PR та електронний маркетинг в індустрії гостинності (241 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
67Залік
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Паньків Н. М.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с
832доцент Паньків Н. М.ГРГ-42с, ГРГ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ГРГ-31сдоцент Паньків Н. М.
ГРГ-32сдоцент Паньків Н. М.
ГРГ-33сдоцент Паньків Н. М.
832ГРГ-41сдоцент Паньків Н. М.
ГРГ-42сдоцент Паньків Н. М.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «PR та електронний маркетинг в індустрії гостинності» є надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості провадження PR-роботи та ресурсів суб’єктів туристичного господарювання стосовно можливостей їх використання в туристичній галузі.

Досягненню цієї мети підпорядковані наступні завдання:

 • ознайомити студентів з роллю й місцем PR-роботи в системі економічних наук та розвитку туристичного бізнесу;
 • визначити специфіку  формування іміджу та PR-повідомлень туристичної фірми та готельно-ресторанного підприємства, а саме: термінологію, поняття, визначення, що використовуються  у маркетингових та PR-дослідженнях;
 • визначити місце PR-підрозділів у структурі організації;
 • ознайомити з проблемами використання, формування та розповсюдження засобів PR;
 • охарактеризувати методи PR-роботи у туризмі, формування іміджу компанії
 • діяльність з реалізації плану PR-активності;
 • проаналізувати ресурсні бази види робочих комунікацій по PR.
 • визначити тенденції та перспективи розвитку PR-комунікацій в індустрії туризму;
 • ознайомити з технологією електронного маркетингу в готельно-ресторанній сфері.

Після завершення цього курсу студент  :

знатиме:

 • поняття піару, визначення та їх сутність.
 • історію ояви та розвитку PR у світі. Етапи формування та розвитку сучасного піару у Західній Європі та США.
 • паблісіті, реклама і PR.
 • відмінності PR від пропаганди та реклами.
 • маркетинг і PR.
 • напрямки PR.
 • брендинг і PR: поняття бренду, брендингу та їх використання у піар-діяльності підприємств сфери послуг.
 • позиціонування у піар-діяльності.
 • комунікаційне управління брендом.
 • імідж та іміджелогія: теоретичні аспекти управління
 • іміджмейкінг у системі Public Relations.
 • формування іміджу туристичної компанії.
 • принципи і функції PR.
 • професії у діяльності Public Relations.
 • поняття громадськості та громадської думки та їхня роль у сфері PR.
 • закони громадської думки Хадлі Кентріла.

вмітиме:

 • визначати цільові групи громадськості для роботи у сфері PR.
 • досліджувати зв’язки із громадськістю, застосовуючи методи, підходи.
 • досліджувати діяльність служби по зв’язках з громадськістю у туризмі та сфері послуг.
 • визначати основні напрямки діяльності PR-служби.
 • формувати PR-звернення та створення PR-подій.

Рекомендована література

Основна

Допоміжна

 1. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Учебник. / И.В.Алешина. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2006 – 408 с.
 2. Бортник Е., Коротков Э., Никитаева А. Управление связями с общественностью./ Е.Бортник, Э.Коротков, А. Никитаева. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 123 с.
 3. Бриттни Л. E-mail и деловая переписка/ Пер. с анг. А.Н. Сайдышева./ Л.Бриттни. – М.: ООО «Издательство Астрель»; «Издательство АСТ», 2004. – 158 с.
 4. Викентьева И.Л. Приемы рекламы и PR./ И.Л.Викентьева. – М.: Триз-шанс, 1995. – 224 с.
 5. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности./ Г. Даулинг. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»; Издательский Дом «Инфра-М», 2003. – 368 с.
 6. Демин Ю.М. Бизнес PR: М.: Бератор-Пресс, 2003. – 336 с.
 7. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 160 с.

Інформаційні ресурси: