Грицевич Володимир Степанович

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-57

Електронна пошта: volodymyr.grytsevych@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.instagram.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

• теоретико­-методологічні аспекти суспільно-­географічного пізнання світу;

• питання методології, теорії та методики математичної суспільної географії.

• географія комунікацій, геологістика, географія соціальної сфери, географія медичної сфери, географія туризму;

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Грицевич В.С., Мамчур О.І. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії: методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 • Грицевич В.С., Ванда І.В. Математичні методи в суспільній географії (навчальний посібник)
 • Грицевич В.С. Статистичні методи в суспільній географії: навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В.С. Грицевич, Л.І.Котик. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − 64с.
 • Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В.С. Грицевич, І.В.Ванда. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − 96с.
 • Грицевич В.С. Кореляційний та регресійний аналіз в суспільній географії: тексти лекцій. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2016. -24 с.
 • Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − 48с.
 • Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: тексти лекцій для студентів заочної форми навчання / В.С. Грицевич. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2013. -48 с.
 • Грицевич В.С. Географія комунікацій: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 8.0401040 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − 20с.
 • Грицевич В.С. Математичні методи в політичній географії: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − 48с.
 • Грицевич В.С. Методичні вказівки до вивчення геоінформаційної системи ArcView / В.С. Грицевич.  – Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету. 2013, – 32 с.
 • Грицевич В.С. Збірник практичних робіт з курсу “Статистичні методи в соціально-економічній географії” / В.С. Грицевич. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 100 с.
 • Грицевич В.С. Математичні методи в демогеографії. Текст лекції /В.С. Грицевич . – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 30 с.

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Народився 17 травня 1955 року у м. Збараж Тернопільської області в родині педагогів. Закінчив із золотою медаллю середню школу в м. Чорткові і заочну фізико-­математичну школу при Київському державному університеті (1972), а через п’ять років (1977) – з відзнакою факультет прикладної математики і механіки Львівського державного університету імені Івана Франка. Неодноразово був у числі переможців всеукраїнських учнівських і студентських олімпіад. Залишений для роботи у Львівському університеті. Працював завідувачем міжфакультетської комп’ютерної лабораторії, науковим співробітником науково-­дослідної лабораторії, викладачем. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Відтворювальний потенціал трудових ресурсів реґіону (математико-­географічний аналіз на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник – проф. О. Шаблій). З 2002 р. на посаді доцента. Викладає навчальні дисципліни: “Статистичні методи в суспільній географії”, “Математичні методи в суспільній географії”, “Комп’ютерне картографування”, “Географія комунікацій”, “Суспільно-географічне картографування”. Плідно керує студентською науковою роботою. Був науковим керівником більше сорока дипломних і маґістерських робіт, 15 з них відзначені державною екзаменаційною комісією. Під керівництвом доц. Грицевича В.С. та у співавторстві з ним студенти зробили 30 наукових публікацій, четверо дипломників стали кандидатами географічних наук.

Під науковим керівництвом доц. Грицевича В.С. захищені та підготовлені до захисту такі дисертаційні роботи:
Подвірна Х.Є “Геопросторова організація сфери охорони здоров’я (на матеріалах Львівської області)”, захищена в 2010 році;
Сеньків М.І. “Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України”, захищена в 2017 році;
Сергеєва Н.П. “Застосування геоінформаційних систем в суспільній географії (на матеріалах Львівської області)”, завершена і підготовлена до захисту.

Науковий доробок доц. Грицевича В.С. після захисту кандидатської дисертації:
2000 рік. Обгрунтував метод кількісної оцінки суспільно–географічного положення.
2002 рік. Обгрунтував аналітичну формалізацію географічних комп’ютерних атласів.
2003 рік. Обгрунтував метод змістовних декомпозицій в атласному картографуванні.
2004 рік. Співавтор визначення Географічного Центру України.
2005 рік. Розвинув ідею картографічної інтерпретації багатовимірної таксономізації.
2006 рік. Обгрунтував наногеографічний напрямок в суспільній географії.
2007 рік. Обгрунтував ідею менеджменту демографічною ситуацією регіону.
2008 рік. Запропонував класифікацію видів сучасної інформаційної діяльності.
2009 рік. Обгрунтував аналітичні моделі ієрархічних форм територіального устрою.
2009 рік. Обгрунтував метод визначення кривизни транспортного простору.
2009 рік. Запропонував тріаду (простір, час, соціум) географічного вивчення суспільства.
2010 рік. Запропонував категорію “суспільно–географічне пізнання світу”.
2011 рік. Запропонував низку числових характеристик топологічного положення регіонів.
2011 рік. Співавтор Комплексного Атласа м. Львова (9 карт).
2011 рік. Обгрунтував модель територіальної мобільності населення.
2012 рік. Обгрунтував фрактальний підхід до теорії центральних місць.
2013 рік. Обгрунтував ресурсно-функціональний підхід до вивчення туристичної діяльності закладів розміщення туристів.
2014 рік. Обгрунтував єдине розуміння понять “геодані”, “геоінформація”, “геознання”.
2014 рік. Обгрунтував ідею геопросторових поєднань столиць держав світу.
2014 рік. Обгрунтував ідею залізничних круїзів в Україні.
2014 рік. Запропонував підходи до картографування суспільно–географічних знань.
2016 рік. Обгрунтував Форми мінливості, як один з аспектів суспільно–географічного вивчення.
2017 рік. Обгрунтував принцип єдності просторово–географічного та логічного.
2018 рік (березень). Обгрунтував принцип географізму в наукових дослідженнях.
2018 рік (грудень). Обгрунтував антропоторію, як конкретний об’єкт дослідження суспільної географії.
2019 рік (грудень). Обгрунтував тринітарний підхід до розуміння предмета дослідження в суспільній географії

Проекти

1991–1996 рр. Науково-дослідна тема “Методи оперативного комп’ютерного моніто­рингу географо-екологічної ситуації в реґіоні” (керівник проф. О.І. Шаблій, відповідальний виконавець доц. М.З. Мальський).

1996–1997 рр. Науково-дослідна тема “Теоретичні та науково-методичні основи комп’ютерного атласного картографування з метою створення навчально-методичних комплексів для вищої і середньої школи” (керівник проф. О.І.Шаблій, відповідальний виконавець асист. В.С.Грицевич).

1997–1999 рр. Науково-дослідна тема “Дослідження виснаження трудового потенціалу реґіону” (керівник проф. О.І.Шаблій, відповідальний виконавець доц. Л.Т. Шевчук).

 

Нагороди

Тричі нагород­жений «Подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка» за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!