Кризовий менеджмент в туризмі (анг.) (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Грицишин А. Т.ГрТМ-11с, ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-11сГрицишин А. Т.
ГрТМ-12сГрицишин А. Т.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Кризовий менеджмент в туризмі» є ознайомити студентів із сутністю, принципами та технологією використання кризового менеджменту в туризмі, сформувати у студентів сукупність теоретичних знань і практичних навичок щодо організації як моніторингу, так і специфічних маркетингових досліджень, необхідних для визначення потенційних ризиків та загроз у проведенні туристичної діяльності підприємства, а також здобути необхідні навички і вміння здійснювати антикризове управління туристичними підприємствами.
Завдання курсу: ознайомлення з термінологією та понятійним апаратом кризового менеджменту; вивчення причин та видів кризових ситуації; ознайомлення із процесом організації антикризового управління на туристичному підприємстві, набуття навичок проводити моніторинг та специфічні маркетингові дослідження як передумови для визначення потенційних ризиків у діяльності тур фірми; вивчення методів аналізу і прогнозу; засвоєння інструментарію антикризового управління; вивчення стратегій мінімізації негативного впливу криз на діяльність підприємств.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: понятійний апарат кризового менеджменту в туризмі, технології та інструментарій використання кризового менеджменту у туристичній діяльності підприємства.
вміти: проводити моніторинг та специфічні дослідження з метою визначення потенційних ризиків та загроз у проведенні туристичної діяльності підприємства, а також розробляти стратегію антикризового управління.

Рекомендована література

Основна:

 • Berbekova A., Uysal M., Assaf A. A thematic analysis of crisis management in tourism: A theoretical perspective // Tourism Management, 2021, Vol. 86. DOI:10.1016/J.TOURMAN.2021.104342
 • Crisis management and Communications / Timothy Cooms. 2014. URL: http://www.instituteforpr.org/crisis-management-communications/
 • Dirk Glaesser. Crisis Management in the Tourism Industry [Electronic source]. 2006. (Second Edition). London: Elsevier. URL: file:///D:/Downloads/[Dirk_Glaesser]_Crisis_Management_in_the_Tourism_I(BookFi)%20(1).pdf.
 • Hrytsyshyn A., Krasko A., Bilous S. The Experience Economy: A Modern Trend in the Hospitality and Tourism Industry // Hospitality and tourism of the future: scientific and practical horizons: a collection of abstracts of reports of the 2nd international scientific and practical conference. Kyiv: NUBiP of Ukraine. 2023. pp. 23-26.
 • Malska M.P. Crisis managment in tourism: theory, methodology and practice: training manual / M.P. Malska, I.S. Purska. 2019. 166 p.
 • Purska I., Hrytsyshyn A. Preventive Strategic Crisis Management Measures in Tourism Business // Geographic education and science: challenges and progress: materials of the international scientific and practical conference. Lviv: Prostir-M, 2023. Volume 3. pp. 142-146.
 • Tourism Risk Management – An Authoritative Guide to Managing Crises in Tourism 2006. URL: http://www.sustainabletourismonline.com/awms/Upload/HOMEPAGE/AICST_Risk_management.pdf.
 • Wut T., Xu J., Wong S. Crisis management research (1985-2020) in the hospitality and tourism industry: A review and research agenda // Tourism Management, 2021. DOI: 10.1016/j.tourman.2021.104307.
 • Zhong L., Sun S., Law R., Li X. Tourism crisis management: evidence from COVID-19 // Current Issues in Tourism, 2021, 24:19, 2671-2682, DOI: 10.1080/13683500.2021.1901866

Додаткова:

 • Sharon R. Barstow How to Compose Crisis Scenarios? URL: http://smallbusiness.chron.com/compose-crisis-scenarios-76570.html.
 • Heidi Cardenas Crisis Management Tools. URL: http://smallbusiness.chron.com/crisis-management-tools-48727.html
 • Eric Laws, Bruce Prideaux, K. S. Chon. Crisis Management in Tourism. 2006
 • Christof Pforr, Peter Hosie. Crisis Management in the Tourism Industry. 2009
 • Nigel Evans, Sarah Elphick. Models of Crisis Management: an Evaluation of their Value for Strategic Planning in the International Travel Industry 2005, International Journal of Tourism Research(7, 2005).
 • Brent W. Ritchie Chaos, crises and disasters: a strategic approach to crisis management in the tourism industry, Tourism Management 25 (2004) 669–683.
 • Fevzi Okumus, Kurtulus Karamustafa. Impact of an economic crisis – Evidence fromTurkey, Annals of Tourism Research, Vol. 32, No. 4, pp. 942–961, 2005.\\
 • Yu-Shan Wang. The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan’s international inbound tourism demand. Tourism Management 30 (2009).

Інтернет-джерела:

 • World Development indicators. URL: http://data.worldbank.org/data-catalog.
 • Executive summary. URL: http://www.doingbussiness.org/reports/globalreports/~/media/FPDKM/Doing%20.Business/Documents/AnnualReports/English/DB12Chapters/Executive/Summary.pdf.
 • Human development report. URL: http://hdr.undp.org/en/statistics.
 • http://www.businessdictionary.com.
 • https://www.investopedia.com.
 • 2023 Index of economic freedom. URL: http://www.heritage.org.

Силабус: Силабус: Кризовий менеджмент в туризмі (анг.), 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус