Богуцький Андрій Боніфатійович

Посада: професор кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-35

Електронна пошта: Andriy.Bogucki@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

 • стратиграфія плейстоценових відкладів;
 • палеогеографічні та палеогеоморфологічні реконструкції території Волино-Поділля, Полісся і Передкарпаття;
 • плейстоценовий перигляціальний морфолітогенез;
 • палеоекологія лесових покривів;
 • кореляція подій плейстоцену;
 • природнича зумовленість палеокультур;
 • геотуристичні об’єкти заходу України;
 • форми звітрювання гіпсів та ангідритів;
 • геоекологічні проблеми басейну Західного Бугу та міських поселень тощо.

Курси

Публікації

Має близько 600 опублікованих наукових праць, у т.ч. 12 монографій (у співавторстві). Багато наукових робіт вийшло у міжнародних англомовних виданнях з імпакт-фактором (індекс Гірша проф. А. Богуцького складає 11 за базою даних Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15743655000)).

Вибрані колективні монографії:

 • Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с. – ISBN 978-617-679-652-7.
 • Розділ у монографії: Богуцький А., Побережський А., Томенюк О. Геологічна будова // Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 20–54.
 • Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej / W.P. Alexandrowicz, A. Bogucki, J. Chodorowski i in. / red. M. Łanczont, T. Madeyska. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015. – 971 s.
 • Roztocze: przyroda i człowiek / [Red. naukowa: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. – Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 527 s.

Вибрані статті

 • Bąbel M., Jarzyna A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Ługowski D., Bogucki A., Wołoszyn P., Jacyszyn A., Tomeniuk O. Miocen i badeńskie gipsy okolic Szczyrca k. Lwowa // LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Sesja terenowa B. Geologia między Przemyślem a Lwowem. – 2019. – Cz. 2. – P. 81–100.
 • Богуцький А., Томенюк О. Геотуристична привабливість лесово-ґрунтових серій плейстоцену // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, практика, досвід: матеріали всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка / відп. ред. М. Павлунь. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 17–22.
 • NawrockiJ., Bogucki A.B., Gozhik P., Łanczont M., Pańczyk M., Standzikowski K., Komar M., Rosowiecka O., Tomeniuk O. Fluctuations of the Fennoscandian Ice Sheet recorded in the anisotropy of magnetic susceptibility of periglacial loess from Ukraine // Boreas. – 2019. –  48, Is. 4. – P. 940–952. – https://doi.org/10.1111/bor.12400
 • Łanczont, Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2019. – Vol. 530. – P. 59–77. – https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024
 • Komar M., Łanczont M., Fedorowicz S., Gozhik P., Mroczek P., Bogucki A. Stratigraphic interpretation of loess in the marginal zone of the Dnieper I ice sheet and the evolution of its landscape after deglaciation (Dnieper Upland, Ukraine) // Geological Quarterly. – – Vol. 62 (3). – P. 536–552. – https://doi.org/10.7306/gq.1434
 • Fedorowicz S., Łanczont M., Mroczek P., Bogucki A., Standzikowski K., Moska P., Kusiak J., Bluszcz A. Luminescence dating of the Volochysk section – a key Podolian loess site (Ukraine) // Geological Quarterly. – 2018. – Vol.62 (3). – P. 729–744. – https://doi.org/10.7306/gq.1436
 • Бермес А., Богуцький А., Томенюк О. Геотуристичний потенціал Кременецьких гір // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 27–41. – http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10166 (Index Copernicus)
 • Яцишин А., Богуцький А., Ольшевська-Нейберт Д., Бомбель М. Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної (сусідовицької) тераси Дністра в розрізі Кулаківці (Придністерське Поділля) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 303–323. – http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10196 (Index Copernicus)
 • Богуцький А., Ситник О., Томенюк О., Коропецький Р. Верхній палеоліт Мізоцької височини на матеріалах стоянок Липа І та Липа VI: природне середовище, вік, техніка обробки кременю, первісне мистецтво // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2018. – Вип. 22. – С. 23–41. – https://doi.org/10.33402/mdapv.2018-22-23-41 (Index Copernicus)
 • Богуцький А., Волошин П., Кремінь Н., Томенюк О. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорних розрізів Тернопіль і Малий Ходачків (Подільська височина) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 324–341. – http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10286 (Index Copernicus)
 • Богуцький А., Томенюк О., ДмитрукР., Яцишин А. Вододільний плейстоценовий лесово-ґрунтовий покрив у розрізі Межигірці (Галицьке Придністер’я) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 342–357. – http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10287 (Index Copernicus)
 • Fedorowicz S., Łanczont M., Gożik P., Komar M., Mroczek P., Woronko B., Standzikowski K., Bogucki A., Woźniak P.P., Wróblewski R. Ciąg dalszy problematyki datowania radiometrycznego sekwencji lessowo-glebowej w Roksolanach (liman Dniestru, Ukraina) // Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych / Kostrzewski A., Stach A., Majewski M. (eds.). – Poznań, 2018. – Vol. 7. – P. 43–49.
 • Яцишин А., Богуцький А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д. Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної тераси Дністра в розрізі Горошова (Придністерське Поділля) // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – Вип 803: Географія. – C. 81–89.
 • Томенюк О., Богуцький А., Ситник О. В опіці над українською старовиною: Юрій Полянський і Музей НТШ // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2017. – Вип. 21. – С. 11–40.
 • Bąbel M. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część I. Ogólna charakterystyka / M. Bąbel, Bogucki, A. Jacyszyn, D. Ługowski, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert, A. Jarzyna, A. Bermes, G. Przybylik, O. Tomeniuk // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych : Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. – Warszawa, 2017. – S. 18–22.
 • Bąbel M. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część II. Analizy klimatyczne i hydrochemiczne / M. Bąbel, J. Kotowski, Bogucki, B. Mucha, A. Jacyszyn, D. Ługowski, K. Nejbert, D. Olszewska-Nejbert, A. Jarzyna, A. Bermes // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych : Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. – Warszawa, 2017. – S. 23–25.
 • Bąbel M. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część III. Struktury deformacyjne i petrografia / M. Bąbel, Bogucki, A. Jacyszyn, D. Ługowski, A. Jarzyna, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert, G. Przybylik // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych : Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. – Warszawa, 2017. – S. 26–30.
 • Богуцький Рельєф, геологічна будова і гідрогеологічні особливості околиць гіпсового кар’єру в с. Піски поблизу Щирця / АБогуцький, П. Волошин, А. Яцишин, О. Томенюк, І. Книш // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych : Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. – Warszawa, 2017. – S. 38–46.
 • Nawrocki J. Magnetostratigraphy of the loess-palaeosol key Palaeolithic section at Korolevo (Transcarpathia, W Ukraine) // J. Nawrocki, M. Łanczont, O. Polechońska, A. Bogucki // Quaternary International. – Vol. 399. – 2016. – P. 72–85.
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214010192
 • Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Підволочиськ (Подільська височина) / А. Богуцький, П. Волошин, Н. Кремінь, О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип. – С. 45–53.
 • Богуцький А. Розріз Солонське і перспективи пізнання поверхні Лоєвої / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип. – С. 54–66.
 • КреміньН. Мікроморфологія і палеогеографічні умови формування горохівського викопного ґрунтового комплексу Подільської височини / Н. Кремінь, А. Богуцький, О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип.  – С. 224–233.
 • Яцишин А. Лесові покриви на терасах нижньої течії Свічі / А. Яцишин, А. Богуцький, Р. Дмитрук, О. Томенюк, М. Ланчонт, Т. Мадейська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип.  – С. 412–426.
 • Богуцький А. Польсько-український семінар “Звітрювання гіпсів і ангідритів” / А. Богуцький, О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип. – С. 427–429.
 • Łanczont Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic sites’ complex as the tools used for explanation of the site location / M. Łanczont, T. Madeyska, P. Mroczek, B. Hołub, B. Żogała, A. Bogucki // Quaternary International. – 2015. – Vol. 359–360. – P. 89–95. 
 • Łanczont M. Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along a loess slope in the Seret River valley: Evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine) / M. Łanczont, T. Madeyska, O. Sytnyk, A. Bogucki, M. Komar, J. Nawrocki, B. Hołub, P. Mroczek // Quaternary International. – 2015. – Vol. – P. 74–97.
 • Łanczont M. The loess-palaeosol sequence in the upper palaeolithic site at Kraków Spadzista: A palaeoenvironmental approach / M.Łanczont, T. Madeyska, P. Mroczek, M. Komar, B. Łącka,  Bogucki, K. Sobczyk, J. Wilczyński // Quaternary International. – 2015. – Vol. 365. – P. 98–113. 
 • Łanczont Character and chronology of natural events modifying the Palaeolithic settlement records in the Ihrovytsia site (Podolia, the Ukraine) / M. Łanczont, O. Sytnyk, A. Bogucki, T. Madeyska, M. Krajcarz, M.T. Krajcarz, R. Koropeckyj, B. Zogała, T. Tomek, J. Kusiak // Quaternary International. – 2014. – Vol. 326–327. – S. 213–234.
 • Łanczont Stratigraphic position and natural environment of the oldest Middle Palaeolithic in central Podolia, Ukraine: New data from the Velykyi Glybochok site / M. Łanczont, T. Madeyska, A. Bogucki, O. Sytnyk, J. Kusiak, Z. Frankowski, M. Komar, J. Nawrocki, B. Żogała // Quaternary International. – 2014. – Vol. 326–327. – S. 191–212.
 • Gozhik P. Paleoenvironmental history of the Middle Dnieper Area from the Dnieper to Weichselian Glaciation: A case study of the Maksymivka loess profile / P.Gozhik, M. Komar, M. Łanczont, S. Fedorowicz, A. Bogucki, P. Mroczek, S. Prylypko, J. Kusiak // Quaternary International. – 2014. – Vol. 334–335. – P. 94–111.
 • Łanczont The environments of loess uplands to the north and east of the Carpathians during the penultimate interglacial (MOIS 7) in palaeopedological and palaeobotanical records / M. Łanczont, T. Madeyska, M. Komar, A.B. Bogucki // European Journal of Soil Science. – Vol. 65. – Is. 4. – July 2014. – P. 436–454. 
 • Alexandrowicz W. Molluscs and ostracods of the Pleistocene loess deposits in the Halych site (Western Ukraine) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions / W. Alexandrowicz, M. Łanczont, A. Bogucki, P. Kulesza, R. Dmytruk // Quaternary Science Reviews. – 2014. – Vol. – P. 162–180. 
 • FedorowiczS. Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine): Chronology based on complementary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses / S. Fedorowicz, M. Łanczont, A. Bogucki, J. Kusiak, P. Mroczek, G. Adamiec, A. Bluszcz, P. Moska, M. Tracz // Quaternary International. – 2013. – Vol.  – P. 117–130. 
 • Łanczont M. The results of thermoluminescence dating in the Halych IIC (Ukraine) profile as the expression of the conditions of mineral material deposition / M. Łanczont, A. Bogucki, J. Kusiak, O. Sytnyk // Geochronometria. – 2013. – Vol. 40. – Is. 1. – P. 42–50. https://link.springer.com/article/10.2478%2Fs13386-012-0022-4
 • Kusiak New exposure of loess deposits in Boyanychi (Ukraine) — Results of thermoluminescence analyses  / J. Kusiak, M. Łanczont, A. Bogucki // Geochronometria. – 2012. – Vol. 39 (1). – P. 84–100.
 • Kusiak J. Problems of TL dating in Mesopleistocene loess deposits in the Podillya and Pokuttya regions (Ukraine) / J.Kusiak, M. Łanczont, T. Madeyska, A. Bogucki // Geochronometria. – 2012. – Vol.  – T. 1. – P. 51–58. 
 • Łanczont Mesopleistocene loess deposits in the Mamalyha 2 profile of Ukraine – interlaboratory comparison of the thermoluminescence dating results / M. Łanczont, A. Bogucki, S. Fedorowicz, J. Kusiak // Geochronometria. – 2011. – Vol. 38. – Nr 4. – P. 350–358. 
 • Ситник О., Богуцький А., Ланчонт М. Деякі аспекти кам’яної сировини палеолітичних стоянок Галицького Придністер’я // Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym średniowieczu. – Krosno, 2009. – S.167–192.
 • Ситник О., Богуцький А., Ланчонт М. Кам’яна сировина стоянок палеоліту Середньої Наддністрянщини // Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym średniowieczu. – Krosno, 2009. – S.241–273.
 • Bogucki A., Tomeniuk O., Sytnyk O., Koropetskyi R. Main problems of the research on the Palaeolithic of Halych-Dnister region (Ukraine) // XXVI Konferencja “Stratygrafia Plejstocenu Polski”: Plejstocen i paleolit przedpola Sudetów (Pokrzywna, 2–6 września 2019 r.). – Wrocław, 2019. – P.7–9.
 • Mroczek P., Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Bogucki A. Gleby kopalne różnej rangi stratygraficznej z ostatniego cyklu interglacjalno-glacjalnego w lessach na terasach górnego Dniestru na Wschodnim Przedkarpaciu Ukraińskim // Konferencja naukowa “Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku” (Toruń, 3–4 marca 2019r). – Toruń, 2019. – P. 23–24.
 • Bogucki A., Łanczont M. Recent advances in Western Ukrainian loess stratigraphy // XX INQUA Congress: Session book. Posters IV (Dublin, Ireland, 25th–31st July 2019). – Dublin, 2019. – P. 350 (P-4633).
 • Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Bogucki A. Global and local climatic variations during the last interglacialglacial cycle recorded in loess on the terraces of Dnister River (Ukraine) // XX INQUA Congress: Session book. Posters II (Dublin, Ireland, 25th–31st July 2019). – Dublin, 2019. – P. 381 (P-2885).
 • Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. Середньоплейстоценова фауна молюсків палеолітичної стоянки Великий Глибочок І (Подільська височина) та її палеогеографічне значення // Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину: матеріали міжнародної наукової конференції та XXXIX сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Градизьк, 1416 травня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 96–97.
 • Bąbel M., Jarzyna A., Ługowski D., Bogucki A., Yatsyshyn A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D. 3D documentation, monitoring and origin of the hydration caves from the unique outcrop of weathering anhydrites at Pisky near Lviv (Ukraine) // Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda. 9th ProGEO Symposium (Chęciny, Poland, 25-28th June 2018). Programme and Abstract Book. / E. Głowniak, A. Wasiłowska, P. Leonowicz (Eds). – Warsaw: GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warsaw, 2018. – P.  42–43.
 • Łanczont, Bogucki A., Mroczek P., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., Hołub B., Standzikowski K. The Zadariv site as a key loess section to solving the problem of Pleistocene relief evolution in the Opillia Upland (Ukraine) // Book of Abstracts of Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences. Joint Conference of AKG and DEUQUA (University of Giessen, Germany, September 23–27, 2018). – 2018. – P. 139–140.
 • Nawrocki, Bogucki A., Gozhik P., Komar M., Łanczont M., Pańczyk M., Rosowiecka O., Czupyt Z. Sources of dust and directions of its transport archived in the loess from Poland and Ukraine // Book of Abstracts of the 10th International Conference on Aeolian Research (25–29 June, 2018, Bordeaux, France). – 2018. – P. 13.
 • Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Перигляціальний алювій у долині Дністра // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 37–38.
 • Богуцький А., Томенюк О. Ритмічно-шаруваті відклади схилів як палеогеографічний феномен // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 38–39.
 • Яцишин А., Богуцький А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д. Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної тераси Дністра в розрізі Горошова (Придністерське Поділля) // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 49–50.
 • BoguckiA., Łanczont M. Stratygrafia kompleksów lessowo-glebowych strefy peryglacjalnej zachodniej części Ukrainy // XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej”: Materiały konferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 ). – 2018. – S. 9–10.
 • БогуцькийА., Гожик П., Ланчонт М., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Залеський І. Роль польових українсько-польських семінарів у вивченні льодовикового комплексу України та Польщі // XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej”: Materiały konferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 ). – 2018. – S. 11–12.
 • Łanczont M. Relief and other environmental determinants of the Palaeolithic site locations in the NE Carpathian foreland (Poland-Ukraine) / M. Łanczont, O. Sytnyk, T. Madeyska, ABogucki, M. Komar, B. Hołub, P. Mroczek, O. Tomeniuk, S. Fedorowicz, K. Standzikowski, B. Żogała // Book of Abstracts of 4th Central European Geomorphology Conference (University of Bayreuth, Germany, October 9–13, 2017). – P. 134–136.
 • Łanczont M. Ślady pobytu lądolodu i plejstoceńskie markery stratygraficzne na Wschodnim Przedkarpaciu (Ukraina) / Łanczont, ABogucki, A. Yacyshyn, S. Terpiłowski, A. Orłowska, B. Hołub, P. Mroczek, P. Zieliński, M. Komar, B. Woronko, P. Kulesza, R. Dmytruk // XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski “Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej” (4–8 września 2017 r.). – P. 57.
 • Fedorowicz Problemy interpretacji stratygraficznej lessów oraz warunki ich akumulacji w strefie marginalnej lądolodu Dniepru I na przykładzie profilu Nahirne (Ukraina) / S. Fedorowicz, M. Łanczont, P. Mroczek, P. Gozhik, M. Komar, A.Boguckyj // XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski “Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej” (4–8 września 2017 r.). – P. 52.
 • Bąbel M. Tumulusy gipsowe i wietrzeniowe skorupy gipsowe zachodniej Ukrainy i Polski / M. Bąbel, Bogucki, A. Jacyszyn, D. Ługowski, J. Kotowski, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert, O. Tomeniuk // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych : Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. – Warszawa, 2017. – S. 31–33.
 • Bąbel M. Ewolucja wietrzeniowych form rzeźby w strefie wychodni skał gipsowo-anhydrytowych w kamieniołomie Pisky na podstawie dokumentacji fotograficznej (1996–2016) / M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert, Bogucki, A. Jacyszyn, D. Ługowski, A. Jarzyna, J. Kotowski, G. Przybylik, A. Bermes, K. Kacprzak, O. Tomeniuk, I. Mik, W. Mik // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych : Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. – Warszawa, 2017. – S. 36–37.
 • Ługowski D. Kopułowate formy wietrzenia gipsów i anhydrytów – geneza, terminologia, występowanie / D. Ługowski, M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert, A. Jacyszyn, Bogucki, A. Jarzyna, G. Przybylik // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych : Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. – Warszawa, 2017. – S. 57–59.
 • Ługowski D. Mapa stanowiska wietrzejących anhydrytów i jaskiń z hydratacji w Piskach k. Lwowa / D. Ługowski, A. Jarzyna, M. Bąbel, K. Nejbert, D. Olszewska-Nejbert, Bogucki, A. Jacyszyn // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych : Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. – Warszawa, 2017. – S. 68–70.
 • Ługowski D. Gypsum tumuli in the Dnister river valley / Damian Ługowski, Maciej Bąbel, A.Bogucki, A. Yatsyshyn, O. Tomeniuk, J. Kotowski // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 170-й річниці публікації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону (14–15 вересня 2017 р. м. Заліщики, Тернопільська обл., Україна). – Чернівці: “Друк Арт”, 2017. – С. 21–24.
 • Bąbel M. Development of the unique landforms in the zone of weathering gypsum-anhydrite rocks at Pisky (Shchyrka river valley, Dnister basin) / M.Bąbel, A. Yatsyshyn, A. Bogucki, A. Jarzyna, D. Ługowski, D. Olszewska-Nejbert, K. Nejbert, J. Kotowski, G. Przybylik, A. Bermes, O. Tomeniuk, I. Mik, V. Mik // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 170-й річниці публікації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону (14–15 вересня 2017 року м. Заліщики, Тернопільська область, Україна). – Чернівці: “Друк Арт”, 2017. – С. 24–26.
 • Богуцький А. Б. Шляхами геологічного минулого Каньйонного Придністер’я / А. Б. Богуцький, О. М. Томенюк, А. М. Яцишин, Р. Я. Дмитрук, М. Бомбель // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 170-й річниці публікації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону (14–15 вересня 2017 року м. Заліщики, Тернопільська область, Україна). – Чернівці: “Друк Арт”, 2017. – С. 52–54.

Біографія

Народився 04.X.1938 у м. Берестечко Волинської обл. У 1967 р. у Московському університеті ім. М. Ломоносова захистив дисертацію “Генетические типы четвертичных (антропогеновых) отложений юго-западной окраины Русской платформы и их инженерно-геологическая характеристика” і отримав ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук (1968). У 1971 р. отримав вчене звання доцента, 2004 р. – професора. Закінчив геологічний факультет Львівського університету (1960), працював в Інституті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (1960–1969), доцент Львівського політехнічного інституту (1969–1988), доцент кафедри геоморфології Львівського університету (1988–2000), з 2000 р. – професор кафедри геоморфології і палеогеографії.

Тісно співпрацює з науковцями Польщі, Білорусі, Франції, Бельгії, Росії, Литви та ін. Є відповідальним секретарем збірника “Вісник Львівського університету. Cерія географічна”, членом редколегій таких видань: “Annales UMCS. Sectio B”, “Studia geomorphologica Carpato-Balcanica”, “Acta Geographica Lodziensia”.

Під керівництвом проф. А. Богуцького захистили кандидатські дисертації: Р. Дмитрук (2001), А. Яцишин (2001), Л. Теодорович (2005), М. Микита (2010), Н. Паламарчук (2010), І. Думас (2010), О. Томенюк (2013), І. Харчук (2016).

Проекти

Був науковим керівником низки держбюджетних тем, зокрема: Вг 51Ф “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні” (2009–2012), Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини” (2013–2015). Тепер проф. А. Богуцький керує держбюджетною темою Вг 49Ф “Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму” (2017–2019).

Як відповідальний виконавець проф. А. Богуцький активно бере участь у міжнародних грантах, включаючи проведення польових експедиційних робіт на території України і Польщі:

– “Adjustment of the Middle Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian border area)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/00165). Термін реалізації проекту 2018–2021. Керівник – проф. Л. Маркс (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

– “Sudden COLD events of the Last Glacial in the central part of the European LOESS Belt – in Poland and in the western part of Ukraine (COLD LOESS)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/01854). Термін реалізації проекту 2018–2021. Керівник – проф. З. Яри (Вроцлавський університет, РП).

– “Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)” MNiSW:691/N/Ukraina/2010/0. Термін реалізації проекту 20.05.2010–19.05.2015. Керівник – проф. М. Ланчонт (UMCS, м. Люблін, РП).

– “Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i geochemia”. Термін реалізації проекту 2013–2017. Керівник – проф. М. Бомбель (UW, м. Варшава, РП).

– “Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań proweniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych” (numer rejestracyjny: 2014/15/B/ST10/03695). Термін реалізації проекту 2015–2017. Керівник – проф. Є. Навроцький (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

 

Проф. А. Богуцький регулярно організовує польові міжнародні семінари у межах українсько-польської програми “Стратиграфічна кореляція лесів і льодовикових відкладів України і Польщі”. Всього ним проведено 19 таких семінарів, під його редакцією підготовлено і видано до них 9 колективних монографій.

Нагороди

А. Богуцький 2004 р. нагороджений медаллю Президента міста Любліна (РП) за заслуги у сприянні розвитку науки й освіти, з 2006 р. – Почесний професор університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, РП), з 2008 р. – закордонний член Польської академії наук і мистецтв (PAU), у цьому ж році отримав відзнаку “Заслужений для польської геології”, з 2013 р. – Почесний член Українського географічного товариства.

Неодноразово відзначався почесними грамотами і подяками голови Львівської обласної ради, міського голови Львова, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, а також географічного факультету, зокрема як найкращий науковий керівник аспірантів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!