Фізика (106)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Конопельник  О. І.ГРФ-11с, ГрФУ-11с, ГрФЕ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРФ-11сдоцент Конопельник  О. І., Щепанський П. А.
ГрФУ-11сдоцент Конопельник  О. І.
ГрФЕ-11сдоцент Конопельник  О. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб надати студентам відповідні загальні та фахові компетентності засновані на розумінні фізичних понять, законів, теорій та явищ, їхньою природою, механізмами та закономірностями пов’язаними із процесами, які відбуваються на Землі та поблизу її поверхні Тому у курсі представлені відповідні теоретичні дані та передбачене проведення лабораторних занять, що знайомлять студентів
з методами фізичних досліджень, науковою апаратурою, виробляють початкові вміння і навички проведення експериментальних наукових досліджень

Метою вивчення нормативної дисципліни «Фізика» є ознайомлення студентів із фізичними поняттями, законами, теоріями та явищами для оволодіння сучасними підходами та інструментами для розуміння фізичних процесів і явищ, що протікають на Землі та поблизу її поверхні.

Рекомендована література

  • Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум : навч. посіб. – 2-е вид., зі змін. та доповн. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 220 с.
  • Кушнір Р.М. Загальна фізика. Механіки. Молекулярна фізика. – Львів, 2003. – 403 с.
  • Антоняк О.Т. Загальна фізика. Основи електрики та магнетизму. – Львів, 2009. – 240 с.
  • Стадник В.Й. Оптика. Елементи атомної та ядерної фізики. – Львів, 2009. – 336 с.

Додаткова:

  • Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К., 1987. – 431 с.
  •  Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. – К., 1990. – 367 с.
  •  Кучерук І.М., Дущенко В.П. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика. – К., 1991. – 463 с.
  • Трофимова Т.И. Курс физики. – М., 1985. – 432 с.