysak W. i in.
 •  Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina) / pod red. T. Madeyskiej // Studia Geologica Polonika. – Vol. 119. – Krakow, 2002. – 392 s.; Budowa geologiczna i srodowisko przyrodnicze Naddniestrza halickiego. – S. 17–26. wspόlautorzy: Lanczont M., Bogucki A., Jacyszyn A.
 • Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону України : монографія – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 171 с. Співавтор Рудько Г.
 • Геоморфологія Передкарпаття : монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка ; «Меркатор», 1999. – 187 с. – («Серія Рельєф України»).
 • Denudacja stokow w górnych odcinkach złewni rzek Karpackich: monografia. Praca zbiorowa pod redakcija I. Dziawakskiago. – Krakow : Wyd. Cppgsmie PAN Krakow, 1997.  58 S.; Ocena wspólczesnych processow geomorfologicznych na przykladzie poludniowo-zachodnich stokow Karpat Ukrainskich. – S. 15–18. wspόlautor Chomyn J.
 • Denudacja stokow w górnych odcinkach złewni rzek Karpackich: monografia / praca zbiorowa pod redakcija I. Dziawakskiago. – Krakow : Wyd. Cppgsmie PAN Krakow, 1997.  58 S.; Badania przelewu materialu zamieszanego і substancji rozpuszczalnych na przykladzie gornej, karpackiej czesci zlewni Cisy (Tissy) – Ukraina. – S. 19–31. wspόlautory: Dubis L., Kowalczuk I.
 • Denudacja stokow w górnych odcinkach złewni rzek Karpackich: monografia / рraca zbiorowa pod redakcija I. Dziawakskiago. – Krakow : Wyd. Cppgsmie PAN Krakow, 1997.  58 S.; Ocena procesow erozji i akumulacji wywolanych czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi w dorzeczu Dniestru. – S. 33–43. wspόlautorzy: Kowalczuk I., Pieninska J., Dobak P.
 • Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника : монографія. – Інтерекоцентр, 1997. – 711 с.; Оптимізація та розширення території КБЗ. – С. 373–427. Співавтори: Зінько Ю. В., Брусак В. П., Антосяк В. М. та ін.
 • Стационарное изучение плоскосного смыва в Предкарпатье: монография / ответст. ред.
  Я. С. Кравчук. – Львов : Выд. «Выща школа» при Львов. ун-те, 1976. – 113 с. Соавторы: Болюх О. И., Канаш А. П., Кит М. Г.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 •  Рельєф України : навчальний посібник / за заг. редакцією проф. В. Стецюка. – Київ : Слово, 2010. – 685 с.; Розд. 4.10. Передкарпатська височина. – С. 344–370 (співавтор Г. І. Рудько); Розд. 5.12. Українські Карпати. – С. 376–431.Співавтор Ковальчук І. П.
 • Геоморфологічне картографування : навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 175 с.
 • Інженерно-геоморфологічне картографування. – Львів : Світ, 1991. – 140 с.
 • Геоморфологічне картографування в науково-дослідній роботі : навчальний посібник. – Львів : ЛДУ ім. І. Франка, вид-во «Вільна Україна», 1981. – 60 с.
 • НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ
 • Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Геоморфологія України» для студентів географічного факультету. – Львів : Малий видавничий центр географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 22 с.
 • Геоморфологічний розділ навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики для студентів географічного факультету спеціальності 6.040104 «Географія». – Вид. друге, доповн. – Львів, 2012.– С. 83.Співавтори: Карпенко Н. І., Іваник М. Б.
 • Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу «Геоморфологія» для студентів географічного факультету. – Львів : Малий видавничий центр географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.– 30 с.
 • Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Геоморфологічне картографування» для студентів географічного факультету. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 21 с.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 362 с.Співавтори: Білецький М. І.Благодир С. Ф.Влах М. Р. та ін.
 • Кафедра геоморфології і палеогеографії. Довідкове видання. За заг. ред. проф. Кравчука Я.С. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 56 с.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 359 с. Співавтори: Білецький М. І.Благодир С. Ф.Влах М. Р. та ін.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 350 с. Співавтори Білецький М. І.Благодир С. Ф.Влах М. Р. та ін.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 352 с. Співавтори: Ковальчук І.Влах М. Р.Білецький М. І. та ін.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 395 с. Співавтори: Білецький М.Благодир С.Влах М. та ін.
 • Геоморфологічний розділ навчальної комплексної фізико-географічної практики студентів географічного факультету. Львів: Видавничий ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 62 с. Співавтори: Іваник М. Б., Карпенко Н. І.
 •  Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : ЛДУ, 2001. – 220 с. Співавтори: Білецький М. І.Благодир С. Ф.Влах М. Р. та ін.
 •  Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : ЛДУ, 2000. – 245 с. Співавтори: Білецький М. І.Влах М. Р.Ковальчук І. П. та ін.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : ЛДУ, 1999. – 250 с. Співавтори: Білецький М. І.Влах М. Р.Ковальчук І. П. та ін.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : ЛДУ, 1998. – 212 с. Співавтори: Білецький М. І.Влах М. Р.Ковальчук І. П. та ін.
 • Зiнько Ю.В., Брусак В.П., Кравчук Я.С., Антосяк В.М., Довганич Я.О., Чумак В.О., Годованець Б.Й. Оптимiзацiя та розширення територiї КБЗ // Бiорiзноманiття Карпатського бiосферного заповiдника. – Київ: IнтерЕкоЦентр, 1997. – С. 373–427.
 • Конкурсні тестові завдання з географії. – Львів : Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1996. – 173 с. Співавтори: Влах М. Р.Ковальчук І. П.Муха Б. П. та ін.
 • Конкурсні тестові завдання з географії. – Львів : ЛДУ, 1995. – 162 с. Співавтори: Влах М. Р.Ковальчук І. П.Муха Б. П.
 • Конкурсні тестові завдання з географії. – Львів : ЛДУ, 1993. – 86 с. Співавтори: Влах М. Р.Заставний Ф. Д.Максимова Є. М.

СТАТТІ І ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ2

 • Кравчук Я. Рельєф і геологічна будова Карпатського біосферного заповідника /Я. Кравчук, В. Брусак // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021, Вип. 1 (12). – С. 19–38.
 • Кравчук Я., Чалик В. Історія розвитку рельєфу Солотвинської улоговини Закарпаття // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн. наук. праць. 2021. Вип.1(12). – С.129-137.
 • Кравчук Я. Геолого-геоморфологічний аналіз національних природних парків північно-західної частини Українських Карпат /Я. Кравчук, В. Брусак // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020, Вип. 1 (11). – С. 184–207.
 • Кравчук Я. Геолого-геоморфологічний аналіз національних природних парків північно-західної частини Українських Карпат / Я. Кравчук, В. Брусак // Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології та палеогеографії в Україні: тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 31-33.
 • Кравчук Я., Ковальчук І., Дубіс Л. Кафедра геоморфології і палеогеографії львівського національного університету: етапи розвитку, здобутки та виклики / Я. Кравчук, І. Ковальчук, Л. Дубіс // Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології та палеогеографії в Україні. Тези доповідей Всеукр. науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів 26-27 листопада 2020 р. – С. 3-5.
 • Кравчук Я., Зінько Ю. Вивчення Степаном Рудницьким морфології, генезису та історії розвитку рельєфу Поділля // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн. наук. праць. – 2019. – Вип. 1 (9). – С. 3–20.
 • Кравчук Я., Чалик В. Формування рельєфу Передкарпаття і Закарпаття в пліоцен-плейстоцені і на ранніх етапах // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн. наук. праць. – 2019. – Вип. 1 (9). – С.154–165
 • Кравчук Я.С. Дискусійні питання з історії розвитку рельєфу Українських Карпат /Я. Кравчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – Вип. 01(08). – С. 3–23.
 • Кравчук Я.С. Рельєф і просторова структура ґрунтового покриву Львівської області / Я. Кравчук, Ю. Зінько // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – Вип. 01(08). – С. 68–84.
 • Кравчук Я.С. Об’єкти геотуристичного інтересу на маршрутах піших мандрівок гірськими хребтами Українських Карпат / Я. Кравчук, А. Кравчук / Геотуризм: практика і досвід (Матеріали ІІІ міжн. конф.). – Львів: Каменяр, 2018. – С. 272–275.
 • Зінько Ю.В. Природоохоронні та рекреаційні туристичні аспекти розширення Яворівського НПП / Ю.В. Зінько, Я.С. Кравчук, М.П. Мальська / Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя. – Львів. Західно-український консалтинг центр, 2018. – С. 272–275
 • Кравчук Я.С. Морфоструктурно-морфоскульптурний аналіз рельєфу Вододільно-Верховинських Карпат / Я. Кравчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – Вип. 01(07). – С. 26–49.

2016

 • Інвентаризація та оцінка георізноманітності верхнього і середнього Придністер’я для потреб геоохорони і геотуризму // Українська географія : сучасні виклики: у 3 т. Т. ІІ : зб. наук. праць – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. – С. 149–151.Співавтори: Юрій Зінько, Роман Гнатюк, Оксана Шевчук.
 • Морфоструктурна обумовленість геоморфологчного поділу Чоп-Мукачівської рівнини // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : зб. наук. праць. – Львів, 2016. – Вип. 1(6). – С. 129–137.
 • Оцінка георізноманітності геоморфологічних регіонів Верхнього і Середнього Придністер’я // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : зб. наук. праць. – Львів, 2016. – Вип. 1(6). – С. 275–290.Співавтори: Зінько Ю., Гнатюк Р., Москалюк К.
 • Построение морфометрических карт средствами ГИС для изучения истории развития Гологоро-Кременецкой гряды // Геоморфологи: Современные методы и технологии цифрового моделирования рельефа в науках о Земле. – Москва : Медиа-ПРЕСС, 2016. – Вып. 6. – С. 40–44+4 стр. ілюстр. (1–15).Співавтор Байрак Г. Р.
 • Проектований польсько-український туристичний шлях «Гео-Розточчя» // Геотуризм: практика і досвід. Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : НВФ «Карти і Атласи», 2016. – C. 67–68.Співавтори: Юрій ЗінькоМарта МальськаОксана Шевчук та ін.
 • Рельєф української частини Мармароського регіону Східних Карпат // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : зб. наук. праць. – Львів, 2016. – Вип. 1(6). – С. 138–148.
 • Співавтори: Гнатюк Р. М.Іваник М. Б.

2015

 • Інноваційні форми охорони геоспадщини // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 14–16 травня 2015 р.) – Львів, 2015. – С. 247–251.Співавтори: Зінько Ю., Шевчук О.
 • Карпати стали його натхненням: до 80-річчя з дня народження геоморфолога Радослава Сливки (1935-2010) // Історія Української Географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2015. – Вип. 32. – С. 22–25.Співавтор Мирослав Сав’юк.
 • Науково-методичні підходи до оцінки георізноманітності верхнього і середнього Придністер’я // Географія. Екологія. Туризм: теорія, методологія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21–25 травня 2015 р.). – Тернопіль : СМП «Тайп», 2015.– С. 253–254.
 • Співавтори: Гнатюк Р. М., Зінько Ю. В.)
 • Рельєф Солотвинської улоговини Українських Карпат. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 89. – (Серія «Рельєф України»).
 • Співавтор Чалик В.
 • Roztocze: przyroda i człowiek / [red. Naukowa : T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. – Zwierzyniec : Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 527 s.

2014

 • Лящук Богдан Федорович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 75.
 • Малицький (Malicki) Адам // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ. – С. 89.
 • Павловський (Pawlowski) Станіслав // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ. – С. 246.
 • Проектовані геопарки Українських Карпат як території розвитку геотуризму // Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism. – Krosno, 2014. – С. 83–96.
 • Співавтори: Зінько Ю., Гнатюк Р., Шевчук О.
 • Сіренко Інна Миколаївна // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ. – С. 430.
 • Сливка Радослав Омелянович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ. – С. 440.
 • Стадницький Дмитро Григорович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ. – С. 461.
 • Хомин Ярослав Богданович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ. – С. 618–619.
 • Цись Петро Миколайович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ. – С. 635.
 • Співавтор Ковальчук І. П.
 • Ціргоффер (Zierhoffer) Август // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ.– С. 636.
 • Чижевський Юліан // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ. – С. 652.
 • Ян Альфред // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ. – С. 716–717.
 • Яцишин Андрій Михайлович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ. – С. 730.

2013

 • Концептуальні і методичні засади формування мережі геопарків в Україні // Географічна наука і практика: виклики епохи: матеріали міжнар. наук. конф. до 130-річчя географії у Львівському університеті : у 3 т. / [відпов. ред. В. І. Біланюк, Є. А. Іванов]. – Львів, 2013. – Т. 2. – С. 202–207.Співавтори: Богуцький А., Зінько Ю., Брусак В.
 • Концепція формування мережі геопарків Українських Карпат і Волино-Поділля // У 45 Україна: географія цілей та можливостей : зб. наук. праць. – Київ : ФОП «Лисенко М.М.», 2012. – Т. 1. – С. 159–165.Співавтори: Богуцький А., Брусак В., Зінько Ю.та ін.
 • Мережа геопарків в Україні: головні засади формування // Вісник Львівського університету. – 2013. – С. 203–217. – (Серія геогр.; вип. 46).Співавтори: Богуцький А., Зінько Ю., Брусак В.
 • Формування ярусності рельєфу в складчастих областях // Географічна наука і практика: виклики епохи: матеріали міжнар. наук. конф. до 130-річчя географії у Львівському університеті: у 3 т. / [відпов. ред. В.І. Біланюк, Є.А. Іванов]. – Львів, 2013. – Т. 2. – С. 155–158.

2012

 • Геоконсерваційна оцінка та організаційно-територіальне планування геопарку «Вулканічні Карпати» // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – С. 258–273.Співавтори: Зінько Ю.,. Хомин Я, Шевчук О.
 • Геоморфологічна будова [Карта] // Львів. Комплексний атлас / [за ред. О. Шаблія]. – Київ : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 27.Співавтори: Зубрицький Ю., Кобзяк Р.
 • Геоморфологічна регіоналізація Солотвинської (Верхньо-Тисенської) улоговини Українських Карпат // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – С. 329–339.Співавтор Чалик В.
 • Геоморфологія і палеогеографія у Львівському університеті (1961–2011) // Вісник Львівського університету. – 2012. – С. 32–45. – (Серія геогр.; вип. 40. Ч. 1).
 • Геопарк як інноваційна форма збереження і сталого використання геоспадщини та можливості її впровадження в Україні. Україна : географія цілей та можливостей : зб. наук. праць. – Київ: ФОП «Лисенко М.М.», 2012. – Т. 1. – С. 115–118.Співавтори: Зінько Ю., Шевчук О.
 • Концепція формування мере­жі геопарків Українських Карпат і Волино-Поділля. Україна: географія цілей та можливостей : зб. наук. праць. – Київ : ФОП «Лисенко М.М.», 2012. – Т.1. – С. 159-165.Співавтори: Богу­цький А., Брусак В., Зінько Ю. та ін.
 • Поверхні вирівнювання в Українських Карпатах: закономірності поширення, механізми формування, кореляція за генезисом і віком // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – С. 41–52.
 • Проектований геопарк «Вулканічні Карпати» // Вісник Львівського університету. – 2012. – С. 30–43. – (Серія геогр.; вип. 40; Ч. 2).Співавтори: Зінько Ю., Хомин Я., Шевчук О.
 • Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Чернівці, 2012.– Вип. 612–613 : Географія. – С. 102–107.
 • Співавтори: Богуцький А., Брусак В., Зінько Ю. та ін.
 • Розвиток мережі геопарків на Західному Поділлі // Туристичні ресурси як чинник розвитку території: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль, 2012. – С. 30–37.Співавтори: Зінько Ю. В., Брусак В. П., Москалюк К. Л. та ін.
 • Типологічні особливості рельєфу Солотвинської (Верхньо-тисенської) улоговини Українських Карпат // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – С. 318–328.Співавтор Чалик В.
 • Koncepcja i zasady tworzenia geoparków na zachodzie Ukrainy // Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogiaet Petrographia. – 2012. – Vol. 67, Is. 2. – S. 9–32.Сoauthors: Bogucki A., Brusak W., Moskaluk K. i in.

2011

 • Байрак Галина Ростиславівна // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 1 : А–К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 170.
 • Богуцький Андрій Боніфатійович. // Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 222.
 • Болюх Олег Іванович // Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 228.
 • Брусак Віталій Пилипович // Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 244.
 • Гнатюк Роман Михайлович // Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 354.
 • Горішний Павло Михайлович // Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 374.
 • Данилюк Архип Григорович // Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 422.Співавтор Гілевич І.
 • Дмитрук Роман Ярославович // Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 447.
 • Іваник Мирослав Богданович // Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 545.
 • Історія розвитку рельєфу Вулканічного пасма Українських Карпат // Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2011. – Вип. 1(62). – С. 31–45.
 • Карпенко Надія Іллівна // Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 587.
 • Кафедра геоморфології і палеогеографії // Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 340–341.
 • Колтун Оксана Володимирівна // Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 637.
 • Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні [Електронний ресурс] // Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі : зб. матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конфер. – Київ : Логос, 2011. – С. 143–145.
 • Співавтори: Андрій Богуцький, Віталій Брусак, Юрій Зінько та ін.
 • Перспективи розвитку вулканічного туризму в межах Вигорлат-Гутинського пасма Українських Карпат // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : Історія, сучасний стан, перспективи. Вип. 3 : матер. міжнар. наук. конфер. «Туризм і розвиток регіону» / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника [гол. редколегії – Володимир Клапчук ; відпов. секретар – Василь Шикеринець]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – С. 261–270.Співавтор Шевчук О. М.
 • Перспективи розвитку вулканічного туризму на Закарпатті // Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму : матер. V міжнар. наук. конфер. – Львів, 2011. – С. 101–107.Співавтор Шевчук О.
 • Podstawy konceptualne rozwoju sieci geoparków na Ukrainie // Geoparki – Georóżnorodność – Geoturystyka : Streszczenia wystąpień. – Lublin, 2011. – S. 9–11.wspόlautorzy: Andrij Bogucki, Witalij Brusak, Jurij Zińko.

2010

 • Вплив морфометричних показників на характер поширення та інтенсивність площинного змиву в Українському Розточчі // Природознавчі дослідження на Розточчі : вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.16. – С. 57–62.Співавтор Косик Л. Б.
 • Геоінформаційне моделювання процесу площинного змиву в Українському Розточчі // Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2010. – Вип. 1(58). – С. 170–177. Співавтори: Косик Л. Б., Більський І. А.
 • Деякі особливості рельєфу Вигорлат-Гутинського хребта в Українських // Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2010. – Вип. 4(61) – С. 103–110.
 • Кафедра геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка (2000–2010 рр.) // Фізична географія і геоморфологія.– Київ, 2010. – Вип. 1(58). – С. 6–12. Співавтори: Богуцький А., Брусак В., Хомин Я.
 • Морфоструктура Вулканічного пасма Українських Карпат // Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2010. – Вип. 1(58). – С. 23–47.
 •  Основні риси морфоскульптури Вулканічного пасма Українських Карпат // Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2010. – С. 47–57.
 • Krawczuk J.S., Bohucki A.B., Zinko J.W., Brusak W.P., Gnatuk R.M. Problemy ksztaltowania Roztoczansko-Gologorsko-Krzemienieckiego pasma chronionej przyrody // Mater. konferen. “Edukacja ekologiczna i ochrona srodowiska na pograniczach”. – Lublin. – 1992. – S. 14–18.

Біографія

Народився 13 грудня 1937 р. в с.Кустин, Рівненського р-ну Рівненської області). Кандидат географічних наук (1971), старший науковий співробітник (1974), доцент (1978), професор (1991). Закінчив географічний факультет Львівського державного університету (1958). Працював вчителем географії Щирецької СШ (1958-1961), інженером, керівником груп в експедиціях, що вивчали ґрунтовий покрив та сучасні екзогенні процеси в Казахстані, на Алтаї і в Карпатах 1961-1971. Був керівником науково-дослідного сектора університету (1971-1974), завідувачем кафедри геоморфології (1976-1987 та з 1990), декан географічного факультету (1984-2002). Член Вченої ради університету з 1972 р., член Вченої ради Українського географічного товариства. У 2000 – 2001 р.р. професор надзвичайний університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща), президент благодійної організації “Громадський еколого-географічний фонд”; член-кореспондент Української екологічної академії наук, голова редакційної колегії опублікованих у 1999-2000 рр. навчально-краєзнавчих атласів Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей. З 2002 р. – “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”. Почесний член Українського географічного товариства (2004), член міжнародної асоціації геоморфологів, 1999-2005 – член редколегії наукового збірника PAN(Kraków) «Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica», з 2014 р. – член редколегії наукового журналу «Геодинаміка». У 2004 р. нагороджений медаллю Президента м. Любліна (РП) за заслуги у сприянні розвитку науки та освіти, з 2009 – заслужений працівник освіти України.

Нагороди

Методичні матеріали

 • Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Геоморфологія України» для студентів географічного факультету. – Львів : Малий видавничий центр географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 22 с.
 • Геоморфологічний розділ навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики для студентів географічного факультету спеціальності 6.040104 «Географія». – Вид. друге, доповн. – Львів, 2012.– С. 83.Співавтори: Карпенко Н. І., Іваник М. Б.
 • Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу «Геоморфологія» для студентів географічного факультету. – Львів : Малий видавничий центр географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.– 30 с.
 • Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Геоморфологічне картографування» для студентів географічного факультету. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 21 с.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 362 с. Співавтори: Білецький М. І.Благодир С. Ф.Влах М. Р. та ін.
 • Кафедра геоморфології і палеогеографії. Довідкове видання. За заг. ред. проф. Кравчука Я.С. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 56 с.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 359 с. Співавтори: Білецький М. І.Благодир С. Ф.Влах М. Р. та ін.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 350 с. Співавтори Білецький М. І.Благодир С. Ф.Влах М. Р. та ін.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 352 с. Співавтори: Ковальчук І.Влах М. Р.Білецький М. І. та ін.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 395 с. Співавтори: Білецький М.Благодир С.Влах М. та ін.
 • Геоморфологічний розділ навчальної комплексної фізико-географічної практики студентів географічного факультету. Львів: Видавничий ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 62 с. Співавтори: Іваник М. Б., Карпенко Н. І.
 •  Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : ЛДУ, 2001. – 220 с. Співавтори: Білецький М. І.Благодир С. Ф.Влах М. Р. та ін.
 •  Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : ЛДУ, 2000. – 245 с. Співавтори: Білецький М. І.Влах М. Р.Ковальчук І. П. та ін.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : ЛДУ, 1999. – 250 с. Співавтори: Білецький М. І.Влах М. Р.Ковальчук І. П. та ін.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з географії. – Львів : ЛДУ, 1998. – 212 с. Співавтори: Білецький М. І.Влах М. Р.Ковальчук І. П. та ін.
 • Конкурсні тестові завдання з географії. – Львів: Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1996. – 173 с. Співавтори: Влах М. Р.Ковальчук І. П.Муха Б. П. та ін.
 • Конкурсні тестові завдання з географії. – Львів : ЛДУ, 1995. – 162 с. Співавтори: Влах М. Р.Ковальчук І. П.Муха Б. П.
 • Конкурсні тестові завдання з географії. – Львів : ЛДУ, 1993. – 86 с. Співавтори: Влах М. Р.Заставний Ф. Д.Максимова Є. М.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!