Військово-подієвий туризм, організація військово-туристичних турів

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Каднічанський Д. А.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сдоцент Каднічанський Д. А.
ГРТ-42сдоцент Каднічанський Д. А.
ГРТ-43сдоцент Каднічанський Д. А.

Опис курсу

Даний навчальний курс має теоретичну і практичну спрямованість. Він розрахований на студентів других курсів, що вже мають певну теоретичну базу в результаті вивчення комплексу спеціальних дисциплін: туристичні ресурси, організація і економіка туризму, основи туризмознавства, історико-культурний туризм, замковий туризм. Методична побудова курсу передбачає обов’язкове практичне закріплення теоретичного матеріалу.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати:

 • загальні відомості, основні поняття, завдання та цілі ВПТ;
 • оволодіти термінологією, основними методами, що використовується при дослідженнях історико-культурних туристичних ресурсів;
 • чинники просування, удосконалення та розвитку ВПТ;

вміти:

 • вміти орієнтуватися в потребах і тенденціях ринку ВПТ;
 • критично осмислювати і аналізувати культурні події в Україні та світі;
 • проводити дослідження історико-культурних туристичних ресурсів;
 • збирати та обробляти інформацію;
 • систематизувати та узагальнювати одержувану інформацію про потреби та тенденції розвитку ВПТ, самостійно аналізувати події та робити висновки.

Рекомендована література

Основна:

Додаткова:

 • Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О. О. Бейдик. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2001. – 395 с.
 • Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. — К. : Знання, 2011. — 334 с.
 • Логвин Г.Н. По Українi. Стародавні мистецькі пам’ятки / Г.Н.Логвин. – К.: Мистецтво, 1968. – 462 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Військово-подієвий туризм, організація військово-туристичних турів

Завантажити силабус