Наукова школа комплесної територіальної організації суспільства

Становлення школи припадає на 1945–1950 рр. Організаційним ядром стала кафедра економічної (тепер – економічної і соціальної) географії Львівського державного (тепер – національного) університету імені Івана Франка. Лідером школи протягом 1945–1984 рр. був її засновник проф. Опанас (Афанасій) Ващенко (1908–1984).
Відомими представниками цієї школи стали випускники кафедри: проф. Ф. Д. Заставний, Б. М. Яремчишин, М. Д. Пістун, О. І. Шаблій, О. Г. Топчієв, С. М. Писаренко, С. І. Іщук, О. В. Заставецька, М. З. Мальський, В.П. Нагірна, Л.Т. Шевчук, І. І. Ровенчак та ін. У цій школі підготовлено близько 20 докторів та 80 кандидатів наук у ділянці економічної і соціальної географії, частково – розміщення продуктивних сил та економіки районів.
У теперішній час школа охоплює суспільно-географічні навчальні і науково-дослідні установи і підрозділи вишів та академічних закладів Західного регіону України. У Львові, крім кафедри економічної і соціальної географії, це також кафедра географії України (проф. М. С. Дністрянський, д. г. н. Р. М. Лозинський); факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка (проф. М. С. Писаренко, М. З. Мальський); в Інституті регіональних досліджень НАН України – відділ “Територіальні суспільні системи і просторовий розвиток” (проф. Л. Т. Шевчук); у Тернополі: кафедри економічної і соціальної географії та географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (проф. О. В. Заставецька, І. М. Пушкар), кафедра управління персоналом і регіональної економіки Тернопільського національного економічного університету (проф. Є. П. Качан); у Луцьку – кафедра економічної і соціальної географії Волинського університету імені Лесі Українки, факультету міжнародних відносин (проф. П. В. Луцишин, Н. Н. Коцан) та ін.

Сучасним лідером школи є заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор географічних наук, почесний член Українського географічного товариства, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка Олег Іванович Шаблій.

Кафедра є ядром Львівської суспільно-географічної школи комплексної геопросторової організації суспільства, яка охоплює декілька сучасних наукових напрямків:

2021

а) теорія, методологія і методика суспільної географії в умовах постіндустріального та інформаційного суспільств. Продовжено вивчення геопросторової організації суспільства (ГОС) у постіндустріальну епоху і розвитку 3D-виробництва та впровадження в Україні інформаційних GRID-мереж, також дослідження т. зв. гнучкої ГОС: обґрунтовано її прояви в Україні і головні риси, розроблено поняттєво-термінологічну систему “територіальної організації суспільства” вперше розроблено проблеми геологістики (працювали проф. О. І. Шаблій, проф. І. І. Ровенчак, доц. М. Р. Влах, доц. Я. Є. Івах, доц. С. П. Кузик, доц. В. С. Грицевич, асист. Л. І. Котик, асп. М. А. Ярошевич та ін.);
б) демосоціальногеографічний. Суспільно-географічний аналіз демографічних проблем Львівського, Івано-Франківського та Закарпатського субрегіонів Західного району України. Визначено чинники демографічного постаріння населення в ньому. Проведено типізацію областей за характером демографічного розвитку та сучасної демографічної ситуації; проведено аналіз демографічної безпеки Західного регіону (працюють доц. І. І. Гудзеляк, доц. В. С. Грицевич, доц. М. Р. Влах, асист. І. В. Ванда, асист. Л. І. Котик, асп. І. М. Чайка (Дністрянська);
в) економіко-географічний. Дослідження класифікації процесів трансформації господарського комплексу, зокрема Карпатського регіону України. Суспільно-географічне дослідження ринкової інфраструктури, особливо фінансової, регіону. Розроблено класифікацію чинників соціально-економічної та екологічної безпеки регіону за допомогою факторного аналізу (працюють доц. М. Р. Влах, доц. Гудзеляк, доц. С. П. Кузик, доц. Я. Є. Івах, доц. О. І. Мамчур, асист. Л. І. Котик);
г) географічна глобалістика та країнознавство. Теоретико-методологічні основи типізації країн, що розвиваються. Досліджено економічні індикатори у типологія країн світу, нові тенденції розвитку світового господарства в постіндустріальному суспільстві. Обґрунтовання проблем глобалізації і регіоналізації країн різних типів, а також вплив глобалізаційних процесів на географію світового господарства. Аргументовано значення чинників НТП і проблем інформатизації світового господарства (працюють проф. І. І. Ровенчак, доц. Гудзеляк, доц. С. П. Кузик, доц. О. І. Мамчур, асист. Л. І. Котик, асп. З. Р. Логін (Качмарик) та ін.);
ґ) географічне українознавство та краєзнавство, в т. ч. історико-географічне. Дослідження наукового феномену історико-культурної спадщини (на прикладі львовознавства). Розроблено науково-практичні основи географо-краєзнавчого вивчення сільського поселення (працюють проф. О. І. Шаблій, проф. І. І. Ровенчак, доц. С. П. Кузик, доц. М. Р. Влах та ін.).;
д) політико-географічний і геополітичний. Вивчення розвитку політичної географії та геополітики України у новий і новітній періоди; вивчено методологічні основи картографування військової сфери України (працюють проф. О. І. Шаблій, доц. О. І. Мамчур, доц. С. П. Кузик, проф. І. І. Ровенчак, асист. Л. І. Котик).
Опубліковано: 2 монографії (одна колективна), 2 навчальних посібники, 1 збірник наукових праць, 48 статей.

2020

а) теорія, методологія і методика суспільної географії в умовах постіндустріального та інформаційного суспільств. Продовжено вивчення геопросторової організації суспільства (ГОС) і розвитку 3D-виробництва та впровадження в Україні інформаційних GRID-мереж, також дослідження т. зв. гнучкої ГОС: обґрунтовано її прояви в Україні і головні риси, розроблено поняттєво-термінологічну систему “територіальної організації суспільства”, розроблено проблеми геологістики (проф. О. І. Шаблій, проф. І. І. Ровенчак, доц. М. Р. Влах, доц. С. П. Кузик, доц. В. С. Грицевич, та ін.);

б) демосоціальногеографічний. Суспільно-географічний аналіз демографічних проблем Львівського, Волинського та Закарпатського субрегіонів Західного району України. Визначено чинники демографічного постаріння населення. Проведено типізацію областей за характером демографічного розвитку та сучасної демографічної ситуації; проведено аналіз демографічної безпеки Західного регіону (доц. І. І. Гудзеляк, доц. В. С. Грицевич, доц. М. Р. Влах, асист. І. В. Ванда, асист. Л. І. Котик);

в) економіко-географічний. Дослідження класифікації процесів трансформації господарського комплексу прикордоння, зокрема Карпатського регіону України. Суспільно-географічне дослідження ринкової інфраструктури регіону. Розроблено класифікацію чинників соціально-економічної та екологічної безпеки регіону за допомогою факторного аналізу (доц. М. Р. Влах, доц. Гудзеляк, доц. М. М. Книш, доц. С. П. Кузик, доц. Я. Є. Івах, доц. О. І. Мамчур, асист. Л. І. Котик);

г) географічна глобалістика та країнознавство. Досліджено економічні індикатори у типологія країн світу, нові тенденції розвитку світового господарства в постіндустріальному суспільстві. Обґрунтовання проблем глобалізації і регіоналізації країн різних типів, а також вплив глобалізаційних процесів на географію світового господарства. Аргументовано значення чинників НТП і проблем інформатизації світового господарства (працюють доц. М. М. Книш, проф.  І. І. Ровенчак, доц. Гудзеляк, доц. С. П. Кузик, доц. О. І. Мамчур, асист. Л. І. Котик та ін.);

ґ) географічне українознавство та краєзнавство, в т. ч. історико-географічне. Дослідження наукового феномену історико-культурної спадщини (на прикладі львовознавства). Розроблено науково-практичні основи географо-краєзнавчого вивчення сільського поселення (проф. О. І. Шаблій, проф. І. І. Ровенчак, доц. С. П. Кузик, доц. М. Р. Влах та ін.).

д) політико-географічний і геополітичний. Вивчення розвитку політичної географії та геополітики України і в Україні; досліджено теоретичні підходи до розуміння регіональної держави, передумови та чинники її розвитку та функціонування; розпочато дослідження проблем військової географії; обґрунтовано особливості електоральної географії Львівської області та політичну поведінку населення Західного регіону (працюють проф. О. І. Шаблій, доц. О. І. Мамчур,  Доцент С. П. Кузик, проф. І. І. Ровенчак, асист. Л. І. Котик).

У 2020 році опубліковано: 2 монографії, 2 навчальних посібники, 28 статей, 6 тез доповідей.