Оптимізація просторової та структурної організації туристичної інфраструктури Карпатського регіону України

Тема виконується накафедрі туризму.

Здійснено аналіз розвитку туризму в межах національних природних парків Карпатського регіону України. Проведено дослідження щодо розвитку кластерів сільського та гастрономічного туризму у Карпатському регіоні України. Розроблено методологічні та методичні основи формування національного бренду сільського зеленого туризму. Проаналізовано тенденції стратегічного розвитку фестивального туризму у Львівській області. Здійснено аналіз ревіталізаційних процесів у місті Львові та Львівській області та їхнє значення для туристичної сфери регіону. Опрацьовано питання транскордонного туристичного співробітництва в межах Карпатського Єврорегіону. Розкрито потенціал ресторанних гастро-турів у розвитку гастрономічного туризму міста Львова. Проаналізовано стан екологізації підприємств готельного та ресторанного господарства Карпатського регіону. Здійснено аналіз основних видів і класів інновацій, що застосовуються у сфері готельно-ресторанного господарства. Проведено дослідження сучасного стану готельних підприємств в розрізі адміністративних районів Львівської області.