Науковий напрям географії й менеджменту туризму та організації комплексу послуг у сфері туризму

На кафедрі туризму функціонує науковий напрям «Географія й менеджмент туризму та організація комплексу послуг у сфері туризму». В руслі даного наукового напряму працівники кафедри проводять дослідження актуальних проблем управління та територіальної організації туристичної сфери західного регіону України. Напрям заснований у 2003 р.

У 2019 році здійснено аналіз розвитку туризму в межах національних природних парків Карпатського регіону України. Розроблено методологічні та методичні основи формування національного бренду сільського зеленого туризму. Проаналізовано тенденції стратегічного розвитку фестивального туризму у Львівській області. Проведено дослідження щодо розвитку кластерів сільського та гастрономічного туризму у Карпатському регіоні України. Здійснено аналіз ревіталізаційних процесів у місті Львові та Львівській області та їхнє значення для туристичної сфери регіону. Опрацьовано питання транскордонного туристичного співробітництва в межах Карпатського Єврорегіону. Проаналізовано стан екологізації підприємств готельного та ресторанного господарства Карпатського регіону. Проведено дослідження сучасного стану готельних підприємств в розрізі адміністративних районів Львівської області. Розкрито потенціал ресторанних гастро-турів у розвитку гастрономічного туризму міста Львова. Здійснено аналіз основних видів і класів інновацій, що застосовуються у сфері готельно-ресторанного господарства.

У 2019 році організовано дві міжнародні науково-практичні конференції:

  • “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”: XІІІ Міжнародна наукова конференція (Львів–Ворохта, 27–29 вересня 2019 р.), на якій доповідалися останні напрацювання науковців кафедри з актуальних проблем географії та економіки туризму.
  • III Euroregionalne Dni Jakubowe na Europejskim Szlaku Kulturowym – Drodze św. Jakuba Via Regia (Переворськ, липень, 2019 р.).

У 2019 році опубліковано 2 монографії, 4 розділи в колективних монографіях, 3 навчальні посібники, 1 словник; 68 статей (в т. ч. статті у зарубіжних виданнях, які входять до списку ISI – 8, статті в інших закордонних виданнях – 14, статті у фахових виданнях України – 43, статті в інших виданнях України – 3).