Науковий напрям географії й менеджменту туризму та організації комплексу послуг у сфері туризму

На кафедрі туризму функціонує науковий напрям “Географія й менеджмент туризму та організація комплексу послуг у сфері туризму”.
В руслі даного наукового напряму працівники кафедри проводять дослідження актуальних проблем управління та територіальної організації туристичної сфери західного регіону України. Напрям заснований у 2003 році з ініціативи завідувача кафедри, професора Мальської М. П.

Кафедра туризму щорічно проводить міжнародну наукову конференцію “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”.

З січня 2022 р. працівники кафедри туризму в межах робочого часу працюють над науково-дослідною темою “Перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України в контексті сучасного адміністративно-територіального устрою”.

2021

З 1 січня 2019 р. до 31 грудня 2021 р. співробітники кафедри туризму в межах робочого часу працювали над науково-дослідною темою “Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області”.

У 2019-2021 рр. в межах наукового напряму:
здійснено аналіз розвитку туризму в межах національних природних парків Карпатського регіону України; проведено дослідження щодо розвитку кластерів сільського та гастрономічного туризму у Карпатському регіоні України; розроблено методологічні та методичні основи формування національного бренду сільського зеленого туризму; проаналізовано тенденції стратегічного розвитку фестивального туризму у Львівській області; здійснено аналіз ревіталізаційних процесів у місті Львові та Львівській області та їхнє значення для туристичної сфери регіону; опрацьовано питання транскордонного туристичного співробітництва в межах Карпатського Єврорегіону; розкрито потенціал ресторанних гастро-турів у розвитку гастрономічного туризму міста Львова; проаналізовано стан екологізації підприємств готельного та ресторанного господарства Карпатського регіону; здійснено аналіз основних видів і класів інновацій, що застосовуються у сфері готельно-ресторанного господарства; проведено дослідження сучасного стану готельних підприємств в розрізі адміністративних районів Львівської області; проаналізовано переваги та ризики транскордонної співпраці в межах Карпатського Єврорегіону; проаналізовано динаміку кількості закладів розміщення в Карпатському регіоні України; охарактеризовано інноваційну діяльність в межах закладів індустрії гостинності Карпатського регіону України; проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження туристично-рекреаційної сфери регіону, аналіз підходів, запропоновано власну методологію дослідження; проведено аналіз функціональних засад туристичного господарства Придністерського туристичного району; проведено комплексне дослідження туристично-ресурсного та туристично-рекреаційного потенціалу окремих адміністративних районів та міст Карпатського регіону України; виявлено найбільш розвинені у туристичному розумінні природно-територіальні комплекси, проаналізовано потенційні можливості їх використання у туризмі; проаналізовано історико-географічні особливості становлення та розвитку готельної сфери Львівської області; виокремлено основні чинники, що зумовили формування та розвиток закладів сфери гостинності регіону; охарактеризовано індустрію ділової гостинності міста Львова; проаналізовано стан та охорону природних та історико-культурних об’єктів Розточчя та Поділля; досліджено специфіку діяльності курортних готелів. Вивчено особливості функціонування готельних підприємств розміщених у курорті Трускавець; проаналізовано вплив спортивно-подієвого туризму на формування туристичного іміджу міст.

У 2019-2021 рр. працівниками кафедри опубліковано:

  • 4 монографії, 20 розділів в колективних монографіях, 1 підручник, 7 навчальних посібників, 12 навчально-методичних видань, 3 інші наукові видання, 1 словник, 4 збірники матеріалів конференцій;
  • 158 статей (в т. ч. статті у виданнях, які входять до списку ISI – 31, статті в інших закордонних виданнях – 37, статті у фахових виданнях України – 84, статті в інших виданнях України – 6).
  • 306 матеріалів доповідей на конференціях (в т. ч. матеріали доповідей на міжнародних конференціях – 270, матеріали доповідей на вітчизняних конференціях – 36).

8 жовтня 2021 р. кафедра туризму географічного факультету разом із кафедрою країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин провела ХV міжнародну наукову конференцію, співорганізаторами якої була Вища суспільно-природнича школа імені Вінцента Поля (м. Люблін, Республіка Польща) та громадська організація «Еколого-географічний фонд».
Конференція зібрала понад сто науковців та практиків з різних країн: України, Польщі, Білорусі, Словаччини, Італії, США.

На кафедрі туризму захищено 1 докторську дисертацію, 16 кандидатських дисертацій.