Українська мова (за професійним спрямуванням) 106

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Хібеба Н.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-31сдоцент Хібеба Н., доцент Хібеба Н.
ГрФ-32сКужелюк В., Кужелюк В.

Опис курсу

Основна мета курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” – підвищити рівень комунікативної культури професійного мовлення в усній та писемній формах, удосконалити навички практичного володіння українською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності, пов’язаної з фаховими потребами, ознайомити з вимогами до укладання документів та етикою ділового спілкування.

Рекомендована література

Основна:

  • Культура фахового мовлення: Навч. посіб. / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, – 572 с.
  • Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб. – К., 2010. – 352 с.
  • Хібеба Н. Українська мова за професійним спрямуванням: навчально- методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів географічного факультету спеціальності 106 «Географія». – Львів, – 125 с.

Додаткова:

  • Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К., – 252 с.
  • Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, – 232 с.

Інтернет-джерела: