Кафедра туризму

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року. Кафедра розвиває наступні наукові напрями досліджень: теорія і методологія туризмознавства (проф. М. Мальська); менеджмент туристичної діяльності (доц. Н. Мандюк, доц. І. Пурська); маркетинг туристичних послуг (проф. М. Мальська, доц. О. Бордун, асист. В. Ярмолович); територіальна організація сфери послуг Західного регіону України (проф. М. Мальська, доц. І. Пандяк); планування діяльності туристичних установ (доц. О. Бордун, доц. В. Монастирський); рекреалогія та рекреаційна географія (доц. М. Гамкало); географія туризму України (доц. Н. Паньків); активний туризм (доц. М. Гамкало, доц. П. Романів); туристичне країнознавство (доц. М. Гамкало, доц. О. Бордун, асист. Н. Ганич), техніка і технологія готельного та ресторанного сервісу (доц. І. Пандяк, асист. О. Гаталяк); історико-культурний туризм (доц. Д. Каднічанський, асист. Т. Завадовський), молодіжний туризм (доц. Д. Каднічанський), туристичне краєзнавство (доц. Д. Каднічанський).

Кафедра туризму готує фахівців зі спеціальностей  7.03060101 – “Менеджмент організацій і адміністрування” (спеціаліст), 8.03060101 – “ Менеджмент організацій і адміністрування” (магістр); 6.140103   «Туризм» (бакалавр), 7.14010301 “Туризмознавство (за видами)” (спеціаліст), 8.14010301 “Туризмознавство” (магістр).
На кафедрі працює 21 викладач, 5 працівників навчально-допоміжного складу.

При кафедрі функціонує навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція”.

Співробітники

завідувачМАЛЬСЬКА Марта Пилипівназавідувач
професорКРАВЦІВ Василь Степановичпрофесор
професорШУЛЬЦ Світлана Леонідівнапрофесор
доцентБЕЗРУЧКО Любомир Степановичдоцент
доцентБІЛОУС Софія Василівнадоцент
доцентБОРДУН Ореста Юріївнадоцент
доцентГАМКАЛО Михайло Зеноновичдоцент
доцентЖУК Ірина Зеновіївнадоцент
доцентКАДНІЧАНСЬКИЙ Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентКІЗИМА Вікторія Любомирівнадоцент
доцентКЛАПЧУК Михайло Володимировичдоцент
доцентКРАСЬКО Анна Богданівнадоцент
доцентМАНДЮК Назарій Любомировичдоцент
доцентМАНЬКО Андрій Михайловичдоцент
доцентМАСЮК Юлія Олегівнадоцент
доцентМОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романовичдоцент
доцентПАНДЯК Ігор Григоровичдоцент
доцентПАНЬКІВ Наталія Мирославівнадоцент
доцентПУРСЬКА Ірина Степанівнадоцент
доцентРОМАНІВ Павло Володимировичдоцент
доцентСТЕЦЬКИЙ Василь Володимировичдоцент
доцентФІЛЬ Марія Іванівнадоцент
старший викладач (сумісник)БЛАГОДИР Світлана Феодосіївнастарший викладач (сумісник)
старший викладачЗІНЬКО Юрій Володимировичстарший викладач
асистентБІЛАНЮК Ольга Петрівнаасистент
асистентГАНИЧ Наталія Михайлівнаасистент
асистентГАТАЛЯК Оксана Миколаївнаасистент
асистентЖУК Юрій Ігоровичасистент
асистент (сумісник)ЗАВАДОВСЬКИЙ Тарас Богдановичасистент (сумісник)
асистентЛЕСИК Ірина Йосипівнаасистент
асистентЯРМОЛОВИЧ В’ячеслав Володимировичасистент
аспірантМатічин Юрійаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Паньків Н. М. Іміджелогія та PR в туризмі: навчально-методичний посібник / Н. М. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 120 с.
 • Мальська М. П. Організація наукових досліджень : навч. посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 136 с.
 • Мальська М. П. Туристичне львовознавство. Частина І. Міщанські ґмерки та шляхетські герби в архітектурі міста Львова : навчальний посібник / М. П. Мальська, Т. Б. Завадовський, Д. А. Каднічанський – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 260 с.
 • Ковальчук А. С. Географія релігійного туризму в Україні : навчальний посібник / А. С. Ковальчук, М. Й Рутинський, А. М. Манько, Т. Б. Завадовський, Д. А. Каднічанський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 474 с.
 • Мальська М. П. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 171 с.
 • Мальська М. П. Туристичне львовознавство. Частина І. Міщанські ґмерки та шляхетські герби в архітектурі міста Львова : навчальний посібник / М. П. Мальська, Т. Б. Завадовський, Д. А. Каднічанський – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 260 с.
 • Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – К. : Центр учбової літератури , 2017. – 244 с.
 • Мальська М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 336 с.
 • Каднічанський Д.А. Мистецтвознавство. Курс лекцій для студентів спеціальності «Туризмознавство» / Д.А.Каднічанський. – Львів, 2012. – 74 с.
 • Ковальчук А.С. Географія релігійного туризму в Україні. Навчальний посібник / А.С. Ковальчук, М.Й Рутинський, А.М. Манько, Т.Б. Завадовський, Д.А. Каднічанський. – Львів: Папуга, 2016. – 474 с.
 • Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посіб. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 184 с.
 • Мальська М. П. Управління персоналом у туризмі. Теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 234 с.
 • Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: навч. посібник / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
 • Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : навчальний посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
 • Мальська М.П., Кізима В.Л., Жук І.З. Управління сферою готельного господарства. Навчальний посібник / Мальська М.П.Кізима В.Л., Жук І.З. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. -213 с
 • Мальська М.П., Бордун О.Ю. Маркетинг: Навчально-методичні матеріали.– Львів: Фенікс, 2004 – 52 с.
 • Мальська М. П. Туризмологія : навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 8.14010301 “Туризмознавство” / М. П. Мальська,               І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 29 с.
 • Мальська М. П. Актуальні проблеми туризму і сфери послуг : навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 8.14010301 “Туризмознавство”/ М. П. Мальська, І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 31 с.
 • Мальська М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 234 с.
 • Мандюк Н. Л. Маркетинг : навчально-методичні матеріали / Н. Л. Мандюк, І. З. Жук. – Львів, 2012. – 34 с.
 • Пурська І. С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. /І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. В. Занько. – К. : Знання, 2012. – 285 с.
 • Романів П. В. Основи туризму : навчально-методичні матеріали / П. В. Романів, І. З. Жук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 65 с.

Дослідження

Основні напрями наукових досліджень
кафедри туризму

Теорія і методологія туризмознавства проф. Мальська М.П., доц. Пурська
Менеджмент туристичної діяльності доц. Рутинський М.Й., асист. Вуйцик О.І., асист. Жук І.З.
Маркетинг туристичних послуг доц. Мандюк Н.Л., асист. Жук І.З.
Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності асист. Вуйцик О.І., асист. Жук І.З.
Територіальна організація сфери послуг Західного регіону України проф. Мальська М.П.
Організація та географія релігійного туризму доц. Ковальчук А.С., доц. Каднічанський Д.А., асист. Завадовський Т.Б.
Рекреалогія та рекреаційна географія доц. Рутинський М.Й.
Географія туризму України доц. Рутинський М.Й., доц. Паньків Н.М., асист. Ховалко А.Б.
Організація активного туризму доц. Гамкало М.З., доц. Романів П.В., асист. Ховалко А.Б.
Індустрія гостинності доц. Пандяк І.Г., ас. Гаталяк О.М., асист. Ганич Н.М.
Страхування в туризмі ас. Гаталяк О.М.
Історико-культурний туризм доц. Каднічанський Д.А., доц. Рутинський М.Й., асист. Завадовський Т.Б.

Анонс зустрічі із директором львівського офісу туристичного оператора «MouzenidisTravel»

03.12.2019 | 10:46

До уваги студентів та викладачів!
4 грудня 2019 р. о 10:10 у аудиторії №6 на географічному факультеті відбудеться зустріч студентів та викладачів із директором львівського офісу туристичного оператора «MouzenidisTravel»Альбіною Брилліантовою. На зустрічі буде обговорено умови міжнародної практики у Греції для студентів (літо 2020 року). Запрошуються усі бажаючі!

Читати »

Зустріч студентів готельно-ресторанного фаху Франкового університету з відомим екскурсоводом Іваном Радковцем

03.12.2019 | 10:39

28 листопада 2019 р. викладачами кафедри туризму – ст. викладачем Ю.В. Зіньком та доц. І.Г. Пандяком, було організовано зустріч студентів 1 і 3 курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» з відомим у Львові та в Україні професійним екскурсоводом, знавцем історії, чудовим оратором, патріотом свого міста Іваном Радковцем.
У ході цікавої лекції п. Іван поділився власним життєвим та професійним досвідом вибору та становлення себе як професіонала-екскурсовода, значенням різностороннього пізнання та освіти для цього фаху, унікальності екскурсійної дестинації Львова. Найбільшу увагу гість зосередив на значенні...

Читати »

Навчальна екскурсія для студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна-справа» у готелях міста Львова

29.11.2019 | 11:40

19-20 та 26-27 листопада 2019 року викладачами кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, доц. Пандяком І.Г. та ас. Лемегою Н.М., організовано навчальну екскурсію для студентів 3-го курсу спеціальності «Туризм» з дисципліни «Організація готельного господарства» та студентів 1-го курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» з дисципліни «Основи готельного та ресторанного господарства» у готелях «BANKHOTEL» та «Атлас Делюкс» міста Львова.
Студенти ознайомились з історією закладів, структурою організації, функціонуванням рецепції, ресторанів та лобі-барів, номерним фондом, обслуговуванням відвідувачів іншими підрозділами.
Кафедра туризму щиро дякує за...

Читати »

Семінар-зустріч від Ідей та Подорожей

29.11.2019 | 10:51

27 листопада 2019 р. на географічному факультеті у аудиторії №6 відбулася зустріч представника міжнародного туристичного оператора «Ideas&JourneyTravel» («Ідеї та Подорожі») в особі Бербеничук Яни Сергіївни із студентами та професорсько-викладацьким складом кафедри туризму. Зустріч була присвячена програмам стажування та навчальних і виробничих практик у Республіці Болгарії для студентів географічного факультету.
Студенти, які проходили стажування у міжнародного туроператора «Ideas&JourneyTravel», були відзначені сертифікатами учасників оперативної робочої команди сезону 2019 року міжнародного зразка. Сертифікати були засвідчені приймаючою стороною – болгарським туроператором “TURAL” та були вручені...

Читати »

Українсько-польська конференція з туризму в метрополіях

27.11.2019 | 12:21

20-21 листопада 2019 року у Познані (Республіка Польща) відбулась міжнародна конференція «Туризм і рекреація в метрополіях – проблеми і виклики». Її співорганізаторами виступили Вища банківська школа у Познані (факультет бізнесу і фінансів) та Львівський національний університет імені Івана Франка (географічний факультет).
На конференції українські учасники були представлені викладачами кафедри туризму і географії України географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та кафедри країнознавства і туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вони представили доповіді, присвячені поблемам розвитку міського...

Читати »