Планування діяльності туристичних установ (англ.) (242 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118доцент Бордун О. Ю.ГрТМ-21с, ГрТМ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ГрТМ-21сдоцент Бордун О. Ю.
ГрТМ-22сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Планування діяльності туристичних установ» є:

  • ознайомити студентів із сутністю та принципами  планування діяльності;
  • сформувати необхідні навички і вміння планування діяльності;
  • сформувати бізнес-план підприємницької діяльності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: понятійний апарат планування діяльності туристичних установ, законодавчу базу туристичної діяльності, систему планування діяльності туристичних установ.
вміти: планувати роботу туристичних підприємств, орієнтуватись у взаємовідносинах на туристичному підприємстві.

Рекомендована література

Basic literature:

  • Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2005. – 241 с.
  • Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування туристичної діяльності Підручник.– К.: Знання, 2010.– 310 с.
  • Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування туристичної діяльності: теорія та практика Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 346 с
  • Prischepa N. P. Business planning: text-book / N. P. Prischepa. – Luhansk: Publishing House of the SE “LNU of Taras Shevchenko”, 2012. – 121 p.
  • Vinogradov, M., Panin, Z., Larionov, A., Vasilyev, L. Business Planning in the Hospitality Industry: Tutorial, 4th ed., M.: Publishing and Trading Corporation «Dashkov and K°», 2013. 280 p.
  • Tourism Business Planning. A Workbook. – 2008, 93 p.
  • Syllabus of the academic discipline “Planning the Activity of the Enterprise” for students of training direction 6.030601 “Management” of all forms of study / compiled by T. Lepeyko, O. Mazorenko. – Kh. : Publishing House of S. Kuznets KhNUE, 2014. – 31 p. (English)

Additional literature:

Силабус: Планування діяльності туристичних установ (англ.). 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус