Науковий напрям географії й менеджменту туризму та організації комплексу послуг у сфері туризму

На кафедрі туризму функціонує науковий напрям «Географія й менеджмент туризму та організація комплексу послуг у сфері туризму». В руслі даного наукового напряму працівники кафедри проводять дослідження актуальних проблем управління та територіальної організації туристичної сфери західного регіону України. Напрям заснований у 2003 році з ініціативи завідувача кафедри, професора Мальської М. П.

У 2020 році в межах наукового напряму проаналізовано переваги та ризики транскордонної співпраці в межах Карпатського Єврорегіону; проаналізовано динаміку кількості закладів розміщення в Карпатському регіоні України; охарактеризовано інноваційну діяльність в межах закладів індустрії гостинності Карпатського регіону України; проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження туристично-рекреаційної сфери регіону, аналіз підходів, запропоновано власну методологію дослідження; проведено аналіз функціональних засад туристичного господарства Придністерського туристичного району; проведено комплексне дослідження туристично-ресурсного та туристично-рекреаційного потенціалу окремих адміністративних районів та міст Карпатського регіону України; виявлено найбільш розвинені у туристичному розумінні природно-територіальні комплекси, проаналізовано потенційні можливості їх використання у туризмі; проаналізовано історико-географічні особливості становлення та розвитку готельної сфери Львівської області; виокремлено основні чинники, що зумовили формування та розвиток закладів сфери гостинності регіону; охарактеризовано індустрію ділової гостинності міста Львова; проаналізовано стан та охорону природних та історико-культурних об’єктів Розточчя та Поділля; досліджено специфіку діяльності курортних готелів. Вивчено особливості функціонування готельних підприємств розміщених у курорті Трускавець; проаналізовано вплив спортивно-подієвого туризму на формування туристичного іміджу міст.

У 2020 році опубліковано: 8 розділів в колективних монографіях, 1 підручник, 4 навчальні посібники, 4 навчально-методичних видання, понад 100 статей (в т. ч. статті у зарубіжних виданнях, які входять до наукометричних баз даних – 5, статті в інших закордонних виданнях – 8, статті у фахових виданнях України – 20). Захищено дві кандидатські дисертації.

Архів 2019 року