Участь викладачів кафедри економічної і соціальної географії у Міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінарі) наукових, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

29.07.2022 | 15:46
Викладачі кафедри економічної і соціальної географії доц. Ольга Мамчур , асист. Ірина Вандa та заступник декана Любов Котик взяли участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінарі) наукових, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» 20.06.-27.06.2022 р. (м. Люблін, Республіка Польща).
Головні результати цього підвищення кваліфікації будуть впроваджені у відповідні навчальні курси при підготовці бакалаврів спеціальностей 106 “Географія” та 014 “Середня освіта (Географія)”.