Географія

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 106 Географія

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи суспільної географії 32 32 2:2 Іспит
Основи фізичної географії 32 32 2:2 Іспит
Хімія сфер Землі 32 32 2:2 Залік

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дистанційне зондування Землі (Науки про Землю) 32 32 2:2 Іспит
Картографія 32 32 2:2 Іспит
Картографія ґрунтів 32 32 2:2 Іспит
Метеорологія з основами кліматології 32 2:0 Іспит
Метеорологія і кліматологія 36 40 2,3:2,5 Іспит
Планування природоохоронних і рекреаційних територій 24 8 1,5:0,5 Іспит
Прикладна геоморфологія 32 32 2:2 Іспит
Раціональне природокористування 32 32 2:2 Іспит
Суспільно-природні адаптивні системи 16 16 1:1 Залік
Комп’ютерні технології в студентській науковій роботі 16 16 1:1 Залік
Визначні пам’ятки природи Землі 16 16 1:1 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біогеографія 32 32 2:2 Іспит
Використання природних ресурсів і охорона природи 32 32 2:2 Іспит
Географічний моніторинг 0:0 Залік
Геоматика 64 48 4:3 Іспит
Гідрологія 6 0,4:0 Іспит
Загальна гідрологія 32 32 2:2 Іспит
Ландшафтознавство з основами ландшафтного планування 32 32 2:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
32 16 2:1 Курсова робота
Геофізика ландшафтів 48 16 3:1 Іспит
Дистанційне зондування Землі 32 32 2:2 Залік
Курсова робота
Курсова робота
0:0 Курсова робота
Природно-заповідна справа 16 16 1:1 Іспит
Природно-заповідна справа 16 16 1:1 Немає
Регіональна фізична географія 48 48 3:3 Немає
Соціально-економічна картографія з основами ГІС 32 16 2:1 Іспит
Структурна і кліматична геоморфологія 32 16 2:1 Іспит
Управління просторовим розвитком 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік
32 16 2:1 Залік
16 16 1:1 Залік
Географія населення 16 16 1:1 Іспит
Геоматика 16 48 1:3 Іспит
ГІС в урбаністиці та просторовому плануванні 48 16 3:1 Іспит
ГІС у ґрунтознавстві 32 48 2:3 Залік
Ґрунти України та їх використання 48 16 3:1 Іспит
Картографія ґрунтів з основами контурної організації території 32 16 2:1 Залік
Концепції міського розвитку і просторового планування 48 16 3:1 Іспит
Методи геоекологічних досліджень 48 16 3:1 Іспит
Палеоландшафтознавство 48 16 3:1 Іспит
Регіональна фізична географія 64 48 4:3 Іспит
Територіальний менеджмент і маркетинг 6 6 0,4:0,4 Іспит
Управління земельними ресурсами 32 32 2:2 Залік
Соціальні проблеми розвитку туризму в м. Львові 16 1:0 Залік
Методи геоморфологічних досліджень 32 16 2:1 Іспит
Географічне країнознавство 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологічний контроль 24 12 1,5:0,8 Іспит
Еколого-географічний аналіз природних катастроф 12 12 0,8:0,8 Іспит
Елементарні ґрунтові процеси 24 16 1,5:1 Іспит
Просторове планування сільських поселень та малих міст 16 16 1:1 Залік
Фізична географія України 24 24 1,5:1,5 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
64 0:4 Іспит
32 2:0 Залік
Географія населення України 16 0:1 Залік
Економічна та соціальна географія України 32 32 2:2 Іспит
Краєзнавство і туризм 32 2:0 Залік
Соціальна географія 14 6 0,9:0,4 Залік