Кулінарна етнологія (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Безручко Л. С.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРТ-21сБлагодир С. Ф.
ГРТ-22сБлагодир С. Ф.

Опис курсу

Метою дисципліни є викладання навчальної дисципліни «Кулінарна етнологія» є озброєння майбутніх фахівців в галузі туризму знаннями про різноманіття кухонь різних народів світу
Цілі курсу:
є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців в галузі туризму з питань: особливостей функціонування національних гастрономічних трендів; специфіки надання послуг харчування іноземним туристам.

 

Рекомендована література

Базова:

 • Ростовський В. Кухні народів світу: підруч. / В. Ростовський. Кондор, 2018. 502 с.
 • Ощипок І.М. Кухні народів світу: навч. посібн. Львів: Видавництво “Магнолія 2006”. 248 с.
 • Доцяк В.С. Українська кухня : підручник. Київ, 2014. 556 с.
 • Михальська. Страви світової кухні. Харків: Веста, 2010. 223 с.
 • Кулінарна етнологія: підручник / Доценко В.Ф., Гавриш А.В., Пушка О.С. та ін.; за заг. ред. Доценка В.Ф. М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 756 с.
 • Неіленко С., Русавська В. Кулінарна етнологія : навч. посіб. / С. Неіленко, В. Русавська. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 612 с.
 • Ростовський В. Кухні народів світу: підруч: Кондор, 2016. 502 с.
 • Слащева, А.В. Кулінарне мистецтво країн світу: курс лекцій для студ. спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ден. та заоч. форм навчання [Текст] / А. В. Слащева //Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 177 с.

Допоміжна:

 • Сало Я. Технологія рестораної справи: Підручник. Львів, Афіша, 2013. 336 с.
 • Машир, Н. П. Ресторанний сервіс та секрети гостинності: навч. посібник. Київ : Кондор, 2014. 392 с .
 • Радченко Л. О. Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів: навчальний посібник. Харків: Світ книг, 2012. 288 с.
 • Тумко І.М. Смак країни. Кавказька кухня. Харків: Аргумент Принт, 2013. 71с.
 • Середа І.І . Смак країни. Смак Азії: кухні Китаю і Японії. Київ, 2014. 71с.
 • Саніна І.Л. Смак країни. Східні солодощі. Харків: Аргумент Принт, 2014. 72 с.
 • Альхабаш О.А. Смак країни. Французька кухня. Харків: Аргумент Принт, 2013. 71 с.
 • Гаврилко П. П. Збірник рецептур національної кухні країн Європи / “Центр учбової літератури”, 2016. 620 с.

Інформаційні ресурси:

 • Періодичні фахові видання.
 • Статистичні довідники.
 • Інтернет ресурси.
 • druzya.org/view-Burda-Vkusno.txt.full.html
 • http://library.kr.ua/bookexibit/kuhni.
 • html 3. http://vsviti.com.ua/collections/4445

Силабус: Кулінарна етнологія. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус