Державне та регіональне управління в туризмі

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Романів П. В.ГрТМ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГрТМ-22доцент Романів П. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізацій повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування в управлінні туристичною галуззю, туристичними регіонами.

Завдання:

 • здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних теоретико-методичних підходів до державного управління туризмом на центральному та регіональному рівнях;
 • визначення системи державного центрального та регіонального управління та змісту її основних складових;
 • визначення та обґрунтування основних функцій державного центрального та регіонального управління;
 • формування фінансової основи державного управління туристичною галуззю, в тому числі на регіональному рівні;
 • обґрунтування сукупного потенціалу регіональних ресурсів, як матеріальної основи державного розвитку;
 • формування теоретико-методичного забезпечення формування концепції, стратегії та програм економічного та соціального розвитку різних рівнів управляння.

Рекомендована література

 • Управління регіональним розвитком туризму /  За редакцією проф. Семенова В.Ф. / Навч. посіб. Одеса, 2011.
 • Дутчак С.В. Управління регіональним розвитком туризму : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011, укр.
 • Семенов В.Ф., Герасименко В.Г. та ін. Управління регіональним розвитком туризму: Навч.посіб. Одеса: Одеський державний економічний університет, 2011, укр.
 • За редакцією доктора економічних наук, професора Школи І.М. Розвиток туристичного бізнесу регіону: Навч. посіб. Інтернет ресурс: http://infotour.in.ua/shkola.htm.
 • Романів П. В. Управління регіональним розвитком туризму. Навчально-методичні матеріали. – Львів, 2009. 78 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус