Науковий напрям географії й менеджменту туризму та організації комплексу послуг у сфері туризму

На кафедрі туризму функціонує науковий напрям «Географія й менеджмент туризму та організація комплексу послуг у сфері туризму». В руслі даного наукового напряму працівники кафедри проводять дослідження актуальних проблем управління та територіальної організації туристичної сфери західного регіону України.

За 2014 рік працівниками кафедри рік організовано міжнародну науково-практичну конференцію “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів – Ворохта, 5–7 вересня 2014 р.), на якій доповідалися останні напрацювання науковців кафедри з актуальних проблем географії та економіки туризму.