Еколого-географічні підходи до вирішення регіональних і локальних проблем природокористування в контексті сталого розвитку

Тема виконується на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи у межах робочого часу викладачів.

Виконано геопросторовий аналіз природно-ресурсного потенціалу Львівської області. Досліджено вплив небезпечних промислових підприємств на довкілля, вивчено основні об’єкти в урбосистемі м. Львова, що підлягають ревіталізації для еколого-збалансованого розвитку міста. Проаналізовано ресурси водосховищ та ставків Львівської області. Обґрунтовано різні напрями їхнього використання та охорони. Рекомендовано моделі територіальної організації землекористування на основі ландшафтно-ґрунтознавчих досліджень. Висвітлено результати досліджень поширення інвазійних видів на українсько-польському прикордонні та необхідність розробки спільних заходів боротьби з борщівником Сосновського. Проведено інвентаризаційні дослідження та уточнено список раритетних типів природних середовищ на території Яворівського національного природного парку.

Розкрито особливості сучасного використання водойм міста Львова для різних видів діяльності та, враховуючи поліфункціональне значення водойм, сформовано пропозиції рекреаційного використання більшості львівських водойм. Розглянуто основні недоліки сучасної туристичної інфраструктури Львівщини та запропоновано шляхи вирішення існуючих проблем.

Зокрема, у 2019 р. обґрунтовано роль та місце природних ресурсів та їхнє місце в контексті сталого розвитку регіону, досліджено вплив небезпечних промислових підприємств на довкілля, вивчено основні об’єкти в урбосистемі м. Львова, що підлягають ревіталізації для еколого-збалансованого розвитку міста. Досліджено актуальні філософські проблеми довкілля та природокористування. Проаналізовано основні методологічні підходи в дослідженні екологічної безпеки в умовах глобальних соціоекологічних проблем. Розкрито особливості сучасного використання водойм міста Львова для різних видів діяльності та, враховуючи поліфункціональне значення водойм, сформовані пропозиції рекреаційного використання більшості львівських водойм.

Проведений аналіз ресурсів водосховищ та ставків Львівської області. Обґрунтовано різні напрями їхнього використання та охорони. Досліджено історію формування, сучасний стан та особливості географічного розподілу флори і рослинності в межах Львівської області, проведено фітосозологічну оцінку урочища “Біла скеля” на території Яворівського національного природного парку з метою вивчення та з’ясування умов збереження рідкісних у регіоні ксеротермних оселищ. Продовжено інвентаризацію та дослідження сучасного стану та природних середовищ природного парку, а також визначені шляхи збереження та перспективи їхнього екотуристичного використання. Проведено інвентаризаційні дослідження та уточнено список раритетних типів природних середовищ на території Яворівського національного природного парку.