Середня освіта (Географія)

Галузь знань: 01  Середня освіта

Спеціальність: 014 Географія

Освітня програма 2016 р.

Освітня програма 2017 р.

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Астрономія16161:1Залік
Вступ до суспільної географії32322:2Іспит
Загальна хімія32322:2Залік
Загальне землезнавство32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Історія географії16161:1Залік
Історія України16161:1Іспит
Основи географічного українознавства32322:2Залік

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Загальна геологія48323:2Іспит
Загальне ґрунтознавство48323:2Іспит
Іноземна мова640:4Іспит
Основи топографії32322:2Іспит

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Безпека життєдіяльності і охорона праці32322:2Залік
Географія глобальних проблем людства16161:1Залік
Геоінформаційні системи320:2Залік
Загальна геоморфологія32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Історія української культури16161:1Залік
Метеорологія з основами кліматології32322:2Іспит
Методика проведення шкільних географічних екскурсій і мандрівок32162:1Немає
Основи картографії32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Екологічна культура та менеджмент16161:1Залік
Дисципліна на вибір 2:Комп’ютерні технології в студентській науковій роботі16161:1Залік
Унікальні міста світу16161:1Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Гідрологія32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Іспит
Ландшафтознавство32322:2Іспит
Основи біогеографії32322:2Іспит
Рельєф материків і ложа океанів32322:2Залік
Туризм як суспільно-економічний феномен322:0Залік

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Географія глобальних проблем людства16161:1Залік
Загальна методика навчання географії320:2Іспит
Краєзнавство і туризм32162:1Залік
Курсова робота0:0Диф. залік
Курсова робота0:0Диф. залік
Фізична географія материків та океанів48483:3Немає
Філософія16161:1Іспит
Діяльність у сфері гостинності161:0Залік

6-й семестр

7-й семестр

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Географія населення України16161:1Залік
Методика викладання економічної і соціальної географії зарубіжних країн32322:2Іспит
Політична географія16161:1Залік
Регіональна економічна і соціальна географії48483:3Іспит
Соціоекологічні проблеми в освіті32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Оглядові лекції20,1:0Немає
Дисципліна на вибір 2:Оглядові лекції20,1:0Немає
Оглядові лекції20,1:0Немає
Дисципліна на вибір 3:Оглядові лекції40,3:0Немає
Дисципліна на вибір 4:Оглядові лекції40,3:0Немає
Оглядові лекції40,3:0Немає
Дисципліна на вибір 5:Аналіз геопросторових даних16161:1Залік
Дисципліна на вибір 6:Ґрунти України16161:1Залік
Дисципліна на вибір 7:Етногеографія України з основами етнології16161:1Залік
Методика викладання екології16161:1Залік
Політична географія України48163:1Іспит