Кулінарна етнологія

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Безручко Л. С.ГРТ-21с, ГРТ-22с, ГРТ-23с, ГРТ-24с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРТ-21сБлагодир С. Ф.
ГРТ-22сБлагодир С. Ф.
ГРТ-23сБлагодир С. Ф.
ГРТ-24сБлагодир С. Ф.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Кулінарна етнологія» є озброєння майбутніх  фахівців  в галузі туризму знаннями про різноманіття кухонь різних народів світу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кулінарна етнологія» є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців в галузі туризму з питань: особливостей функціонування національних гастрономічних трендів; специфіки надання послуг харчування іноземним туристам.

Компетенції вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати :

 • основу кухонь народів світу;
 • правила етикету та способу подачі страв різних етносів та націй;
 • природні та культурно-історичні передумови виникнення та розвитку кухонь народів світу;
 • національну особливості української кухні.

Вміти:

 • вільно володіти термінами та визначеннями щодо культури та традицій харчування народів світу;
 • вільно визначати склад меню для туристів з різних країн світу;
 • вільно визначати сировину та страви, не рекомендовані для туристів з тієї чи іншої країни.

Рекомендована література

Базова:

 • Ростовський В. Кухні народів світу: підруч. / В. Ростовський. Кондор, 2018. 502 с.
 • Сало Я. Технологія рестораної справи: Підручник. Львів, Афіша, 2013. 336 с.
 • Машир, Н. П. Ресторанний сервіс та секрети гостинності: навч. посібник. Київ : Кондор, 2014. 392 с .
 • Радченко Л. О. Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів: навчальний посібник. Харків: Світ книг, 2012. 288 с.
 • Ощипок І.М. Кухні народів світу: навч. посібн. Львів: Видавництво “Магнолія 2006”. 248 с.
 • Доцяк В.С .Українська кухня : підручник. Київ, 2014. 556с.
 • Михальська. Страви світової кухні. Харків: Веста, 2010 .223 с.
 • Ростовський В. Кухні народів світу: підруч: Кондор, 2016. 502 с.
 • Слащева, А.В. Кулінарне мистецтво країн світу: курс лекцій для студ. спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ден. та заоч. форм навчання [Текст] / А. В. Слащева //Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 177 с.

Допоміжна:

 • Тумко І.М. Смак країни. Кавказька кухня. Харків: Аргумент Принт, 2013. 71с.
 • Середа І.І . Смак країни. Смак Азії: кухні Китаю і Японії. Київ, 2014. 71с.
 • Саніна І.Л. Смак країни. Східні солодощі. Харків: Аргумент Принт, 2014. 72 с.
 • Альхабаш О.А. Смак країни. Французька кухня. Харків: Аргумент Принт, 2013. 71 с.
 • Гаврилко П. П. Збірник рецептур національної кухні країн Європи / “Центр учбової літератури”, 2016. 620 с.
 • Лысенков Л.П. Кулинарное искусство народов мира: методические указания для проведения лабораторных работ и семинарских занятий / Л.П.Лысенков.– Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – 25 с.
 • Похлебкин В.В. Основные особенности китайской кухни. Специфика ее методов и приемов / В.В. Похлебкин // Собрание избранных произведений.Моя кухня и мое меню. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2009.
 • Шинхарль К. Изысканная кухня / пер. с нем./ К. Шинхраль, Р. Хес. – М.: Изд-во «Лик-пресс», 2009. – 240 с.

 Інформаційні ресурси:

 • tp://www.kuharka.ru/talk/eat/piece-kitchen/3007.html
 • druzya.org/view-Burda-Vkusno.txt.full.html
 • https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=863403
 • http://library.kr.ua/bookexibit/kuhni.html 3. http://vsviti.com.ua/collections/4445

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус