Кафедра туризму

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Дослідження
  • Новини

Кафедра туризму створена на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2003 році на підставі ухвали Вченої ради університету від 29 січня 2003 р. (протокол №21/3), затвердженої наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №194 від 4 лютого 2003 року. Кафедра розвиває наступні наукові напрями досліджень: теорія і методологія туризмознавства (проф. М. Мальська, доц. М. Рутинський); менеджмент туристичної діяльності (доц. Н. Мандюк, доц. І. Пурська); маркетинг туристичних послуг (проф. М. Мальська, доц. О. Бордун, асист. В. Ярмолович); територіальна організація сфери послуг Західного регіону України (проф. М. Мальська, доц. І.Пандяк); планування діяльності туристичних установ (доц. О. Бордун, доц. В. Монастирський); організація релігійного туризму (доц. А. Ковальчук); рекреалогія та рекреаційна географія (доц. М. Рутинський, доц. М. Гамкало); географія туризму України (доц. М. Рутинський, доц. Н. Паньків); активний туризм (доц. М. Гамкало, доц. П.Романів); туристичне країнознавство (доц. М. Гамкало, доц. О. Бордун, асист. Н.Ганич), техніка і технологія готельного та ресторанного сервісу (доц. І. Пандяк, асист. О.Гаталяк); історико-культурний туризм (доц. Д. Каднічанський, асист. Т. Завадовський), молодіжний туризм (доц. Д.Каднічанський), туристичне краєзнавство (доц. М. Рутинський, доц. Д.Каднічанський).

Кафедра туризму готує фахівців зі спеціальностей  7.03060101 – “Менеджмент організацій і адміністрування” (спеціаліст), 8.03060101 – “ Менеджмент організацій і адміністрування” (магістр); 6.140103   «Туризм» (бакалавр), 7.14010301 “Туризмознавство (за видами)” (спеціаліст), 8.14010301 “Туризмознавство” (магістр).
На кафедрі працює 21 викладач, 5 працівників навчально-допоміжного складу.

Співробітники

завідувачМАЛЬСЬКА Марта Пилипівназавідувач
професорШульц С.Л.професор
доцентБОРДУН Ореста Юріївнадоцент
доцентГАМКАЛО Михайло Зеноновичдоцент
доцентКАДНІЧАНСЬКИЙ Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентКІЗИМА Вікторія Любомирівнадоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Андрій Степановичдоцент
доцентМандюк Назарій Любомировичдоцент
доцентМАНЬКО Андрій Михайловичдоцент
доцент (сумісник)МОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романовичдоцент (сумісник)
доцентПАНДЯК Ігор Григоровичдоцент
доцентПАНЬКІВ Наталія Мирославівнадоцент
доцентПУРСЬКА Ірина Степанівнадоцент
доцентРОМАНІВ Павло Володимировичдоцент
доцентРУТИНСЬКИЙ Михайло Йосиповичдоцент
доцентХОВАЛКО Анна Богданівнадоцент
старший викладачЗІНЬКО Юрій Володимировичстарший викладач
асистентРожак Володимир Петровичасистент
асистентБІЛАНЮК Ольга Петрівнаасистент
асистентБІЛОУС Софія Василівнаасистент
асистентГАНИЧ Наталія Михайлівнаасистент
асистентГАТАЛЯК Оксана Миколаївнаасистент
асистент (сумісник)ДЯКІВ Софія Михайлівнаасистент (сумісник)
асистентЖУК Ірина Зеновіївнаасистент
асистент (сумісник)ЗАВАДОВСЬКИЙ Тарас Богдановичасистент (сумісник)
асистентМАСЮК Юлія Олегівнаасистент
асистентЯРМОЛОВИЧ В’ячеслав Володимировичасистент
старший лаборантДЕРКАЧ Уляна Василівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладДослідження

Основні напрями наукових досліджень
кафедри туризму

Теорія і методологія туризмознавства проф. Мальська М.П., доц. Пурська
Менеджмент туристичної діяльності доц. Рутинський М.Й., асист. Вуйцик О.І., асист. Жук І.З.
Маркетинг туристичних послуг доц. Мандюк Н.Л., асист. Жук І.З.
Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності асист. Вуйцик О.І., асист. Жук І.З.
Територіальна організація сфери послуг Західного регіону України проф. Мальська М.П.
Організація та географія релігійного туризму доц. Ковальчук А.С., доц. Каднічанський Д.А., асист. Завадовський Т.Б.
Рекреалогія та рекреаційна географія доц. Рутинський М.Й.
Географія туризму України доц. Рутинський М.Й., доц. Паньків Н.М., асист. Ховалко А.Б.
Організація активного туризму доц. Гамкало М.З., доц. Романів П.В., асист. Ховалко А.Б.
Індустрія гостинності доц. Пандяк І.Г., ас. Гаталяк О.М., асист. Ганич Н.М.
Страхування в туризмі ас. Гаталяк О.М.
Історико-культурний туризм доц. Каднічанський Д.А., доц. Рутинський М.Й., асист. Завадовський Т.Б.

Престижні нагороди для польсько-українського картографічного туристичного видання «Розточчя»

18.04.2017 | 14:26

У лютому-березні 2017 року від адміністрації Розточанського національного парку (Польща) надійшла інформація про відзначення комплекту карт «Розточчя – природнича різноманітність і культурна спадщина» на престижних національних і міжнародних туристичних і картографічних форумах у Польщі. Карта масштабу 1:75000 видана у 3-х листах українською і польською мовами у видавництві Розточанського національного парку.
Це спільне туристично-картографічне видання – результат співпраці працівників Розточанського національного парку і Факультету наук про Землю і Просторового Планування Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні з польської сторони та Географічного факультету Львівського...

Читати »

Відбулася ознайомча екскурсія студентів Географічного факультету спеціальності “Туризм” в ЦДІАУ у Львові

07.04.2017 | 09:26

6.04.2017 відбулася ознайомча екскурсія студентів  Географічного факультету спеціальності “Туризм”  в ЦДІАУ у Львові, під час якої начальник відділу використання інформації документів: Ігор Романович пояснив студентам як проводяться дослідження давніх документів, серед яких улюблені географами – давні карти.  Сьогодні студенти  поглибили свої знання з Історії географії, палеогеографії, археографії, геральдистики і нумізматики.

Читати »

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA “WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ POLSKI I UKRAINY”

24.10.2016 | 09:51

20–22 жовтня 2016 р. відбулася ІІІ міжнародна наукова конференція “Транскордонна співпраця в туристичному господарстві України та Польщі”, організована кафедрою туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та Вищою школою суспільно-природничою імені Вінцента Поля.
 

Читати »

Проведено Ювілейну Х міжнародну наукову конференцію «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід»

11.10.2016 | 12:06

7-9 жовтня 2016 р. кафедра туризму географічного факультету спільно з кафедрою країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка та Інститутом географії Гданського університету провели Ювілейну Х міжнародну наукову конференцію «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід».
Конференція зібрала 120 науковців та практиків з різних країн Європи: України, Польщі, Білорусі, Болгарії, Словаччини. Під час пленарного та секційних засідань, які проводилися факультеті міжнародних відносин та географічному факультеті, розглянуто широке коло питань: використання природно-географічних та історико-культурних ресурсів рекреаційних територій...

Читати »

Наукове стажування докторів Географічного відділу Краківського педагогічного університету на кафедрі туризму Географічного факультету

05.10.2016 | 10:25

Впродовж наукового стажування працівників географічного відділу Краківського педагогічного університету: доктора Францішка Мроза,доктора Анни Делекти, доктора Каміли Зіолковської-Вейс під керівництвом проф. Мальської М.П. відбулися: лекції для студентів географічного факультету, екскурсія в музей ЛНУ ім. І.Франка, подорож Львівською дорогою святого апостола Якова ВІА РЕГІА.
З нагоди святкування Міжнародного дня туризму колектив кафедри туризму з працівниками географічного відділу Краківського педагогічного університету відвідали Львівський  національний академічний театр опери та балету імені Соломії  Крушельницької.

Читати »