Рельєф західного регіону України: генезис, динаміка і георізноманіття

Тема виконується на кафедрі геоморфології і палеогеографії.

Розглянуто питання з історії формування рельєфу Закарпаття і Передкарпаття; досліджено морфодинаміку ярково-балкових форм Брюховицького масиву та дефлюкційні процеси в межах Українського Розточчя, особливості формування та морфологію антропогенного рельєфу на прикладі кар’єрів Середнього Побужжя, міста Львова та комплексної пам’ятки природи, історії та культури “Стільське”. Продовжено дослідження ґрунтово-лесових розрізів на Поділлі і Передкарпатті, льодовикового рельєфу Волинського Полісся, флювіального морфогенезу річок Українських Карпат та еолових форм і покривних пісків Волинського і Малого Полісся.

Запропоновано морфологічну класифікацію скель Бескидів в Українських Карпатах. Вивчено питання охорони, рекреаційного і еколого-освітнього використання рельєфу та окремих його елементів у межах ПЗ “Медобори”, НПП “Північне Поділля”, НПП “Дністровський каньйон”, Нобельського НПП, НПП “Синевир”, Надсянського РЛП, Дністровського РЛП. Запропоновано кілька інноваційних способів використання геоспадщини цих територій з метою її збереження і популяризації. Проаналізовано праці Степана Рудницького щодо морфології, генезису та історії розвитку рельєфу Поділля. Досліджено морфометричні параметри та морфографічні обриси пісковикових скель Бескидів Українських Карпат, на основі чого здійснила їхню морфологічну класифікацію.

Вивчено льодовикового рельєфу Волинського Полісся в районах Ростані і Камінь-Каширського, де опрацьовані розрізи плейстоценових відкладів. Розглянуто питання охорони, рекреаційного і еколого-освітнього використання пам’яток неживої природи на території басейнів Пруту і Лазещини у межах гірського масиву Чорногора. Вивчено морфолітогенезис піщаних еолових форм і покривних пісків Волинського і Малого Полісся та флювіального морфогенезу річок Українських Карпат, зокрема річки Сукіль. Проаналізовано історію розвитку рельєфу Передкарпаття і Закарпаття, внесено зміни щодо віку формування високих терас (денудаційно-акумулятивних поверхонь) в межах Чоп-Мукачівської і Солотвинської улоговини. Обчислив за висотами терас типи неотектонічних піднять на Передкарпатті та Закарпатті.