Людський і природний потенціал західноукраїнського прикордоння як чинник національної безпеки

Тема виконується на кафедрі економічної і соціальної географії.

Досліджено теоретичні і практичні шляхи розв’язання суспільно-географічних проблем західноукраїнського прикордоння (на матеріалах Львівської, Волинської і Закарпатської областей), а також методичні проблеми кількісної і якісної оцінки його природно-ресурсного потенціалу. Вивчено шляхи усунення рецесії та депресивності за допомогою реіндустріалізації території, розширення інвестиційної привабливості, розвитку геологістики та інфраструктури, зокрема розвитку автошляхового і залізничного транспорту. Розкрито рекреаційно-ресурсний потенціал регіону, розміщення сфери послуг (освіта, охорона здоров’я, торгівля, інфраструктура тощо). Досліджено демографічну та господарську ситуацію на Розточчі – модельному районі західноукраїнського прикордоння. Продовжено дослідження соціально-економічних зв’язків, в т. ч. торговельних у межах українсько-польського прикордоння. Здійснено дослідження інвестиційної привабливості регіону. Охарактеризовано структуру природноресурсного потенціалу Львівської області. Оцінено ефективність зв’язків західноукраїнського прикордоння. Проведено районування природно-ресурсного і рекреаційного потенціалу Українських Карпат.

Зокрема, у 2019 р. досліджено процеси реіндустріалізації та індустріалізації Західного регіону України та його вростання в інтеграційні європейські структури. Розроблено теоретичні і методологічні питання геопросторової організації в умовах євроінтеграції та постіндустріального й інформаційного суспільства, особливо на прикордонно-районному рівні. Оцінено природно-ресурсний і людський потенціал регіону та процеси розвитку прикордонної геологістики й інфраструктури, інвестиційної привабливості прикордоння, розвиток туризму і його природного та культурно-історичного потенціалу.