Географія

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 106 Географія

Освітньо-професійна програма:  Географія

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі

Освітньо-професійні програми

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Навчальні плани

Робочі програми, силабуси

Патенти

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта Гудзеляк Ірини Іванівни  iryna.hudzelyak@lnu.edu.ua

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика (106 Б) 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія географічної науки з основами наукової комунікації (106 Б) 16 16 1:1 Немає
Історія України (106) 16 16 1:1 Іспит
Основи суспільної географії (106 Б) 48 32 3:2 Іспит
Основи фізичної географії (106 Б) 48 32 3:2 Іспит
Українська мова (за проф спрямуванням) 32 16 2:1 Залік
Фізика 16 16 1:1 Залік
Хімія сфер Землі (106 Б) 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства (106 Б) 32 32 2:2 Іспит
Екологія (106 Б) 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Інформаційні технології в географії (106 Б) 16 32 1:2 Залік
Історія географічної науки з основами наукової комунікації (106 Б) 32 16 2:1 Іспит
Основи геодезії з картографією (106 Б) 32 32 2:2 Іспит
Основи геології (106 Б) 32 32 2:2 Іспит
Практика навчальна міжзональна загальногеографічна 180 0:11,3 Диф. залік
Практика навчальна ознайомча 180 0:11,3 Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці (106) 16 32 1:2 Залік
Біогеографія і геоботаніка (106 Б) 32 2:0 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Метеорологія і кліматологія (106 Б) 32 32 2:2 Іспит
Основи геоморфології (106 Б) 32 2:0 Іспит
Раціональне природокористування (106 Б) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Барна справа та мистецтво бариста (ДВВС)
Всесвіт кіно (ДВВС)
16 1:0 Залік
Проблеми поводження з відходами (106 Б) 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Антропогенна геоморфологія (106Б) 0:0 Залік
Геоматика (106Б) 16 48 1:3 Іспит
Загальна гідрологія (106Б) 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Ландшафтознавство з основами ландшафтного планування (106Б) 32 32 2:2 Іспит
Природно-заповідна справа (106Б)
Природно-заповідна справа (106Б)
16 16 1:1 Немає
Практика навчальна комплексна 180 0:11,3 Диф. залік
Соціоекологія (ДВВС) 32 16 2:1 Залік
Географія Львова з основами ескурсійної справи 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Географія населення (106 Б) 32 32 2:2 Іспит
Географія релігії (106 Б) 48 16 3:1 Залік
Курсова робота (106, фіз. геогр., 2 курс) 30 0:1,9 Курсова робота
Методи геоекологічних досліджень (106 Б) 48 16 3:1 Іспит
Природнича географія України (106 Б) 0:0 Немає
Регіональна фізична географія (106 Б) 48 3:0 Немає
Структурна і кліматична геоморфологія (106 Б) 48 32 3:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Іспит
Управління просторовим розвитком (106 Б) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Методи палеогеографічних досліджень (106 Б)
Основи стаціонарних досліджень (106 Б)
0:0 Немає
Дисципліна на вибір 2:Діяльність у сфері гостинності (ДВВС)
Унікальні міста світу (ДВВС)
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Ринок землі та агробізнес (ДВВС)
Таємниці пустель (ДВВС)
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Методи сучасних геоморфологічних досліджень (106 Б)
Методика комплексних фізико-географічних досліджень (106 Б)
Охорона земельних і лісових ресурсів (106 Б)
32 16 2:1 Іспит
Охорона біорізноманіття (106 Б) 48 16 3:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Географічне країнознавство (106 Б) 32 32 2:2 Залік
Практика виробнича 180 0:11,3 Звіт
Регіональна фізична географія (106 Б) 64 48 4:3 Іспит
Суспільна географія макрорегіонів світу (106 Б) 0:0 Іспит
Суспільно-природні адаптивні системи (106 Б) 16 1:0 Залік
Фізична географія материків (014 Б) 48 0:3 Іспит
Філософія (106 Б) 0:0 Немає
Альтернативна енергетика (ДВВС) 16 16 1:1 Немає
Дисципліна на вибір 1:Історія і географія футболу (ДВВС)
Кулінарна географія (ДВВС)
Мистецтво реклами (ДВВС)
Цифрова фотографія (ДВВС)
16 16 1:1 Залік
Визначні пам’ятки природи Землі (ДВВС) 16 16 1:1 Іспит
Еволюція ландшафтів (106 Б) 32 16 2:1 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геоекологічні інформаційні системи (106 Б) 24 12 1,5:0,8 Іспит
Динамічна геоморфологія (106 Б) 12 12 0,8:0,8 Іспит
Еколого-географічний аналіз природних катастроф (106 Б) 12 12 0,8:0,8 Іспит
Національна і регіональна геоекономіка (106 Б) 24 12 1,5:0,8 Іспит
Практика виробнича ( зі внутрішньої спеціалізації “Фізична географія і геоекологія”) 180 0:11,3 Диф. залік
Проблеми поводження з відходами (106 Б) 0:0 Немає
Суспільно-природничі адаптивні системи (106 Б) 0:0 Немає
Курсова робота 90 0:5,6 Диф. залік
Метризація природного довкілля (106 Б) 3 12 0,2:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Екологічний контроль (106 Б)
Економіко- і політико-географічна глобалістика (106 Б)
24 12 1,5:0,8 Іспит
Палеогеографія (106 Б) 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геоекологічна експертиза (106 Б) 0:0 Немає
Геоекономіка, геостратегія, геополітика (106 Б) 48 16 3:1 Іспит
Геохімія ландшафтів (106 Б) 0:0 Немає
Державний іспит 90 0:5,6 Іспит
Економіко і соціально- географічна термінологія (106 Б) 0:0 Немає
Інженерна геоморфологія (106 Б) 0:0 Немає
Основи седиментології і літофаціальний аналіз (106 Б) 0:0 Немає
Політична географія (106 Б) 16 16 1:1 Залік
Природокористування і сталий розвиток (106 Б) 0:0 Немає
Раціональне використання та охорона атмосферного повітря (106 Б) 16 16 1:1 Залік
Суспільна географія макрорегіонів світу (106 Б) 0:0 Немає
Суспільна географія України (106 Б) 32 64 2:4 Іспит
Географічний моніторинг (106 Б) 32 32 2:2 Залік
Охорона водних ресурсів (106 Б) 48 16 3:1 Іспит