Туристично-ресурсний потенціал території та його використання (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Паньків Н. М.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРТ-21сБригілевич Г. М.
ГРТ-22сБригілевич Г. М.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Туристично-ресурсний потенціал території та його використання» є ознайомлення студентів із значенням туристичних ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі туристично-ресурсного потенціалу України, вивчення основних структурних складових туристичних ресурсів: природно-географічної, природно-антропогенної та суспільно-історичної, ознайомлення з територіальними особливостями розміщення та використання.
Досягненню цієї мети підпорядковані наступні завдання:
– набуття теоретичних знань про значення туристичних ресурсів у житті людини та функціонуванні суспільства, їхні функції;
– вивчення структурних складових туристичних ресурсів та методики їхнього оцінювання;
– ознайомлення із структурою природно-географічних ресурсів та їхніми територіальними особливостями ;
– ознайомлення із структурою та територіальними особливостями природно-антропогенних туристичних ресурсів України ;
– ознайомлення із структурою та територіальними особливостями суспільно-історичних туристичних ресурсів України ;
– ознайомлення із туристично-рекреаційним районуванням України.

Рекомендована література

Базова:

Допоміжна:   

 • Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ ,,Київський у-т, 2003. – 395 с.
 • Бейдик О.О. Рекреаційне районування // ГЕУ. У 3-х т. – К.: Вид-во ім. М.П. Бажана, 1990. – т.3. – с. 120.
 • Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. – К.: Ін-т туризму федерації профспілок України, 1998. – 130 с.
 • Вуйцик В.С. Державний історико-архітектуриний заповідник у Львові: – Львів: Каменяр, 1991. – 175 с.
 • Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 147 с.
 • Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. К: Центр навчальної літератури, 2007. – 230 с.
 • 13.Паньків Н.  Темний туризм в Україні:факторний аналіз та перспективи розвитку//Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки.Т.2. Випуск 2.- Суми: СумДПУ, 2021.- С.149-161
 • Паньків Н.М. Розвиток туризму у Львові: передумови та основні показники //Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society. VI International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Swede
 • Мальська М. Паньків Н. Паньків Х. Факторний аналіз туристичної привабливості Галицького НПП//Матеріали ХV міжнародної наукової конференції: Географія, економіка і туризм: Львів, 2021. – С.165-168
 • Паньків Н. Паньків Х. Можливості туристичного використання комплексної пам’ятки природи «Касова гора»: сучасний стан, проблеми та перспективи//Матеріали ХV міжнародної наукової конференції: Географія, економіка і туризм: Львів, 2021. – С.212-217
 • Паньків Н.М. Клімчук Л.С. Факторний аналіз розвитку лікувально-оздоровчого туризму в смт Сатанів.Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції (Т. 2), м. Львів, 15 квітня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. — С. 138-143.
 • Паньків Н.М. Туристичні ресурси Івано-Франківської області – як складова культурно-історичної спадщини території. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 14-15 (Травень, 2022) : за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences», що проводилася 27 травня 2022 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). С.709-714

Інформаційні ресурси:

Силабус: Туристично-ресурсний потенціал території та його використання. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус