Грицевич Володимир Степанович

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-57

Електронна пошта: volodymyr.grytsevych@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: uk.wikipedia.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

 • географія транспорту, геологістика;
 • теорія, методологія та методика математичної суспільної географії;
 • теоретико­-методологічні аспекти суспільно-­географічного пізнання світу;
 • географія соціальної сфери, географія медичної сфери, географія туризму.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Грицевич В.С., Мамчур О.І. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії: методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 • Грицевич В.С., Ванда І.В. Математичні методи в суспільній географії (навчальний посібник)
 • Грицевич В.С. Статистичні методи в суспільній географії: навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В.С. Грицевич, Л.І.Котик. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − 64с.
 • Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В.С. Грицевич, І.В.Ванда. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − 96с.
 • Грицевич В.С. Кореляційний та регресійний аналіз в суспільній географії: тексти лекцій. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2016. -24 с.
 • Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − 48с.
 • Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: тексти лекцій для студентів заочної форми навчання / В.С. Грицевич. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2013. -48 с.
 • Грицевич В.С. Географія комунікацій: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 8.0401040 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − 20с.
 • Грицевич В.С. Математичні методи в політичній географії: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − 48с.
 • Грицевич В.С. Методичні вказівки до вивчення геоінформаційної системи ArcView / В.С. Грицевич.  – Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету. 2013, – 32 с.
 • Грицевич В.С. Збірник практичних робіт з курсу “Статистичні методи в соціально-економічній географії” / В.С. Грицевич. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 100 с.
 • Грицевич В.С. Математичні методи в демогеографії. Текст лекції /В.С. Грицевич . – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 30 с.

Статті та матеріали конференцій

 • Грицевич В. С., Ванда І. В. Просторово-часові зміни концентрації виробництва сільського господарства Львівської області / В. С. Грицевич, І. В. Ванда // Регіон-2021: стратегія оптимального розвитку. – Харків : ХНУ, 2021.
 • Грицевич В. С. Відношення в суспільній географії / В.С. Грицевич // Регіон-2021: стратегія оптимального розвитку. – Харків : ХНУ, 2021.
 • Грицевич В. С. Геотопологія як один з факторів єдності географічної науки / В.С. Грицевич // Шості Сумські наукові географічні читання. – Суми: СумДПУ , 2021. – С. 136–139.
 • Грицевич В. С. Чинники пішохідної та автотранспортної доступності у великому місті (на прикладі Львова) / В. С. Грицевич // Суспільна географія та картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукр. наук. онлайн-семінару з участю закордон. учених, присвяч. 120-літтю від народження проф. Володимира Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів:Простір-М , 2021. – С.249–252.
 • Грицевич В. С., Ванда І. В. Ентропійний погляд на просторово-часові змін промислового виробництва Львівської області / В.С. Грицевич, І.В. Ванда // Шості Сумські наукові географічні читання. – Суми: СумДПУ, 2021. – С.188–192.
 • Грицевич В. С., Когут І. І. Навчальні компетентності при вивченні географії транспорту в середній школі / В. С. Грицевич, І. І. Когут / Шості Сумські наукові географічні читання. – Суми: СумДПУ, 2021. – С.145–150.
 • Грицевич В.С. Урбаністичні гнізда як осередки геоторіальної організації суспільства / В.С. Грицевич // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів. – Луцьк, 2020. – С.8-10.
 • Грицевич В.С. Ймовірносний підхід до кількісної оцінки економіко-географічного положення / В.С. Грицевич // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів. – Луцьк, 2020. – С.6-8.
 • Грицевич В.С. Про викладання економетрії для студентів-географів / В.С. Грицевич // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. – Чернівці: ВПО “Місто”, 2020. – С.257-259.
 • Грицевич В.С. Про викладання вищої математики для студентів-географів / В.С. Грицевич // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. – Чернівці: ВПО “Місто”, 2020. – С.260-263.
 • Грицевич В.С. Функціональні стани населення як індикатори його демографічної безпеки в процесі суспільних трансформацій // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум. – Львів, – С.290-294.
 • Грицевич В.С. Урбаністичні гнізда як осередки геоторіальної організації суспільства / В.С. Грицевич // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів. – Луцьк, 2020. – С.8-10.
 • Грицевич В.С. Ймовірносний підхід до кількісної оцінки економіко-географічного положення / В.С. Грицевич // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів. – Луцьк, 2020. – С.6-8.
 • Грицевич В.С. Про викладання економетрії для студентів-географів / В.С. Грицевич // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. – Чернівці: ВПО “Місто”, 2020. – С.257-259.
 • Грицевич В.С. Про викладання вищої математики для студентів-географів / В.С. Грицевич // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. – Чернівці: ВПО “Місто”, 2020. – С.260-263.
 • Грицевич В.С., Подвірна Х.Є., Сеньків М.І. Motor transport network of Western region of Ukraine as a factor of development of tourism industry / В. С. Грицевич, Х. Є. Подвірна, М. І. Сеньків // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Геологія. Географія. Екологія”. – Вип. 50. – Харків, 2019. – С. 91–100.
 • Грицевич В.С. Географізм як один з головних принципів пізнання світу / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи”. – К.: Прінт-Сервіс, 2018. –С.149-151.
 • Грицевич В.С. Політико-географічні погляди Омеляна Терлецького в контексті подій та геополітичних ідей першої половини ХХ століття / В.С.Грицевич // Бінтел, №2-(6), – Київ, 2018. – С. 69-76.
 • Грицевич В.С., Сеньків М.І. Заклади розміщення туристів Львівщини: центрографічний аналіз / В. С. Грицевич, М. І. Сеньків // Географія та туризм, 2018, Вип. 40. –К.: КНУ. – С.78-85.
 • Грицевич В.С., Сеньків М.І. Поняттєво-термінологічні основи геологістики, як актуального напрямку суспільної географії / В. С. Грицевич, М. І. Сеньків // Економічна та соціальна географія, 2018, Вип. 78. – С.53-59.
 • Grytsevych V.S., Senkiv M.I. Transport and logistic potential of the Western Ukrainian borderland / V.S.Grytsevych, M.I.Senkiv // Journal of Geography, Politics and Society, 2017, 7(2). – P.81-86.
 • Грицевич В.С., Сеньків М.І. Географія кінцевих споживачів логістичних товарних потоків у Західному регіоні України / В.С.Грицевич, М.І.Сеньків // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 25-32.
 • Грицевич В.С. Геоекономічне та геополітичне позиціювання України на початку 21-го століття / В.С.Грицевич // Бінтел, №2-(6), – Київ, 2017. – С. 8-14.
 • Грицевич В.С. Методика суспільно-географічного вивчення паркового об’єкта великого міста в рамках навчальної практики студентів / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2017: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. –С.190-192.
 • Грицевич В.С. Про один підхід до розуміння предмета вивчення суспільної географії / В.С.Грицевич // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення” (Херсон, 2017 р). – Херсон, 2017. – С.59-62.
 • Грицевич В.С. Про принцип єдності просторово-географічного та логічного в суспільній географії / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2017: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. –С.45-46
 • Грицевич В.С., Мамчур О.І. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії: методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 • Грицевич В.С. Міжнародний туризм в державах Європи у світлі кількісного аналізу та класифікацій / В.С. Грицевич // Стратегія розвитку туризму у XXI столітті у контексті сталого розвитку. – Львів: ЛІЕТ, 2016. С.189-193.
 • Грицевич В.С. Параметрична перцепція суспільно-географічних образів території на прикладі рослинництва в адміністративних районах Західного регіону України / В.С. Грицевич // Освітні й наукові виміри географії. – Полтава, 2016. –С.183-185.
 • Грицевич В.С. Перцепція суспільно-географічних образів у Західному регіоні України на прикладі параметричного аналізу тваринництва / В.С.Грицевич // Географія та екологія: наука і освіта. – Умань, ВПЦ “Візаві”, 2016. –С.35-38.
 • Грицевич В.С. Форми мінливості, як один з аспектів суспільно-географічного вивчення /В.С. Грицевич // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.2, – С.67-68.
 • Грицевич В.С. Статистичні ознаки та характеристики їх центральної тенденції
 • Грицевич В.С. Методи математико-географічного прогнозування та оптимізації. Тексти лекцій / В.С. Грицевич. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2016. -32 с.
 • Бордун О.Ю., Грицевич В.С. Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону / О.Ю. Бордун, В.С. Грицевич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія “Геологія, географія, екологія”. Вип. 44, 2016, – Харків. -С.77-83.
 • Грицевич В.С. Картографічне вивчення функціонально-територіальних особливостей руху населення / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2016: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2016. –С.61-63.
 • Грицевич В.С. Східноєвропейська дуга, столиць, як перспективний напрямок міжнародного туризму з участю України / В.С.Грицевич // Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2015. -С.112-115.
 • Грицевич В.С. Методичні підходи до вивчення та картографування динаміки суспільно-географічних явищ / В.С.Грицевич // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. –Тернопіль: СМП “Тайп”, 2015. –С.171-172.
 • Грицевич В.С., Сеньків М.І. Географія логістичної діяльності в Західному регіоні України / В.С.Грицевич, М.І.Сеньків // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 19(2). -Харків, ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. -С.113-119.
 • Грицевич В.С. Україна в інформаційну епоху: суспільно-географічні аспекти вивчення / В.С.Грицевич // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії. Матеріали всеукр. наук. конф. –Львів, 2015. –С.111-116.
 • Грицевич В.С. Вивчення одновимірної геопросторової організації в суспільній географії (на прикладі туристичної подорожі)  / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2015: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. –С.57-59.
 • Грицевич В.С. Перспективи залізничної круїзної діяльності в Україні / В.С.Грицевич / Стратегія розвитку туризму в XXI столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності. Зб. матеріалів міжнародної науково­ практичної конференції (27 березня 2014 року). –Львів: ЛІЕТ, 2014. –С.186-­190.
 • Грицевич В.С. Геопросторові поєднання столиць держав світу / Грицевич В.С., Майданська І.Т. // Геополитика и экогеодинамика регионов. Том 10, Вып. 2. –Симферополь, 2014. –С.108­-113.
 • Грицевич В.С. Теоретико-­методичні основи пізнання геопросторової організації суспільства / В.С. Грицевич // Географія та екологія: наука і освіта. – Умань, 2014. –С.68-­72.
 • Грицевич В.С. Туристична діяльність готельних закладів: ресурсно-функціональний підхід до геоінформаційного моніторингу в регіоні / В.С.Грицевич // Вісник Львівського ун-ту. Серія геогр. 2013. Вип. 43. –С.170-175.
 •  Grytsevych V.S. Curvature of motor transport space as a cause and effect of its transformation / Grytsevych V.S.  // Київський географічний щорічник. –Вип. 8. -2013. –К.: КВ УГТ, 2013. –С.213-217.
 • Грицевич В.С. Інформатизація, як чинник становлення постіндустріального суспільства в Україні та його геопросторової організації  / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук. конф., [“Геогра­фічна наука і практика: виклики епохи”] (Львів, 2013 р.). –Львів:  2013. – С.59-62.
 • Грицевич В.С. Особливості автотранспортно-географічного положення міських поселень у Західному регіоні України / В.С. Грицевич, М.І. Сеньків // Матеріали міжнар. наук. конф., [“Географічна наука і практика: виклики епохи”] (Львів, 2013 р.).  –Львів: 2013. – С.317-320.
 • Грицевич В.С. Вирішення транспортних проблем на прикладі логістичної сфери Австрії / В.С. Грицевич, С.І.Улична // Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р.) / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 138-139.
 • Грицевич В.С. Інформатизація суспільства, як соціально-географічний виклик XXI століття / В.С. Грицевич // Соціально-географічні виклики у Східно-центральній Європі у XXI столітті. Збірник матеріалів міжнародної географічної конференції. –Берегово: Поліграфцентр “Ліра”, 2012. –С.276-280.
 • Грицевич В.С. Моделювання системи розселення регіону на основі фрактального підходу до теорії центральних місць / В.С. Грицевич // Географія та екологія: наука і освіта. –Умань, 2012. –С.51-53.
 • Веневітіна Н.П., Грицевич В.С. Аналіз публікацій з геоінформаційної суспільно-географічної тематики у вітчизняних та зарубіжних періодичних виданнях / Веневітіна Н.П., Грицевич В.С.  // Географія та екологія: наука і освіта. –Умань, 2012. –С.33-36.
 • Грицевич В.С. Функціонально-територіальний підхід до атласного картографування руху населення / В.С.Грицевич // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Зб. матеріалів V всеукраїнської науково-практичної конференції “Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору”. –К.: ДНВП ‟Картографія”, 2012. – С.42-44.
 • Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Готельні заклади Львівщини та їхня діяльність на прикладі міжнародного туризму / В.С.Грицевич, Х.Є.Подвірна // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 12(1). -Харків, 2012. -С.97-101.
 • Грицевич В.С. Ресурсно-функціональний підхід до оцінки туристичної діяльності готельних закладів / В.С.Грицевич // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VI міжнар. конференції. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –С.119-123.
 • Грицевич В.С. Деякі аспекти суспільно-географічного дослідження постіндустріального суспільства / В.С.Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2012: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2012. –С.23-25.
 • Грицевич В.С. Методи суспільно-географічних досліджень людини в інформаційному суспільстві / В.С.Грицевич // Інформаційне суспільство: стан і перспективи розвитку у світлі регіональних особливостей. –Тернопіль: ТІСІТ, 2012. –С.39-42.
 • Грицевич В.С. Міжнародний туризм у Карпатському регіоні України: регіональні аспекти та розвиток / Подвірна Х.Є. Грицевич В.С. // Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. №18, Географічні науки, 2012. –Луцьк: РВВ “Вежа”. –С.170-175.
 • Грицевич В.С., Котик Л.І. Завдання та методичні рекомендації до виконання  практичних робіт з курсу “Статистичні методи в соціально-економічній географії” для студентів географічного факультету / В. Грицевич, Л. Котик. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 96 с.
 • Грицевич В.С. Методичні основи вивчення демографічної самоорганізації регіону в світлі інтелектуального аналізу даних: зб. наук. праць [“Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”] (Херсон, 2011 р). – Херсон, 2011. – С. 88-96.
 • Грицевич В.С. Терлецький Омелян / Сторінками історії. Чортківська ґімназія ім. Маркіяна Шашкевича. –Тернопіль: Воля, 2011. –С.41-43.
 • Грицевич В.С. Тополого-географічний аналіз регіонального устрою України / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2011. – С. 60–66.
 • Грицевич В.С. Полімагістралі Карпатського регіону України / В.С. Грицевич, Х.В. Сеньчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2011. – С. 78–83.
 • Грицевич В.С. Методи математико-географічного моделювання територіальної мобільності населення / В.С. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 10(1). -Харків, 2011. -С.53-57.
 • Грицевич В.С. Сеньчук Х.В. Кривизна автотранспортного простору Карпатського регіону України населення / В.С. Грицевич, Х.В. Сеньчук // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 10(1). -Харків, 2011. -С.122-127.
 • Грицевич В.С. Географія людини в інформаційному суспільстві / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2011: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2011. –С.21-23.
 • Грицевич В.С., Дубчева А.М. Місце України в єврорегіональному та глобальному суспільно-географічному контексті / В. Грицевич, А. Дубчева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2011: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2011. –С.122-124.
 • Грицевич В.С. Чисельність та густота населення за переписними відділами. М. 1:75 000 // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 81.
 • Грицевич В.С. Густота населення. М. 1:150 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 81.
 • Грицевич В.С. Захворюваність на усі види хворіб. М. 1:150 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 103.
 • Грицевич В.С. Захворюваність на хвороби органів дихання. М. 1:150 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 103.
 • Грицевич В.С. Захворюваність на злоякісні новоутворення. М. 1:150 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 103.
 • Грицевич В.С. Захворюваність на хвороби крові та кровотворних органів. М. 1:150 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 103.
 • Грицевич В.С. Сфера інформатизації. М. 1:60 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 124.
 • Грицевич В.С. Електрозв’язок. М. 1:60 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 142.
 • Грицевич В.С. Поштовий зв’язок. М. 1:60 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 143.
 • Грицевич В.С. Суспільно-географічні застосування інтелектуального аналізу демографічних даних на прикладі Львівського регіону : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. [“Географія та екологія: наука та освіта”] (Умань, 2010 р.). – Умань, 2010. – С.49-51.
 • Грицевич В.С., Бекерська К.І. Історико-культурні пам’ятки національного значення на Львівщині: суспільно-географічні особливості поширення : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. [“Географія та екологія: наука та освіта”] (Умань, 2010 р.). – Умань, 2010. – С. 51-53.
 • Грицевич В.С., Цар М.Я. Суспільно-географічні особливості забезпечення населення субсидіями на Львівщині : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. [“Географія та екологія: наука та освіта”] (Умань, 2010 р.). – Умань, 2010. – С.53-54.
 • Грицевич В.С. Патріарх української чортківської ґімназистики [про О.Терлецького] /В.С. Грицевич // І плюс. Чортківський інформаційний тижневик, № 19 (225). – 3 червня 2010 року.
 • Грицевич В.С., Бекерська К.І. Житлові споруди та палаци як історико-архітектурні пам’ятки Львівщини: суспільно-географічний аналіз : зб. наук. праць [“Культурний ландшафт: теорія і практика”] /за ред. Г.І.Денисика (Вінниця, 2010 р.). – Вінниця : ПП ТД «Едельвейс і К°», 2010. – С.38-40.
 • Грицевич В.С. Застосування нейромереж Кохонена для демографічної таксономізації регіону : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2010 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2010. – С. 435-438.
 • Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Стан та перспективи розвитку мережі автомобільних доріг Карпатського регіону України в умовах Євроінтеграції // : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2010 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2010. – С. 276-280.
 • Грицевич В.С., Бекерська К.І. Географія історико-архітектурних пам’яток місцевого значення Львівської області : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2010 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2010. – С. 484-487.
 • Грицевич В.С., Цар М.Я. Соціальне забезпечення інвалідів на Львівщині: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2010 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2010. – С. 498-501.
 • Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Автотранспортна мережа Карпатського регіону України в контексті Євроінтеграції /В. Грицевич, Х.Сеньчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія, №2. – Тернопіль, 2010. – С. 52-58.
 • Грицевич В.С., Дубчева А.М. Омелян Терлецький і дослідження політико-географічного положення України / В. Грицевич, А. Дубчева // Історія української географії, №22. – Тернопіль, 2010. – С. 32-34.
 • Грицевич В.С. Головні категорії та поняття суспільно-географічного пізнання дійсності / В. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії, №9(2). – Харків, 2010. – С.19-24.
 • Грицевич В.С. Подвірна Х.Є. Проблеми медичної географії у праці С.Подолинського “Життя і здоров’я людей на Україні” / В. Грицевич, Х. Подвірна // Часопис соціально-економічної географії, №9(2). – Харків, 2010. – С. 104-109.
 • Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Кривизна автотранспортного простору Львівської області /В. Грицевич, Х.Сеньчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №1. – Тернопіль, 2009.  – С. 50-55.
 • Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Автотранспортний простір Львівщини: проблеми та шляхи вирішення : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2009 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2009. – С. 127-131.
 • Грицевич В.С. Система ієрархічних форм геопросторової організації територіальних суспільних комплексів /В.С. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії, № 6(1). – Харків, 2009. – С.55-61.
 • Грицевич В.С. Суспільно-географічне пізнання світу як наукова категорія і важлива сфера людської діяльності : зб. наук. праць [“Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”] (Херсон, 2009 р.). – Херсон, 2009. – С. 133-136.
 • Грицевич В.С., Бекерська К.І. Суспільно-географічні особливості поширення пам’яток історико-архітектурної спадщини Львівської області : зб. наук. праць [“Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”] (Херсон, 2009 р.). – Херсон, 2009. – С. 136-140.
 • Грицевич В.С., Цар М.Я. Регіональні особливості соціального захисту населення в Україні : зб. наук. праць [“Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”] (Херсон, 2009 р.). – Херсон, 2009. – С. 140-145.
 • Грицевич В.С. Визначення координат Географічного Центра України : матеріали конф. [“Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”] (Львів, 2009 р.) – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 70-71.
 • Грицевич В.С. Аналіз регіональних суспільних комплексів з використанням апарату лінгвістичних змінних : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2009 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2009 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2009. – С. 19-21.
 • Грицевич В.С., Бекерська К.І. Історико-архітектурні пам’ятки Львівщини: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2009 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2009 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2009. – С. 154-158.
 • Грицевич В.С., Грицевич О.М., Цар М.Я. Пенсійне забезпечення населення Львівщини: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2009 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2009 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2009. – С. 150-154.
 • Грицевич В.С. Статистичні ознаки та характеристики їхньої центральної тенденції : Тексти лекцій /В.С. Грицевич – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – 44 с.
 • Грицевич В.С. Деморесурсний потенціал територій в аспекті геоінформаційного менеджменту : зб. наук. праць. Т.2 [“Географія в інформаційному суспільстві”] (К., 2008 р.). – К. : ВГЛ “Обрії”, 2008. – С.43-44.
 • Грицевич В.С., Грицеляк В.П. Зовнішня економічна діяльність сфери зв’язку прикордонного регіону : суспільно-географічна характеристика на прикладі Львівської області: тези доп. міжнарод. наук. – практ. конф. [“Європейська та євроатлантична інтеграція і транскордонне співробітництво”] (Луцьк, 2008 р.) – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С.130-134.
 • Грицевич В.С., Грицеляк В.П. Суспільно-географічна характеристика сфери зв’язку Львівщини / В. Грицевич, В. Грицеляк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, №1. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. –С. 111-117.
 • Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Функціональні закономірності сфери охорони здоров’я обласного регіону (на прикладі Львівської області) /В. Грицевич, Х. Подвірна // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, №1. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С. 161-166.
 • Грицевич В.С. Узагальнення правила Ціпфа для суспільно-географічних досліджень / В.С. Грицевич // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, №1. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С. 78-83.
 • Грицевич В.С., Годісь Н.Р. Суспільно-географічний аналіз сімейно-шлюбних процесів прикордонного Львівського регіону : тези доп. міжнарод. наук. – практ. конф. [“Європейська та євроатлантична інтеграція і транскордонне співробітництво”] (Луцьк, 2008 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С. 141-143.
 • Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Структурні закономірності територіальної організації сфери охорони здоров’я обласного регіону (на прикладі Львівської області)  / В. Грицевич, Х. Подвірна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Геологія-Географія-Екологія, № 804. – Харків, 2008. – С. 159-162.
 • Грицевич В.С. Моделювання функціональних закономірностей в географії суспільства / В.С. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії, № 4(1). – Харків, 2008. – С.41-44.
 • Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Закономірності відповідності в територіальній організації сфери охорони здоров’я обласного регіону (на прикладі Львівської області) / В. Грицевич, Х. Подвірна // Вісник ЛНУ. Серія : Географія, № 35. – Львів, 2008. – С. 58-65.
 • Грицевич В.С. Аналітичне картографування соціального руху населення : зб. наук. праць. Вип.3 [“Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку”] (К., 2008 р.). – К. : ДНВП “Картографія”, 2008. – С. 133-134.
 • Грицевич В.С., Грицевич О.М. Комплексне картографування соціального захисту населення : зб. наук. праць. Вип.3 [“Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку”] (К., 2008 р.). – К. : ДНВП “Картографія”, 2008. – С. 134-137.
 • Грицевич В.С. Програмована геопросторова організація діяльності в регіоні: суспільно- і математико-географічні аспекти : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2008 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С. 360-361.
 • Грицевич В.С. Сучасна інформаційна діяльність у світлі суспільно-географічних досліджень : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2008 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2008 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2008. – С. 26-29.
 • Грицевич В.С., Грицеляк В.П. Телекомунікаційно-географічне положення Львівської області як чинник її інформаційного розвитку : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2008 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2008 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2008. – С. 106-109.
 • Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Топологічний аналіз автотранспортного простору навколо міських поселень Львівської області : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2008 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2008 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2008. – С. 110-113.
 • Грицевич В.С., Шурко З.Ю. Нозогеографічні особливості виправданих втрат робочого часу найманих працівників Львівщини : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2008 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2008 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2008. – С. 113-116.
 • Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Історико-географічні особливості розвитку залізничної мережі в Західному регіоні України /В. Грицевич, Х.Сеньчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2008. – С. 6-12.
 • Грицевич В.С. Сучасна інформаційна діяльність у світлі суспільно-географічних досліджень / В.С. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії, №5(2). – Харків, 2008. – С. 40-45.
 • Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Характеристика головних ознак геопросторової організації сфери охорони здоров’я Львівщини / В. Грицевич, Х. Подвірна // Часопис соціально-економічної географії, №5(2). – Харків, 2008. – С. 161-165.
 • Грицевич В.С. Математико-географічні основи менеджменту демографічною ситуацією регіону : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2007 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2007 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2007. – С. 28-31.
 • Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Геопросторове моделювання захворюваності населення великого міста (на прикладі м. Львова) : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2007 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2007 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2007. – С. 101-104.
 • Грицевич В.С. Територіальний операційний менеджмент міграцій трудових ресурсів між містом і селом : матеріали IV Всеукр. наук. конф. [“Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України”] (К., 2007 р.) – К. : ВГЛ “Обрії”, 2007. – С. 90-91.
 • Грицевич В.С. Перспективи розширення сфери використання закону Ціпфа в соціально-економіко-географічних дослідженнях / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2007. – С. 61-65.
 • Подвирна Х.Е., Грицевич В.С. Медико-географическая характеристика заболеваемости населения г. Львова : материалы научн. конф. и международ. научн. конф. аспир. и мол. ученых [“Ломоносовские чтения”, “Ломоносов-2007”] (Севастополь, 2007 г.). – Севастополь : НПЦ “ЭКОСИ-Гидрография”, 2007. – С.22-23.
 • Грицевич В.С. Розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації та регіоналізації світової економіки : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. Т.2 [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2007 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2007. – С.8-12.
 • Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Сфера охорони здоров’я Львівської області: закономірності відповідності територіальної організації : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. Т.2 [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2007 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2007. – С.165-169.
 • Грицевич В.С., Грицеляк В.П. Комунікації прикордонного регіону: суспільно-географічні особливості сучасного розвитку (на прикладі Львівської області) : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. Т.2 [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2007 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2007. – С.195-199.
 • Грицевич В.С. Наногеографічний погляд на життєвий і творчий шлях Степана Рудницького / В.С. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії, №3 (2). – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, 2007. – С. 24-26.
 • Грицевич В.С. Степан Рудницький у світлі наногеографії: геопросторові кола життєвого і творчого шляху : зб. матеріалів ІІІ Міжнарод. конф., присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького. Ч.1 [“Історія української географії та картографії”] (Тернопіль, 2007 р.). – Тернопіль, 2007. – С. 17-21.
 • Грицевич В.С. Розробка шляхів вдосконалення територіальної організації суспільних комплексів як одне з головних завдань соціально-економічної географії / В.С. Грицевич // Географія та екологія : наука та освіта. – К. : Інтерлінк, 2006. – С.44-46.
 • Грицевич В.С. Географія людини (наногеографія) як новий погляд на суспільну географію в постіндустріальну епоху : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2006 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2006 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2006. – С. 68-71.
 • Грицевич В.С., Ранця О.І. Математико-картографічний аналіз міграційних процесів в Україні : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2006 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2006 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2006. – С.146-149.
 • Грицевич В.С. Методичні підходи до географо-картографічного дослідження ресурсів культурно-пізнавального меморіального туризму регіону (на прикладі Збаражчини) / В.С. Грицевич // Вісник наукових досліджень. Серія : Туризм, №1. – Тернопіль : Ред.-видав. відділ Галицького ін-ту ім. В.Чорновола, 2006. – С. 150-152.
 • Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Трюхан М.О., Барановський В.Д., Шевченко В.О., Грицевич В.С. Визначення координат географічного центру території України // [Карпінський Ю.О., Трюхан М.О., Грицевич В.С. та ін.] // Державна картографо-геодезична служба України (1991-2006). – К. : НДІГК, 2006. –С. 344-361.
 • Грицевич В.С. Завдання суспільно-географічної науки в період формування інформаційного суспільства в Україні : зб. наук. праць на пошану Заслуженого проф. ЛНУ ім. І. Франка О. Шаблія [“Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії”] (Львів, 2006 р.). – Львів, 2006. – С. 111-117.
 • Грицевич В.С. Розвиток інформаційного суспільства в Україні в контексті європейських інтеграційних процесів : матеріали II Міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва”] (Луцьк, 2005 р.). – Луцьк : РВВ „Вежа”, 2005. – С.474-476.
 • Грицевич В.С. Суспільно-географічні чинники розвитку сфери електронних комунікацій в час становлення інформаційного суспільства в Україні / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія, №2. – Тернопіль, 2005 – С. 46-48.
 • Грицевич В.С. Картографічна інтерпретація результатів багатовимірної таксономізації територіальних суспільних комплексів : зб. наук. праць // [“Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку”] (К., 2005 р.). – К. : ДНВП „Картографія”, 2005. – С.71-74.
 • Грицевич В.С. Математико-географічний підхід до визначення центру території України : матеріали міжнарод. наук. семінару [“Львівська суспільно-географічна школа у національному і європейському вимірах”] (Львів, 2005 р.). –Львів : Вид. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С.360-369.
 • Грицевич В.С. Картографічна інтерпретація багатовимірної таксономізації в суспільно-географічних дослідженнях / В.С. Грицевич // Вісник геодезії та картографії, №3. – К., 2005. – С. 34-38.
 • Грицевич В.С. Геопросторова організація як фактор ресурсозбереження в територіальних господарських комплексах : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил”] (К., 2004 р.). –К. : ВЛГ Обрії, 2004. ‑ С.55‑56.
 • Грицевич В.С. Україна має центр. Географічний / В.С. Грицевич // Народна армія, №158. – 21 серпня 2004 р.
 • Грицевич В.С. Актуальні проблеми вивчення територіальних суспільних комплексів на сучасному етапі : зб. наук. праць. Т 3. [“Україна: географічні проблеми сталого розвитку”] (К., 2004 р.). – К. : ВГЛ Обрії, 2004. – С. 70-71.
 • Шаблій О.І., Грицевич В.С. Матричний підхід до класифікації напрямків географії суспільства : зб. наук. праць. Т.4 [“Україна: географічні проблеми сталого розвитку”]. (К., 2004 р.). – К. : ВГЛ Обрії, 2004. – С. 151-153.
 • Карпінський Ю.О., Трюхан М.О., Лященко А.А., Шевченко В.О., Барановський В.Д., Грицевич В.С. Про результати наукових досліджень з визначення координат географічного центру території України / [Карпінський Ю.О., Трюхан М.О., Грицевич В.С. та ін.] // Вісник геодезії та картографії, № 2. К., 2004. – С. 66-69.
 • Грицевич В.С. Центрографічні дослідження України / В.С. Грицевич // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 368-370.
 • Грицевич В.С. Центрографія України: Історія і перспективи /В.С. Грицевич // Історія української географії, №8. – Тернопіль, 2003. – С. 115-119.
 • Грицевич В.С. Моделювання територіальних систем у суспільно-географічній науці /В.С. Грицевич // Вiсник ЛНУ ім. І.Франка. Серія : Географiя, № 29. – Львiв, 2003. – С. 8-12. – Ч.2
 • Грицевич В.С. Метод змістовних декомпозицій у математико-географічному вивченні територіальних суспільних комплексів : зб. наук. праць. Вип. 10 [“Географія і сучасність”] (К., 2003 р.). – К. : Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2003. – С. 40-47.
 • Грицевич В.С. Система теоретико-географічних понять при вивченні суспільного поділу праці в територіальних господарських комплексах /В.С. Грицевич // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів : НТШ, 2003. – С. 324-326. – Т. ХІ.
 • Грицевич В.С. Математико-географічна оцінка господарської спеціалізації регіону / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Географія, №1. – Тернопіль, 2003. – С. 72-76.
 • Грицевич В.С. Деякі аспекти трансформації агропромислових комплексів в умовах ринкових перетворень України /В.С. Грицевич // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення. – К : Стафед-2, 2002. – С. 121-122.
 • Грицевич В.С. Проект атласу Internet-індустрії України : зб. наук. праць [“Геоінформаційне картографування сьогодні”] (К., 2002 р.). – К. : Академперіодика, 2002. – С. 76.
 • Пат. 2001106866 А, Україна, МПК 7А01К67/02. Спосіб оптимізуючого відбору в популяціях молочної худоби / Бердичевський М.С., Грицевич В.С., Кузів М.І., Гнатюк С.І. ; заявл. 09.10.01 ; опубл. 17.09.02, Бюл. N 3.- 4 с.
 • Грицевич В.С. Про географічний центр України та її середину /В.С. Грицевич // Краєзнавство. Географія. Туризм. № 44 (289). – Тернопіль, 2002. – С. 12-13.
 • Грицевич В.С. Математико-картографічні підходи до аналітичної формалізації географічних комп’ютерних атласів : зб. наук. праць. Вип.8 [“Географія і сучасність”] (К., 2002 р.). – К. : Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2002. – С. 3-8.
 • Грицевич В.С. Математична географія: історія, сучасність, перспективи : зб. наук. праць, в 4-х т. [“Україна та глобальні процеси: географічний вимір”] (К., 2001 р.). – К. : Обрії, 2001. – С.27-28.
 • Пивовар О.А., Грицевич В.С. Національне господарство України через призму центрографічного аналізу : зб. наук. праць, в 4-х т. [“Україна та глобальні процеси: географічний вимір”] (К., 2001 р.). – К. : Обрії, 2001. – С. 95-98.
 • Бердичевський М.С., Грицевич В.С., Бердичевський О.М. Моніторинг параметрів генетичної мінливості та оптимізація селекційного процесу популяцій виду BOS в різних агроекосистемах України / Бердичевський М.С., Грицевич В.С., Бердичевський О.М. // Науково-технічні розробки Львівщини. – Львів : ЦНТЕІ, 2001. – С. 23-25.
 • Грицевич В.С. Математико-географічні підходи у краєзнавчих дослідженнях руху населення регіональної системи розселення /В.С. Грицевич // Історія української географії. Спеціальний випуск: Краєзнавство, №4. –Тернопіль, 2001. – С. 105-106.
 • Грицевич В.С. Багатовимірна таксономізація в суспільно-­географічних дослідженнях / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Географія, No1. ­ Тернопіль, 2001. ­ -С. 64­-67.
 • Грицевич В.С. Вiдтворювальний потенцiал трудових ресурсiв регiону (математико-географiчний аналiз на матерiалах Львiвської областi) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 “Економічна і соціальна географія” / В.С. Грицевич. – Львiв, 2000. – 20 с.
 • Грицевич В.С. Аналiз середовища життєдiяльностi та вiдтворення трудових ресурсiв Львiвської областi. Математико-географiчнi аспекти /В.С. Грицевич // Вiсник ЛДУ ім. І.Франка. Серія : Географiя, № 26. – Львів, 2000. – С.201-204.
 • Грицевич В.С. Культура / В. С. Грицевич // Навчально-краєзнавчий атлас Тернопільської області. – Львів : ВНТЛ, 2000. – С.19.
 • Грицевич В.С. Яворівський район в системі суспільно-екологічних відносин Львівщини /В.С. Грицевич // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на Розточчі. – Львів : Логос, 2000. – С.93-95.
 • Грицевич В.С. Проблеми розвитку математичної географії : зб. наук. праць [“Географічна наука та освіта в Україні”] (К., 2000 р.). – К., 2000. – С.33-34.
 • Грицевич В.С. Підходи до математико-географічного вивчення суспільно-географічного положення /В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2000. – С. 46-50.
 • Грицевич В.С. Територіальні індекси як засіб регіональних економіко-статистичних досліджень /В.С. Грицевич // Формування нової парадигми економічної освіти в Україні. – Львів, 2000. – С.156-158.
 • CURVATURE OF MOTOR TRANSPORT SPACE AS A CAUSE AND EFFECT OF ITS TRANSFORMATION
 • АВТОТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
 • АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ З ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ТЕМАТИКИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
 • БАГАТОВИМІРНА ТАКСОНОМІЗАЦІЯ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ЇЇ КАРТОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
 • ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ГЕОГРАФІЧНОГО ЦЕНТРА УКРАЇНИ
 • ГЕОГРАФІЯ ЛЮДИНИ (НАНОГЕОГРАФІЯ) ЯК НОВИЙ ПОГЛЯД НА СУСПІЛЬНУ ГЕОГРАФІЮ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ
 • ГЕОГРАФІЯ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
 • ГЕОПРОСТОРОВІ ПОЄДНАННЯ СТОЛИЦЬ ДЕРЖАВ СВІТУ
 • ГОЛОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПІЗНАННЯ ДІЙСНОСТІ
 • ГОТЕЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЛЬВІВЩИНИ ТА ЇХНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
 • ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІДПОВІДНОСТІ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
 • ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА, ЯК СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИКЛИК XXI СТОЛІТТЯ
 • ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ МЕРЕЖІ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
 • КАРТОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БАГАТОВИМІРНОЇ ТАКСОНОМІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
 • КОМПЛЕКСНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 • КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ТА РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
 • КРИВИЗНА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
 • КРИВИЗНА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 • МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕМОГРАФІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ РЕГІОНУ
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ДЕМОГЕОГРАФІЇ
 • МЕТОДИ МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ
 • МЕТОДИ МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
 • МЕТОДИ МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ
 • МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДЕМОГЕОГРАФІЧНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ РЕҐІОНУ В СВІТЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ
 • МІСЦЕ УКРАЇНИ В ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОМУ КОНТЕКСТІ
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІЙ НАУЦІ
 • ОМЕЛЯН ТЕРЛЕЦЬКИЙ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ
 • ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КРУЇЗНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • ПІДХОДИ ДО МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ
 • ПОЛІМАГІСТРАЛІ КАРПАТСЬКОГО РЕҐІОНУ УКРАЇНИ
 • РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
 • СИСТЕМА ІЄРАРХІЧНИХ ФОРМ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
 • СТАТИСТИЧНІ ОЗНАКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИХИ ЇХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ
 • СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ У СВІТЛІ НАНОГЕОГРАФІЇ ГЕОПРОСТОРОВІ КОЛА ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
 • СТРУКТУРНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
 • СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ СВІТУ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ І ВАЖЛИВА СФЕРА ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЧАС СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
 • СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СВІТЛІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ДУГА СТОЛИЦЬ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ З УЧАСТЮ УКРАЇНИ
 • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІЗНАННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
 • ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МІГРАЦІЙ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ МІЖ МІСТОМ І СЕЛОМ
 • ТОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ НАВКОЛО МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 • ТОПОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
 • ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РЕСУРСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ В РЕГІОНІ
 • УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАВИЛА ЦІПФА ДЛЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО АТЛАСНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ РУХУ НАСЕЛЕННЯ
 • Grytsevych V.S. Curvature of motor transport space as a cause and effect of its transformation / Grytsevych V.S. // Київський географічний щорічник. –Вип. 8. 2013. –К.: КВ УГТ, 2013. –С.213­-217.
 • Грицевич В.С. Туристична діяльність готельних закладів: ресурсно­ функціональний підхід до геоінформаційного моніторингу в регіоні / В.С.Грицевич // Вісник Львівського ун­ту. Серія геогр. 2013. Вип. 43. –С.170­-175.
 • Грицевич В.С. Інформатизація суспільства, як соціально-­географічний виклик XXI століття / В.С. Грицевич // Соціально-­географічні виклики у Східно­центральній Європі у XXI столітті. Збірник матеріалів міжнародної географічної конференції. –Берегово: Поліграфцентр “Ліра”, 2012. –С.276-­280.
 • Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Готельні заклади Львівщини та їхня діяльність на прикладі міжнародного туризму / В.С.Грицевич, Х.Є.Подвірна // Часопис соціально-­економічної географії. ­Вип. 12(1). ­Харків, 2012. ­С.97-­101.
 • Грицевич В.С. Функціонально-­територіальний підхід до атласного картографування руху населення / В.С.Грицевич // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Зб. матеріалів V всеукраїнської науково-­практичної конференції “Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору”. –К.: ДНВП “Картографія”, 2012. – С.42-­44.
 • Грицевич В.С. Географія людини в інформаційному суспільстві / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.­практ. конф. “Регіон­-2011: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: РВВ Харківського національного ун­ту ім. В.Н.Каразіна, 2011. –С.21-­23.
 • Грицевич В.С. Методи математико-­географічного моделювання територіальної мобільності населення / В.С. Грицевич // Часопис соціально­ економічної географії. ­Вип. 10(1). ­Харків, 2011. ­С.53-­57.
 • Грицевич В.С. Тополого­-географічний аналіз регіонального устрою України / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, No2. – Тернопіль, 2011. – С. 60–66.
 • Грицевич В.С. Методичні основи вивчення демографічної самоорганізації регіону в світлі інтелектуального аналізу даних: зб. наук. праць [“Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”] (Херсон, 2011 р). – Херсон, 2011. ­ С. 88-­96.
 • Грицевич В.С. Сеньчук Х.В. Кривизна автотранспортного простору Карпатського регіону України / В.С. Грицевич, Х.В. Сеньчук // Часопис соціально-­економічної географії. ­Вип. 10(1). ­Харків, 2011. ­С.122-­127.
 • Грицевич В.С. Головні категорії та поняття суспільно-­географічного пізнання дійсності / В. Грицевич // Часопис соціально­економічної географії, No9(2). ­ Харків, 2010. ­ -С.19-24.
 • Грицевич В.С. Система ієрархічних форм геопросторової організації територіальних суспільних комплексів /В.С. Грицевич // Часопис соціально­ економічної географії, No 6(1). ­ Харків, 2009. ­ -С.55­-61.
 • Грицевич В.С. Узагальнення правила Ціпфа для суспільно­-географічних досліджень / В.С. Грицевич // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, No1. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С. 78­-83.
 • Грицевич В.С. Сучасна інформаційна діяльність у світлі суспільно­ географічних досліджень / В.С. Грицевич // Часопис соціально­економічної географії, No5(2). ­ Харків, 2008. ­ -С. 40-­45.
 • Грицевич В.С. Моделювання територіальних систем у суспільно­ географічній науці /В.С. Грицевич // Вiсник ЛНУ ім. І.Франка. Серія : Географiя, No 29. ­ Ч.2 ­ Львiв, 2003. ­ С. 8-­12.
 • Грицевич В.С. Підходи до математико­-географічного вивчення суспільно­-географічного положення /В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Географія, No2. ­ Тернопіль, 2000. ­ -С. 46-­50.
 • АВТОТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, Володимир ГРИЦЕВИЧ, Христина СЕНЬЧУК
 • БАГАТОВИМІРНА ТАКСОНОМІЗАЦІЯ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ЇЇ КАРТОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
 • КАРТОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БАГАТОВИМІРНОЇ ТАКСОНОМІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
 • КРИВИЗНА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Володимир ГРИЦЕВИЧ, Христина СЕНЬЧУК
 • МЕТОДИ МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ
 • ОМЕЛЯН ТЕРЛЕЦЬКИЙ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ, Володимир Грицевич, Антоніна Дубчева
 • ПОЛІМАГІСТРАЛІ КАРПАТСЬКОГО РЕҐІОНУ УКРАЇНИ, Володимир ГРИЦЕВИЧ, Христина СЕНЬЧУК
 • СТАТИСТИЧНІ ОЗНАКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЇХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ
 • СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ У СВІТЛІ НАНОГЕОГРАФІЇ: ГЕОПРОСТОРОВІ КОЛА ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
 • СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЧАС СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
 • ТОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ НАВКОЛО МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Грицевич В.С., Сеньчук Х.В.

Біографія

Народився 17 травня 1955 року у м. Збараж Тернопільської області в родині педагогів. Закінчив із золотою медаллю середню школу в м. Чорткові і заочну фізико-­математичну школу при Київському державному університеті (1972), а через п’ять років (1977) – з відзнакою факультет прикладної математики і механіки Львівського державного університету імені Івана Франка. Неодноразово був у числі переможців всеукраїнських учнівських і студентських олімпіад. Залишений для роботи у Львівському університеті. Працював завідувачем міжфакультетської комп’ютерної лабораторії, науковим співробітником науково-­дослідної лабораторії, викладачем. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Відтворювальний потенціал трудових ресурсів реґіону (математико-­географічний аналіз на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник – проф. О. Шаблій). З 2002 р. на посаді доцента. Викладає навчальні дисципліни: “Статистичні методи в суспільній географії”, “Математичні методи в суспільній географії”, “Комп’ютерне картографування”, “Географія комунікацій”, “Суспільно-географічне картографування”. Плідно керує студентською науковою роботою. Був науковим керівником більше сорока дипломних і маґістерських робіт, 15 з них відзначені державною екзаменаційною комісією. Під керівництвом доц. Грицевича В.С. та у співавторстві з ним студенти зробили 30 наукових публікацій, четверо дипломників стали кандидатами географічних наук.

Під науковим керівництвом доц. Грицевича В.С. захищені та підготовлені до захисту такі дисертаційні роботи:
Подвірна Х.Є “Геопросторова організація сфери охорони здоров’я (на матеріалах Львівської області)”, захищена в 2010 році;
Сеньків М.І. “Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України”, захищена в 2017 році;
Сергеєва Н.П. “Застосування геоінформаційних систем в суспільній географії (на матеріалах Львівської області)”, завершена і підготовлена до захисту.

Науковий доробок доц. Грицевича В.С. після захисту кандидатської дисертації:
2000 рік. Обгрунтував метод кількісної оцінки суспільно–географічного положення.
2002 рік. Обгрунтував аналітичну формалізацію географічних комп’ютерних атласів.
2003 рік. Обгрунтував метод змістовних декомпозицій в атласному картографуванні.
2004 рік. Співавтор визначення Географічного Центру України.
2005 рік. Розвинув ідею картографічної інтерпретації багатовимірної таксономізації.
2006 рік. Обгрунтував наногеографічний напрямок в суспільній географії.
2007 рік. Обгрунтував ідею менеджменту демографічною ситуацією регіону.
2008 рік. Запропонував класифікацію видів сучасної інформаційної діяльності.
2009 рік. Обгрунтував аналітичні моделі ієрархічних форм територіального устрою.
2009 рік. Обгрунтував метод визначення кривизни транспортного простору.
2009 рік. Запропонував тріаду (простір, час, соціум) географічного вивчення суспільства.
2010 рік. Запропонував категорію “суспільно–географічне пізнання світу”.
2011 рік. Запропонував низку числових характеристик топологічного положення регіонів.
2011 рік. Співавтор Комплексного Атласа м. Львова (9 карт).
2011 рік. Обгрунтував модель територіальної мобільності населення.
2012 рік. Обгрунтував фрактальний підхід до теорії центральних місць.
2013 рік. Обгрунтував ресурсно-функціональний підхід до вивчення туристичної діяльності закладів розміщення туристів.
2014 рік. Обгрунтував єдине розуміння понять “геодані”, “геоінформація”, “геознання”.
2014 рік. Обгрунтував ідею геопросторових поєднань столиць держав світу.
2014 рік. Обгрунтував ідею залізничних круїзів в Україні.
2014 рік. Запропонував підходи до картографування суспільно–географічних знань.
2016 рік. Обгрунтував Форми мінливості, як один з аспектів суспільно–географічного вивчення.
2017 рік. Обгрунтував принцип єдності просторово–географічного та логічного.
2018 рік (березень). Обгрунтував принцип географізму в наукових дослідженнях.
2018 рік (грудень). Обгрунтував антропоторію, як конкретний об’єкт дослідження суспільної географії.
2019 рік (грудень). Обгрунтував тринітарний підхід до розуміння предмета дослідження в суспільній географії.
2020 рік. Обгрунтував ідею урбаністичних гнізд, як осередків геоторіальної організації суспільства.
2021 рік. Обгрунтував ідею геотопології як фактора єдності географічної науки.

Проекти

 • 1991–1996 рр. Науково-дослідна тема “Методи оперативного комп’ютерного моніто­рингу географо-екологічної ситуації в реґіоні” (керівник проф. О.І. Шаблій, відповідальний виконавець доц. М.З. Мальський).
 • 1996–1997 рр. Науково-дослідна тема “Теоретичні та науково-методичні основи комп’ютерного атласного картографування з метою створення навчально-методичних комплексів для вищої і середньої школи” (керівник проф. О.І.Шаблій, відповідальний виконавець асист. В.С.Грицевич).
 • 1997–1999 рр. Науково-дослідна тема “Дослідження виснаження трудового потенціалу реґіону” (керівник проф. О.І.Шаблій, відповідальний виконавець доц. Л.Т. Шевчук).
 • Видавничий проект “Львів: комплексний атлас”

Нагороди

Тричі нагород­жений «Подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка» за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності.

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!