242 Туристична діяльність

Освітній ступінь: “бакалавр”, спеціальність: “Туризм і рекреація”

Освітньо-професійна програма

Інформаційний буклет

Мета освітньої програми: підготовка фахівців високого рівня до організаційно-управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності в сфері туристичної діяльності і рекреації.

Умови вступу

На державну та платну форми: національний мультипредметний тест + мотиваційний лист.
Ліцензійний обсяг підготовки фахівців:
Стаціонар – 170 (30 бюджет), заочна – 30.
Форма навчання: денна, заочна.
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Випускнику присвоюється кваліфікація: Бакалавр з туристичної діяльності і рекреації.

Особливості освітньої програми
Підготовка фахівців для сфери туризму і рекреації з пріоритетністю практичної складової та врахуванням регіонального аспекту.

Перспективи працевлаштування
Менеджери і керівники туристичних фірм і маркетингових агенцій;
Менеджери і керівники у відпочинкових і спортивних осередках, рекреаційних і оздоровчих центрах;
Фахівці з туризму у державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування;
Лідери громадських організацій і фундацій у сфері туризму і рекреації.

Контактні дані
Кафедра туризму: вул. Дорошенка 41, м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 239-46-03
Інтернет-сторінка: https://geography.lnu.edu.ua/department/turyzmu
Сторінка у Фейсбук
E-mail: tourism.dep.geography@lnu.edu.ua
Географічний факультет: вул. Дорошенка 41, м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 239-43-93.
Інтернет-сторінка https://geography.lnu.edu.ua
E-mail: geography.faculty@lnu.edu.ua
Приймальна комісія університету:
вул. Січових Cтрільців, 14,
м. Львів, 79000, каб. 112, 113
Тел.: (032) 255-39-65, 239-43-30, моб. (096) 600-77-31.
E-mail: pkunivlv@lnu.edu.ua