Географія

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 106 Географія

Освітньо-професійні програма:  Географія

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі

Освітньо-професійні програми

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Навчальні плани

Робочі програми, силабуси

Патенти

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта Гудзеляк Ірини Іванівни  iryna.hudzelyak@lnu.edu.ua

 

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Вища математика32322:2Іспит
Іноземна мова 640:4Залік
Історія географічної науки16161:1Залік
Історія України16161:1Іспит
Основи суспільної географії32322:2Іспит
Основи фізичної географії32322:2Іспит
Фізика16161:1Залік
Фізичне виховання450:2,8Немає
Хімія сфер Землі32322:2Залік

2-й семестр

3-й семестр

4-й семестр

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Концепції міського розвитку і просторового планування48163:1Іспит
Методи геоекологічних досліджень48163:1Іспит
Природно-заповідна справа16161:1Іспит
Природно-заповідна справа16161:1Немає
Регіональна фізична географія48483:3Немає
Соціально-економічна картографія з основами ГІС48163:1Іспит
Структурна і кліматична геоморфологія48163:1Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням)16161:1Іспит
Управління просторовим розвитком16161:1Залік
Філософія16161:1Іспит
Курсова робота900:5,6Диф. залік
Діяльність у сфері гостинності161:0Залік
Дисципліна на вибір 1:Геодинамічні процеси і навколишнє середовище
Дистанційне зондування Землі
32322:2Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Географія міграцій і демографічного розвитку48163:1Іспит
Географія населення з основами демографії32162:1Іспит
Геоморфологічне і палеогеографічне картографування48163:1Іспит
ГІС в урбаністиці та просторовому плануванні48163:1Іспит
ГІС у ґрунтознавстві32482:3Залік
Методи геоінформаційного картографування і моделювання48163:1Іспит
Методи геоморфологічних досліджень32162:1Іспит
Охорона біорізноманіття48163:1Іспит
Охорона земельних і лісових ресурсів32162:1Іспит
Практика виробнича1800:11,3Звіт
Просторове планування в Україні32162:1Іспит
Регіональна фізична географія64484:3Іспит
Статистичні і математичні методи в соціально-економічній географії32162:1Іспит
Дисципліна на вибір 1:Соціальні проблеми розвитку туризму в м. Львові
Цифрова фотографія
161:0Залік
Визначні пам’ятки природи Землі16161:1Іспит
Мистецтво реклами32162:1Залік
Географічне країнознавство32322:2Залік

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Геоекологічні інформаційні системи24121,5:0,8Іспит
Еколого-географічний аналіз природних катастроф12120,8:0,8Іспит
Елементарні ґрунтові процеси24161,5:1Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)12120,8:0,8Залік
Політологія12120,8:0,8Залік
Практика виробнича ( зі внутрішньої спеціалізації “Фізична географія і геоекологія”)1800:11,3Диф. залік
Практика виробнича (зі внутрішньої спеціалізації “Ґрунтознавство і управління земельними ресурсами”)1800:11,3Диф. залік
Регіональна економічна і соціальна географії48963:6Немає
Рельєф і екзогенні процеси12120,8:0,8Іспит
Фаціальний аналіз24121,5:0,8Іспит
Фізика грунтів12120,8:0,8Іспит
Курсова робота900:5,6Диф. залік
Геоекологічні дослідження басейнових систем36242,3:1,5Залік

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Біопродуктивність ґрунтів16161:1Залік
Геоекологічна експертиза16161:1Залік
Геохімія ландшафтів48163:1Іспит
Державний іспит900:5,6Іспит
Економічна та соціальна географія України32322:2Іспит
Палеогеоморфологія16161:1Залік
Політична географія16161:1Залік
Регіональна економічна і соціальна географії48483:3Іспит
Седиментологія16161:1Залік
Дисципліна на вибір 1:Географічний моніторинг
Проблеми поводження з відходами
32322:2Залік