Богуцький Андрій Боніфатійович

Посада: професор кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-35

Електронна пошта: Andriy.Bogucki@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

 • стратиграфія плейстоценових відкладів;
 • палеогеографічні та палеогеоморфологічні реконструкції території Волино-Поділля, Полісся і Передкарпаття;
 • плейстоценовий перигляціальний морфолітогенез;
 • палеоекологія лесових покривів;
 • кореляція подій плейстоцену;
 • природнича зумовленість палеокультур;
 • геотуристичні об’єкти заходу України;
 • форми звітрювання гіпсів та ангідритів;
 • геоекологічні проблеми басейну Західного Бугу та міських поселень тощо.

Курси

Публікації

Має близько 600 опублікованих наукових праць, у т.ч. 12 монографій (у співавторстві). Багато наукових робіт вийшло у міжнародних англомовних виданнях з імпакт-фактором (індекс Гірша проф. А. Богуцького складає 11 за базою даних Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15743655000)).

Вибрані колективні монографії:

 • Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с. – ISBN 978-617-679-652-7.
 • Розділ у монографії: Богуцький А., Побережський А., Томенюк О. Геологічна будова // Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 20–54.
 • Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej / W.P. Alexandrowicz, A. Bogucki, J. Chodorowski i in. / red. M. Łanczont, T. Madeyska. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015. – 971 s.
 • Roztocze: przyroda i człowiek / [Red. naukowa: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. – Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 527 s.

Вибрані статті

Біографія

Народився 04.X.1938 у м. Берестечко Волинської обл. У 1967 р. у Московському університеті ім. М. Ломоносова захистив дисертацію “Генетические типы четвертичных (антропогеновых) отложений юго-западной окраины Русской платформы и их инженерно-геологическая характеристика” і отримав ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук (1968). У 1971 р. отримав вчене звання доцента, 2004 р. – професора. Закінчив геологічний факультет Львівського університету (1960), працював в Інституті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (1960–1969), доцент Львівського політехнічного інституту (1969–1988), доцент кафедри геоморфології Львівського університету (1988–2000), з 2000 р. – професор кафедри геоморфології і палеогеографії.

Тісно співпрацює з науковцями Польщі, Білорусі, Франції, Бельгії, Росії, Литви та ін. Є відповідальним секретарем збірника “Вісник Львівського університету. Cерія географічна”, членом редколегій таких видань: “Annales UMCS. Sectio B”, “Studia geomorphologica Carpato-Balcanica”, “Acta Geographica Lodziensia”.

Під керівництвом проф. А. Богуцького захистили кандидатські дисертації: Р. Дмитрук (2001), А. Яцишин (2001), Л. Теодорович (2005), М. Микита (2010), Н. Паламарчук (2010), І. Думас (2010), О. Томенюк (2013), І. Харчук (2016).

Проекти

Був науковим керівником низки держбюджетних тем, зокрема: Вг 51Ф “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні” (2009–2012), Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини” (2013–2015). Тепер проф. А. Богуцький керує держбюджетною темою Вг 49Ф “Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму” (2017–2019).

Як відповідальний виконавець проф. А. Богуцький активно бере участь у міжнародних грантах, включаючи проведення польових експедиційних робіт на території України і Польщі:

– “Adjustment of the Middle Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian border area)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/00165). Термін реалізації проекту 2018–2021. Керівник – проф. Л. Маркс (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

– “Sudden COLD events of the Last Glacial in the central part of the European LOESS Belt – in Poland and in the western part of Ukraine (COLD LOESS)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/01854). Термін реалізації проекту 2018–2021. Керівник – проф. З. Яри (Вроцлавський університет, РП).

– “Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)” MNiSW:691/N/Ukraina/2010/0. Термін реалізації проекту 20.05.2010–19.05.2015. Керівник – проф. М. Ланчонт (UMCS, м. Люблін, РП).

– “Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i geochemia”. Термін реалізації проекту 2013–2017. Керівник – проф. М. Бомбель (UW, м. Варшава, РП).

– “Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań proweniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych” (numer rejestracyjny: 2014/15/B/ST10/03695). Термін реалізації проекту 2015–2017. Керівник – проф. Є. Навроцький (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

 

Проф. А. Богуцький регулярно організовує польові міжнародні семінари у межах українсько-польської програми “Стратиграфічна кореляція лесів і льодовикових відкладів України і Польщі”. Всього ним проведено 19 таких семінарів, під його редакцією підготовлено і видано до них 9 колективних монографій.

Нагороди

А. Богуцький 2004 р. нагороджений медаллю Президента міста Любліна (РП) за заслуги у сприянні розвитку науки й освіти, з 2006 р. – Почесний професор університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, РП), з 2008 р. – закордонний член Польської академії наук і мистецтв (PAU), у цьому ж році отримав відзнаку “Заслужений для польської геології”, з 2013 р. – Почесний член Українського географічного товариства.

Неодноразово відзначався почесними грамотами і подяками голови Львівської обласної ради, міського голови Львова, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, а також географічного факультету, зокрема як найкращий науковий керівник аспірантів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!