Таємниці пустель (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Дубіс Л. Ф.ГрФ-31с, ГрФУ-31с, ГРО-31с, ГРН-31с, ГРТ-31с, ГРГ-31с, ГрХТ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-31сдоцент Дубіс Л. Ф.
ГрФ-32сдоцент Дубіс Л. Ф.
ГрФУ-31с
ГРО-31с
ГРО-32с
ГРТ-31с
ГРТ-22с
ГРГ-31с
ГРГ-32с
ГРН-31с
ГрХТ-31с

Опис курсу

Мета курсу – сформувати у студентів систему теоретичних і практичних знань про поширення, особливості формування найбільших сучасних пустель Світу, показити їх біо- і георізноманіття, розкрити з наукових позицій незвичні явища пустель, зокрема наскельні малюнки, геогліфи перуанської пустелі Наска тощо, пояснити феномени пустель: “співочі піски”, міражі, фата-моргана та ін.

Важливою метою дисципліни є також сформувати у студентів знання про сучасні холодні перигляціальні та арктичні пустелі, розкрити  їх значення у контексті глобальних і локальних змін клімату на Землі.

Завдання дисципліни «Таємниці пустель»:

 1. Сформувати знання про поширення та особливості формування найбільших давніх і сучасних пустель Світу.
 2. Ознайомити студентів із унікальними та типовими формами рельєфу пустель, механізмами їх формування. Розкрити особливості формування найбільших ергів Світу, акумулятивних форм дюн-ехо та ін.
 3. Представити природні умови пустель, зокрема унікальності рослинного і тваринного світу, їх специфіку у різних типах пустель.
 4. Схарактеризувати унікальні пустелі Світу, у тім: пустелі з лагунами (Національний парк Ленсойс-Мараньєнсіс, Бразилія), кольорова пустеля в штаті Арізона в США, найбільша гіпсова пустеля (Білі піски) штату Нью-Мексико в США, Біла та Чорна пустелі Єгипту та ін.
 5. З наукових позицій проаналізувати незвичні явища та пояснити феномени пустель.
 6. З’ясувати особливості холодних пустель та їх роль у зміні клімату на Землі.
 7. Проаналізувати і оцінити проблеми опустелення та формування нових пустель.
 8. Схарактеризувати особливості населення  пустель, їх побуту, традицій, культури.

Після завершення цього курсу студент

Знатиме: особливості формування пустель, їх типізацію та  закономірності зонального і азонального поширення на Землі, специфіку природних умов, у тім рельєфу та його утворення, спосіб господарювання та культуру населення пустель.

Вмітиме: з наукових позицій пояснити формування природи пустель, аналізувати незвичні явища та феномени пустель,  пояснити процес опустелення та утворення нових пустель, а також оцінити роль холодних  пустель у формування сучасного клімату та його глобальних змін.

Рекомендована література

Основна:

 • Parsons A. J., Abrahams A. D. Geomorphology of Desert Environments / A.J. Parsons, A.D. Abrahams. – Springer Netherlands, 2009. – 831p.
 • Dubis L. Genesa form ostańcowych – Biala Pustynia, obniżenie Farafry, pustynia Zachodnia (badania wstępne) / Dubis L., Dłużewski M., Jakubik R. // Warsztaty geomorfologiczne. Egipt 5-22.04.2002. – Warszawa, 2002. – S. 11–15.
 • Barczuk A. Rozwój pól wydmowych Ergu Chebbi / [Barczuk A., Dłużewski M., Dubis L. , Skotcki К.] // Geograficzne i geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Maroka. Warsztaty geomorfologiczne Maroko 29.04-04.05.2006. – Warszawa, 2006. – S. 187–217.
 • Barczuk A. Natural and anthropogenic fagtors of the development of Erg Chebbi / Barczuk A., Dłużewski M., Dubis L. // Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco) ; [еd. by S. Skiba, K. Krzemień] ; Prace i Studia Geograficzne. – 2008. – Fascicle 118. – P. 119–133.
 • The World’s Largest Deserts / Geology.com https://geology.com/records/largest-desert.shtml
 • Święchowicz J., Michno A. (red.). Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. – Kraków, 2016. – 392s.
 • 7.The Great Deserts of the World and Where They Are Located
 • https://www.mapquest.com/travel/great-deserts-of-the-world-and-where-they-are-located/
 • The 16 Most Spectacular Deserts In The World / Culture trip https://theculturetrip.com/north-america/usa/articles/the-16-most-spectacular-deserts-in-the-world/
 • The Great Deserts of the World and Where They Are Located / MapQuestTravel https://www.mapquest.com/travel/great-deserts-of-the-world-and-where-they-are-located/
 • The Most Beautiful Deserts in the World   https://www.cntraveler.com/galleries/2016-04-29/the-most-beautiful-deserts-in-the-world.
 • New study finds world’s largest desert, the Sahara, has grown by 10 percent since 1920 / National Science Foundation https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=244804
 • New study finds world’s largest desert, the Sahara, has grown by 10 percent since 1920 / National Science Foundation https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=244804
 • Is Antarctica a desert? YES. Find out why / Aurora Expedition https://www.auroraexpeditions.com.au/blog/is-antarctica-a-desert/
 • Dubis L., Dłużewski M. Wybrane formy ostańcowe Północnej Sahary jako przykład działalności erozji eolicznej / VI Zjazd Geomorfologów Polskich „Środowiska górskie – ewolucja rzeźby” Jelenia Góra, 11-14 września 2002, Wrocław, 2002. – P. 38–40.
 • Dubis L., Dłużewski M. Erozyjne formy ostańcowe – jardangi jako wskaźnik tempa deflacji / Warsztaty geomorfologiczne. Egipt 5-22.04.2002, Warszawa, 2002. – P. 28–42.

Інформаційні ресурси:

 • Інформаційні ресурси наукових бібліотек;
 • Періодичні наукові видання, у тім фахові українські та міжнародні часописи.
 • Ресурс Google Earth.

Силабус: Силабус: Таємниці пустель. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус