Планування діяльності туристичних установ (англ.)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118доцент Бордун О. Ю.ГрТМ-21с, ГрТМ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ГрТМ-21сдоцент Бордун О. Ю.
ГрТМ-22сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Планування діяльності туристичних установ» є:

  • ознайомити студентів із сутністю та принципами  планування діяльності;
  • сформувати необхідні навички і вміння планування діяльності;
  • сформувати бізнес-план підприємницької діяльності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: понятійний апарат планування діяльності туристичних установ, законодавчу базу туристичної діяльності, систему планування діяльності туристичних установ.
вміти: планувати роботу туристичних підприємств, орієнтуватись у взаємовідносинах на туристичному підприємстві.

Рекомендована література

Базова

Допоміжна

  •  Закон про туризм — Закон України «Про туризм» у редакції від
    18.11.2003 р. N 1282-IV
  • Ліцензійні умови — Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності, затверджені наказом Держпідприємництва, Мінкультури від 11.09.2007 р. N 111/55.
  • Strategic planning for sustainable tourism development in Poland [https://depot.ceon.pl/…/Strategic%20planning%20for%20sus.]
  • Strategic planning in the context of sustainable tourism development [https://cyberleninka.ru/article/n/strategic-planning-in-the-context-ofsustainable-tourism-development]
  • Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations A Guidebook. – Copyright © 2004 World Tourism Organization Calle Capitán Haya, 42 28020 Madrid, Spain

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Планування діяльності туристичних установ

Завантажити силабус