Планування діяльністі туристичних установ

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Бордун О. Ю.ГрТМ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГрТМ-12доцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Планування діяльності туристичних установ» є:

 • ознайомити студентів із сутністю та принципами планування діяльності;
 • сформувати необхідні навички і вміння планування діяльності;
 • сформувати бізнес-план підприємницької діяльності.

Для чого необхідно вирішити такі завдання:

 • визначення сутності і видів планування діяльності в туризмі;
 • вивчення динаміки туристичного ринку;
 • вміння представити своє підприємство на туристичному ринку;
 • визначення проблем планування діяльності туристичних установ.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат планування діяльності туристичних установ, законодавчу базу туристичної діяльності, систему планування діяльності туристичних установ.

вміти: планувати роботу туристичних підприємств, орієнтуватись у взаємовідносинах на туристичному підприємстві.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. Посіб.– К.: Знання, 2005. – 241 с.
 • Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Планування туристичної діяльності Підручник.– К.:
  Знання, 2010.– 310 с.
 • Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та планування туристичної діяльності: теорія
  та практика Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2012.– 346 с
 • Prischepa N. P.Business planning: text-book / N. P. Prischepa. – Luhansk: Publishing House
  of the SE “LNU of Taras Shevchenko”, 2012. – 121 p.
 • Gerald Schwetje,·Sam Vaseghi. The Business Plan How to Win Your Investors’ Confidence Hamburger Beratungs-Kontor GmbH & Co. KG, 2007, 177p.

Базова

 • РАССЕЛЛ Л. АКОФФ ДЖЕЙСОН МАГИДСОН ГЕРБЕРТ ДЖ. ЭДДИСОН ИДЕАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАВТРАШНИЙ КРИЗИС СЕГОДНЯ СОЗДАНИЕ БУДУЩЕГО ОРГАНИЗАЦИИ.–Днепропетровск. Баланс Бизнес Букс, 2007.– 320с.
 • Ассєль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов.– М.:ИНФРА-М,1999.– ХІІ, –804 с.
 • Business Planning for Sustainable Tourism / Chapter 6 [https://www.seagrant.umaine.edu/files/pdf…/07RG6.pdf ]
 • Strategic planning for sustainable tourism development in Poland [https://depot.ceon.pl/…/Strategic%20planning%20for%20sus.]
 • Strategic planning in the context of sustainable tourism development [https://cyberleninka.ru/article/n/strategic-planning-in-the-context-of-sustainable-tourismdevelopment]
 • Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations A Guidebook.-Copyright ©
  2004 World Tourism Organization Calle Capitán Haya, 42 28020 Madrid, Spain

Допоміжна

 • Shimova, O. S. Basics of Sustainable Tourism: a Tutorial. Minsk: New Knowledge; M.:
  INFRA-M, 2012. 190 p.
 • Kadieva, N., Shahabutinov, Y. Innovations in the Field of Socio-cultural and Tourism: a
  Teaching Aid. Astrakhan: Astrakhan State University, Publishing House «Astrakhan
  University», 2011. 171 p.
 • Veselova, N. Organization of Tourist Activities: a Tutorial. M.: Publishing and Trading
  Corporation «Dashkov and K°», 2014. 256 p.
 • Vinogradov, M., Panin, Z., Larionov, A., Vasilyev,L. Business Planning in the
  Hospitality Industry: Tutorial, 4th ed., M.: Publishing and Trading Corporation «Dashkov and K°», 2013. 280 p.
 • Tourism Business Planning. A Workbook. – 2008, 93 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус