Стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах невизначеності

У межах науково-дослідної теми кафедри «Стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах невизначеності» досліджено новітню концепцію в індустрії гостинності – глемпінг, зокрема, вивчено світовий досвід та обґрунтовано можливості розвитку в Україні; висвітлено сучасні тенденції кавового сервісу, альтернативні методи приготування кави у закладах ресторанного господарства м. Львова; здійснено комплексний аналіз діяльності національної мережі готелів Reikartz Hotel Group на ринку Львова; виокремлено особливості гастрономічного сегмента італійської кухні у місті Львові; проаналізовано розвиток ресторанного бізнесу у м. Львові у доковідний період, під час пандемії COVID-19 та у постковідний період.
В рамках підрозділу: «Наукові та прикладні аспекти дослідження та вдосконалення технологій харчової продукції оздоровчого призначення» розроблено рецептури фіточаїв «Диво Карпат» і «Богатир» за використання нетрадиційної рослинної сировини Карпат, які увійшли до другого видання буклета «Фіточай – ключ до здоров’я».
Як рубіжний результат наукових досліджень з теми «Стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах невизначеності» обґрунтовано необхідність формування адаптивної маркетингової стратегії для підприємств готельної індустрії та науково-методичний підхід до її оцінювання; запропоновано напрями удосконалення системи організації праці для підприємств готельної індустрії та досліджено особливості франчайзингової діяльності закладів громадського харчування в сучасних умовах.
Проаналізовано особливості розвитку туристично-рекреаційної сфери рекреаційних районів України, зокрема Карпатського та Подільського. Звернуто увагу на функціонування готельних та спеціалізованих закладів розміщення, спрямованість туристичних потоків, спеціалізацію рекреаційних послуг тощо. Оцінено ефективність використання рекреаційного і туристичного потенціалів рекреаційного району, особливо наявність мінеральних вод і грязей. Означено шляхи подальшого розвитку цих туристично-рекреаційних районів України. Звернуто увагу на особливості розвитку екскурсійного туризму в регіонах, зокрема обґрунтовано його потрібність у внутрішньому туризмі України в умовах пандемічної кризи, війни, важливість у недопущенні стагнації туристичної сфери Західного регіону та продовження трансформації господарського комплексу новостворених ОТГ.

Опубліковано: 3 розділи у колективних монографіях, 3 навчальних та навчально-методичних посібників, 62 публікації (з них: 1 – у виданнях, які включені до Web of Science та Scopus; 2 – у інших закордонних виданнях; 7 – у вітчизняних фахових виданнях України; 52 – інших вітчизняних виданнях та тезах).